Aylıksız İzin Süresinin Borçlanılması

14 Kasım 2004

Ali Tezel


[email protected]
[email protected]
Aylıksız İzin Süresinin Borçlanılması

T.C. Emekli Sandığı’na bağlı olanlara, 657 gibi kendi personel kanunları gereğince aylıksız izin verilebilmektedir. Bu süre de emeklilik hesaplamalarında dikkate alınmamakla birlikte 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 72′ nci maddesine göre bu süre borçlanılarak hizmete eklenebilmektedir.

Bu madde gereğince,

1-Aylıksız izinli sayılanlar isterlerse aylıksız izinde oldukları süre boyunca her ay kurumları yerine T.C. Emekli Sandığı’nın T.C. Ziraat Bankası’ndaki hesabına yatırabilirler.

2- A-Halen T.C. Emekli Sandığı’na kesenek ödeyenler 4905 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 01.07.2003 tarihinden önce kurumlarınca herhangi bir nedenle aylıksız izinli sayılanlar eski usule göre zamanında (izin bitiminden sonraki üç ay içinde) ödeme yapmamışlarsa,

B-Kanunun yürürlük tarihi olan 01.07.2003 gününden sonra aylıksız izin alanlardan ödemelerini zamanında yatırmayanlar, isterlerse, istekleri ile emekliye ayrılacak olanların istek tarihinden en az altı ay önce, kurumlarınca re’sen (malullük, yaş haddi dahil) emekliye ayrılacak olanlarla, ölenlerin görevleri ile ilgilerinin kesildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde, kendileri veya dul ve yetimleri tarafından (www.emekli.gov.tr’den indirebilecekleri) ‘Aylıksız İzin Başvurusu ve Bilgi Formu’nu doldurarak, T.C. Emekli Sandığı’na göndermeleri halinde bu süreleri borçlanma ve hizmetlerine ekleme imkanları vardır.

Hayırlı Bayramlar

Ramazan Bayramınızın bütün insanlığa hayırlar getirmesini, dünya üzerinde acı, elem ve keder sahibi olanlar ile ateşler altında kalanları selamete çıkarması dilek ve temennim ile bayramınız mübarek olsun.

Okurlar Cevaplar

Seçim Mermer-02.12.1955 doğum tarihi ve 20.07.1989 başlangıcı ile 54 yaşında (02.12.2009) kısmi aylık ile emekli olabileceğiniz gibi var olan 5144 gün ile zaten 20.07.2009 günü tam aylık ile SSK’dan emekli oluyorsunuz.

Güngör Göze-Bağ-Kur’dan sonra yeniden başladığınız SSK’ya en az 1260 gün (3.5 yıl) prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olacaksınız.

Şahin Orhan-Babanız askerlik borçlanması yaparsa 5000 günü tamamladığı gün emekli olur ve borçlandığı 600 gün var olan 4130 güne ilave edilir.

Müjgan Korkut-Isparta-Bağ-Kur’dan dul aylığı alırken SSK’dan yetim aylığı alma imkanı şu an yok ama TBMM’den çıkması beklenen bir kanun tasarısı var, çıkarsa almaya başlayabileceksiniz.

Hayriye Arıcan-Şu an çalışmıyorsanız T.C. Emekli Sandığı’na dilekçe göndererek dışarıdan isteğe bağlı kesenek/prim ödeyebilirsiniz emekli olabilmeniz için daha önceki SSK günleriniz ve öğretmenlik yıllarınız dahil 20 tam yıl (7200 gün) kesenek ödemiş olmanız gerekir. İsteğe bağlı başvuru için süreyi geçirmeyin, istiyorsanız bir an önce başvurun.

Mustafa Kongur-Trabzon-SSK’dan emekli olabilmeniz için Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir ve askerlik borçlanması bu 1260 günden sayılmaz. Askerliğinizi 1981 yılından önce yapmışsanız borçlanmanız halinde başlangıcınız askerlik süresi kadar öne gelir.

Senai Yaman-03.05.1990 başlangıcı ile 52 yaşında 5525 gün ile emekli olursunuz eşiniz ise 42 yaşında 5075 gün ile emekli olur. İsteğe bağlı ile normal çalışanlar arasında emeklilik aylığı ve şartları yönünden fark olmaz.

Gülçin Küçük-Halen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan daha önceki SSK günleri ile birlikte en az 5400 (15 tam yıl) gün ile 52 yaşından sonra emekli olursunuz.