Bugün- 65 Yaş Aylığı’nda Değişiklikler Var–Gazilerden İkinci Mektup

27 Haziran 2006

            65 Yaş Aylığı’nda Değişiklikler Var


            Kamuoyunda bilinen adıyla 65 yaş aylığı Kanuni tabiri ile 2022 Sayılı Kanun ile 65 yaşından büyükler ile yüzde 80 ve daha fazla oranda engelli olup da işi-geliri olmayanlara üç aydan üç aya verilen aylıklarda değişiklik yapıldı. Değişiklik 20.06.2006 gün ve 26204 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince,


            1-65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını,


            2- ..özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan ve 18 yaşını doldurmuş bulunan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,


            3- özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını doldurmuş bulunan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci  maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları,


            4- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanları,


            5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre bu Yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanları,


            65 yaş aylığından yararlanacak olup yukarıdaki şartları taşımayanlarının aylıkları ise kesilecektir.


 


 


            Gazilerden İkinci Mektup


            Bizlerin sorularına vermiş olduğunuz cevap için çok teşekkür ederim. Bizi ne kadar rahatlattığınızı bilemezsiniz. Fakat, bazı arkadaşlarımızın tedirginlikleri var ve mesela biri diyor ki, “Ben 1970 yılında vatani görevimi er olarak yerine getirirken Askerliğimin 7. ayında hakiki mermilerle yapılan tatbikat esnasında 75 lik geri tepmesiz top tarafından sol kolumu kaybettim (yani anında koptu) ve neticesinde askerliğe elverişli olmadığımızdan raporla Emekli Sandığı tarafından Ordu Vazife Malülü olarak emekli edildim.  Sonra SSK’lı olarak işe girdim ve vergi indiriminden de istifade ederek kanunlara uygun bir şekilde primlerim şirket tarafından ödendi. Zamanı geldiğinde ki normal şartlarda 3600 iş günü ile emekli olma şansım vardı, ben daha fazlasını ödeyerek emekli oldum. 10-11 senedir T.C. Emekli Sandığı’ndan malüllük maaşımla birlikte SSK’dan da emekli aylığı almaktayım. Yeni çıkacak 5510 sayılı yasanın 5. Md.nin (c) bendine göre bazı arkadaşlarımızın iddiası ben ve benim gibi 2. Emekliliği hak etmiş ORDU Vazife Malülleri olarak Ordu Vazife Malülü olduğumuz için ve 3713 terörle mücadele veya 2330 sayılı nakti tazminat kanunlarına girmediğimizden dolayı az olan ikinci maaşımızın yarsının kesileceğini vurgulamaktadırlar. Gönül Alpaydın


 


 


            Hanımefendi, bu vazife (görev) malülü arkadaşımızın da her iki aylığından en ufak bir değişiklik veya indirim olmayacaktır. Zira, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesi eski vazife malüllerinin, 49 uncu maddesi de bundan sonra vazife malülü olacak olan ORDU mensuplarının durumunu açıklamaktadır ki eski uygulama aynen devam ettirilmektedir. Yani ne bu arkadaşınızın iki aylık almasına mani bir hal ne de bundan sonra iki aylık alacak olan ORDU mensuplarına engel olacak bir madde var. Sanırım bu söylentileri gazilerimiz üzerinden kendilerine çıkar sağlamak isteyenler çıkarıyor.


 


 


Kısa kısa kısa


Recep Haskara-1985 de şirket ortağı olduğunuz halde hiç Bağ-Kura kayıt olmadığınızdan 4956 Sayılı Kanun gereğince 04.10.2000 günü ve sonrası için Bağ-Kur prim ödeyebilirsiniz. Haziran bitmeden müracaat ederseniz 60 ay taksit imkanından da faydalanırsınız. Askerliğinizi de borçlanıp Bağ-Kur’da 15 yılı tamamlarsanız emekli olursunuz. Yaşınızı büyük.


Kadir Örnek-Var olan vergi indirim belgenizle 3600 günü tamamladığınız zaman emekli olursunuz. Geçmiş yıllar için prim ödeyemezsiniz, bundan sonrası için her ay ödeme yapabilirsiniz.


Salim Vural-T.C. Emekli Sandığı’nın ödemediği ikramiye farklarınız için idari yargıda dava açmanızı öneririm. Ya da Başbakanlık ile Maliye Bakanlığına şikayet dilekçesi gönderin.


Arife Babacan-Aynı anda iki sosyal güvenlik kurumuna ödenen primlerden sadece bir tanesi geçerli sayılır. İkisi birden geçerli olamaz.


Lütfullah Özyar-3600 günü tamamlamadan asla emekli olamazsınız.


İsmail Hakkı Özaras-Emekli aylığınıza esas derece ve kademeler sizin 1990-1999 yılları arasındaki on yıllık veya 1995-1999 yılları arasındaki beş yıllık prim ödemelerinize göre beşli edilir. 2000 ve sonrası ödemelerinizin tavandan olması ise aylığınızı artırır ama derece ve kademenizi arttırmaz.