Bağ-Kur Borçlularının Emekliliklerinde Güncel Uygulamalar

28 Temmuz 2020

Bilindiği gibi, yapılandırma adı altında borçların hizmetlerle birlikte silinmesi bir ülke geleneği haline geldi.

2008 yılında 5 yıl üzeri Bağ-Kur prim borçları , 2015 yılında 1 yıl üzeri Bağ-Kur prim borçları ve son olarak 2018 yılında süre belirtilmeksizin tüm borçların silinmesi, çıkarılan kanunlarla yeniden kazanması mümkün olacak şekilde gerçekleşmişti.

Bunlar özellikle gün sayısı sorunu yaşamayan sigortalılar için gayet elverişli uygulamalar.

Bu uygulamaların emekli olacakların aylıklara etkisini ise öncelikle incelemek gerekiyor.

Bağ-Kur Borçlarının Yeniden İhyasının Maaşlara Etkisi

Örneğin silinebilecek borcu olanların bu borçları kendilerine aylık bağlandıktan sonra saptanmışsa ve bu süreler aylık bağlanmada dikkate alınmışsa, aylıkları kesintiye uğratılmaksızın prim borçları aylıklardan kesilmek suretiyle tahsil ediliyor.

Bu durumda olanların aylıkları ilk talepten itibaren ödenmeye devam ediliyor.

Ölüm Aylıklarında Durum Nasıl?

Ayrıca yetim aylığı almayı hak ederken Bağ-Kur sigortalılığı nedeniyle aylıkları kesilenler bu dönemdeki borçlarını daha sonra 7143 sayılı kanundan yararlanarak silmiş olsalar da ilgili döneme ilişkin yetim aylığı talebinde bulunulamıyor.

Örneğin 01.10.2016 – 01.10.2017 tarihleri arasında primini hiç ödemediği Bağ-Kur sigortalılığı nedeniyle aylığının kesilmesi gerektiği tespit edilen yetim aylığı hak sahibinin bu durumu saptandığında 7143 sayılı Kanun gereği bu süresi borçlarıyla birlikte silinse bile 1 yıllık bu aylığın “Yersiz ödeme” adı altında tahsil edilmesi gerekiyor.

Bununla beraber 01.05.2018 tarihinden itibaren aylığının yeniden başvuru yapmış gibi bağlanması gerekiyor.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018