Babanız kıdem tazminatı alabilir, Mersin’in şoförleri

23 Ocak 2005

Ali Tezel ;
[email protected] 
[email protected]

Babanız kıdem tazminatı alabilir
Ali bey, sizi babamın muhatap olduğu bir olayla ilgili olarak rahatsız ediyorum. Babam Osman Görgün, uzun süre Köy Hizmetleri’nde işçi olarak çalıştıktan sonra, 1995 yılında emekli olmuş, 1996 yılında da Ankara Bağlum Belediyesi’nde tekrar çalışmaya başlamıştı. 2005 yılı Mali Bütçe Kanunu’nun 25-f maddesindeki; ’emekli olanların emekli aylıkları kesilmeksizin kamuda görevlendirilemeyecekleri’ şeklindeki hükmü gereğince babam 11/01/2005 tarihinde işinden ayrılmak zorunda kaldı. Çalıştığı Bağlum Belediyesi yetkilileri bu durumda kıdem tazminatı alamayacağını belirterek, kıdem tazminatı ödemesi yapmadılar. Kendi isteği dışında ve kanuni bir zorunluluk sebebiyle oluşan böyle bir durumda babamın kıdem tazminatı hakkı olup olmadığı hususundaki değerli görüşlerinizi bekliyorum. Murat Görgün

Murat bey, babanıza kıdem tazminatı ödenmeyeceğini bildiren Bağlum Belediyesi yetkililerine 4857 Sayılı İş Kanunu’nun hangi maddesine göre işten çıkartıldığını sorun bakalım ne cevap verecekler. Babanız kendi isteği ile işi bırakmadığından değişen şartlar nedeniyle iş akdi Belediye Başkanlığı tarafından (4857 Sayılı Kanun’un 17’inci maddesi gereğince) feshedildiği için, eski 1475 Sayılı İş Kanunu’nun halen geçerli olan tek maddesi olan 14’üncü maddesi gereğince kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Yapmanız gereken öncelikle Belediye Başkanlığı’na noter aracılığıyla ‘kıdem tazminatı ödemeleri’ için ihtarname göndermektir. Bu ihtarnamede vereceğiniz süre için ödeme yapmazlarsa iş mahkemesinde dava açın.

Mersin’in şoförleri

Sayın Tezel, öncelikle bizleri aydınlatıcı bilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz. Ali abi bizler Mersin bölgesinde minibüs şoförü olarak çalışmaktayız. Ancak işverenlerimiz bu kadar riskli bir iş olmasına rağmen sigortamızı yapmamaktadır. Bizler işimizden oluruz korkusu ile şikayet edemiyoruz. Mezitli Koop., Pozcu Koop., Göksu Koop., Taşucu Koop., daha onlarcası ve yüzlerce çalışan Birçok şoför arkadaşımızın sigortası yok. Abi ne yapmalıyız. Zaten verilen asgari ücreti bile bulmuyor. Bari sigortamız olsun istiyoruz. İsmi Mahfuz

Şoför kardeşlerim sigortanızın yani SSK güvencenizin olması yasal bir zorunluluktur, biz buradan yazıyoruz, yakında SSK’nın denetim elemanları sizlerin sosyal güvencesi için gereğini yaparlar.