BAĞ-KUR’dan EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER TRENİ İSTASYONDAN KAÇIRMAYIN!

23 Kasım 2020

Özellikle 7256 sayılı Kanunla önemli bir düzenlemeye imza atılmasına rağmen çokça işlenmiyor,ısrarla prim durdurma ve ihya yer veriliyor.

Emekli olmak isteyen Bağ-Kur’lular üç şartı doldurmuş,prim borcu varsa bu tren istasyondan kalkarsa ihya ile ödeyemeyecekleri istasyona yolculuk bileti alırlar.

Bu bilet ile başka bahara emeklilikler ertelenir.

11) 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (b) BENDİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin on sekizinci fıkrası gereği 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci, geçici 63 üncü ve geçici 76 ncı maddesi gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 17/11/2020 tarihi itibarıyla ihya etmemiş olanlar, (ihya talebinde bulunduğu halde Kurumumuzca bildirilen ihya borcunu tam olarak ödeyerek ihya uygulamasından yararlanmayanlar dâhil) 1/12/2020 ila 1/2/2021 (bu tarih dâhil) (31/1/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri arasında müracaat etmeleri ve durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Durdurulan sürelere ilişkin ödenmesi gereken tutarın tamamını en geç ilk taksit ödeme süresi olan 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmemesi halinde ise ihya işlemi geçerli sayılmayacak, yapılmış olan ödemeler varsa bu süreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faiz hesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

Diğer taraftan, 17/11/2020 tarihinden 1/12/2020 tarihine kadar durdurulan sürelerin ihyası ve prim borcu için yapılandırma talebinde bulunan sigortalıların talepleri 1/12/2020 tarihinde sisteme girilecektir.(2020/45 Sayılı Genelge )

Yukarıdaki açıklama 2020/45 sayılı Genelge de yer verilmiş,fakat örnekleme bile yapılmamıştır.

Bağ-Kur’dan emekli olmak isteyenler;

a.)Gün var(Durdurulan primle 5400-9000-7200) sanal olarak durdurulmuş

b.)Yaş var

c.)Sigortalılık süresi de var

17/11/2020 kadar ödenmemiş Bağ-Kur Borçları…..

Durdurulan Kanun Kodları…

  • geçici 17 nci,
  • geçici 63 üncü ,
  • geçici 76 ncı maddesi gereği sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar

İstasyonda tren bekliyor biletini alırsan emeklilik yolculuğun başlar,bunun içinde Kamu Bankaları emekli maaşı alır yazısı götürmeniz halinde sizleri emekli eder,kredi verir,beyan alır emekli maaşınız bağlanır,şartları zorlamanız gerekiyor.

2 Ay süreniz var müracaat tarihleri 1/12/2020 ila 1/2/2021 (bu tarih dâhil) kaçırmamanız gerekir.

Ucuz Ödeme Var!

Durdurulmuş süreler için sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu Kanuna göre hesaplanan tutarları en geç 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) peşin ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Tren istasyona girecek 1/12/2020 tarihinde bileti almak için 2 ay süreniz var..1/2/2021 bileti almanız için son gün,bilet parasını ödemek için 1/3/2021 son gün…..

Bizden uyarmak tren kalkış düdüğü çalmadan binmeniz size menfaat sağlar………

Binmezseniz sizi,başka istasyonda  2020/46 sayılı Genelge karşılar ,2020/46 sayılı Genelge  istasyonun da biletler ödemeniz için güçlü bir finans yapınız gerekir………

VEDAT İLKİ

[email protected]

05415161962 whatsapp