Birden Fazla İşyerinde Çalışanların Emeklilik Durumu

13 Nisan 2021

Bilindiği üzere çalışanların, aynı ay içinde birden fazla işyerinde primleri ödenebiliyor. Bu fiili durum çalışma hayatında hem yasal hem de yaygın olarak göze çarpıyor.

Özellikle farklı kurumlardan adına prim ödenmiş sigortalıların yatırılan primlerin emekli maaşına etkisi ise haliyle merak ediliyor.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası 3 üncü maddesi bir yılı 360 gün bir ayı da 30 gün üzerinden hesaplayacağını öngörüyor.

Aynı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82 inci maddesinin regüle ettiği emekli maaşı hesabında ilgili ayda yatırılan primlerin toplamının SPEK üst sınırına kadar (2021 yılı için azami ücret 26831,40 TL) dikkate alacağını da düzenliyor. İlgili ay için sigorta primlerinin toplamı 26831,40 TL üzerindeyse bu emekli maaşı hesabına dahil edilmiyor.

Yine kamu görevlilerinde, 4/A ve 4/C statüsündeki hizmetlerin çakışması durumunda 4/C hizmetleri geçerli sayılarak, çakışan sürelerdeki 4/A hizmetleri iptal ediliyor.

Emekli aylığı hesabında bir yıl 360 günü bir ay da 30 günü aşmayacak şekilde son 2520 günün 1261 günü hangi statüde ödenmişse o statü koşullarınca değerlendiriliyor.

Hangi statüden emekli olunacağı , maaşın seviyesi gibi önemli konular çok sayıda parametre içerdiği için bunların bir uzman nezaretinde planlanması menfaat icabıdır.

Bilhassa birden fazla işyerinde çalışan sigortalıların tavanı aşan primlerinin takip ve tahsilinde zamanaşımı dahil olmak üzere dikkat edilmesi gereken hususlar önem taşımaktadır.

Halil TEZEL

212-2750019

546-2750018