AYLIK İPTALİNDEN SONRA KOŞULLARI YENİDEN OLUŞAN AYLIK İÇİN TAHSİS TALEBİ ARANMAZ

16 Kasım 2022

Daha önce aylık için tahsiste bulunulmasına rağmen koşulları oluşmadan verilen yahut sonradan iptal edilen aylıklara ilişkin bir kısım SGK uygulaması ile yargı uygulamaları hakkında bilgi aktarmaya çalışmıştım.

Özellikle yaşlılık aylıklarının hizmet iptaline bağlı olarak iptal edilmesi halinde SGK 2018/38 sayılı genelgeye eklenen 02.07.2021 tarih ve 2021/23 sayılı genelgesi ile sigortalılar lehine uygulamaya gitmiştir. Genelge de sigortalı hatası hallerinde de uygulama yapılacağı açıklanmıştır. 

Uygulamanın  özü ilk aylık başlangıcından sonraki bir tarihte yeniden aylık bağlama koşulları oluşmakta ise yeniden tahsis talebine gerek olmaksızın o tarihten itibaren yeni aylığın başlatılması şeklindedir. Elbette geçmiş dönem borç çıkarılmaktadır.

Yeniden aylık  için aranan koşullar şu koşullarda gerçekleşebilmektedir.

Örnekler Kademeli yaş ve 5.000 günden fazla hizmet ile aylık bağlanan erkek veya kadın sigortalının 7 ay hizmet iptali nedeni ile (sigortalı kusuru) gün koşulu bozulmuş ancak sigortalı bu arada 3.600 gün 15 yıl ve aranan kademeli yaşı doldurmuştur. (Kadınlarda en geç 58, erkeklerde ise 60 yaş). Yeniden tahsis talebi aranmaksızın iptal sonrası kalan günler 3.600 gün ve fazlası olduğundan sigortalıya yaş koşulunun gerçekleştiği ay başından itibaren yeniden aylık bağlanaktır.

Bir diğer ihtimalde yaşlılık aylığı alan sigortalı  aylık aldığı dönemde SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi)  yani 2 koduna tabi  1 yıl çalışmıştır. İptal edilen hizmeti de 6 aydır.  SGDP li çalışmaların ilk 6 aylık bölümü normal çalışmaya dönüştürülecek, kalan aylık bölümü SGDP’li kalacak ve sigortalı ilk 6 aydan sonraki dönemden itibaren aylığa hak kazanacaktır.

Aylık aldığı dönemde hizmet tespit davası devam eden ve en az iptal edilen süre kadar hizmet kazanan veya hizmetlerinin eksik belirlenmiş olması nedeni ile sonradan sisteme yüklenen sigortalıların aylıkları ise hiç kesilmeyecek bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

2021/23 sayılı genelge ile getirilen hususu özellikle Kurum  kusuru hallerinde uygulamak gerekecektir.

Kurum kusuru olan hallerde ise SSYİ (Sosya Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine) getirilen geçici madde 35 de verilen haklarda kullanılabilecektir. (Eksik süreler için varsa borçlanma hakkı ve belirli sigorta halleri için hizmet eklenmesi söz konusu olacaktır.)

SSYİ geçici 35 ile 2021/23 sayılı genelgenin yarıştığı hallerde, Kurum kusuru var ise  sigortalı ve hak sahiplerine seçim hakkı verilebileceğini düşünüyoruz. Zira geçici 35 kapsamında bazen aylık tutarı değişmez iken, ilk aylık zamları ile ödenir iken 2021/23 sayılı genelge uygulamasında bağlanan aylıkta güncellenen kazançlar söz konusu olacağından bazen daha yüksek tutarlı yeni aylık söz konusu olabilecektir.

EYT sonrası ise genelge değişikliğinin azalan emekli yaşı ve belki kademeli günlerinde azalabilecek olması halinde eskiden aylık alan ancak aylığı iptal edilecekler yönünden uygulamasında değişiklikler beklenebilecektir.