Bugün- Anneniz Yeni Kanunu Beklesin-Avukatın Sağlık Karnesi

23 Mayıs 2006

            Anneniz Yeni Kanunu Beklesin


            Ali bey babam 1962 yılında öldü. Fiili hizmet süresi 10 yıl 5 aydır. Emekli maaşı o
tarihte  bağlanmadı, en az 15 yıl gerekli imiş. 1971’de kanun değişmiş en az 10 yıla inmiş. 1978 yılında emekli sandığına müracaat ettik, 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara eğer muhtaç veya malül iseler maaş bağlanır diye cevap geldi. Tekrar müracaat edersek dul maaşı bağlanabilir mi? Annemin emekli olması dul aylığı almasını engeller mi? Erdinç  Bülent


 


            Erdinç bey, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun  Dul-Yetim aylığı bağlama şartlarını açıklayan 63 üncü maddesindeki 15 ve 20 yıllık süreler, 08/07/1971 tarih ve 1425 Sayılı Kanunun 3. maddesi ile 10 yıla indirilmiştir. Bu nedenle bana göre sizin annenize 1971 yılından itibaren dul aylığı verilmesi ve siz çocuklardan erkeklere 18 yaşına (eğitim görüyorlarsa erkeklere 25), kızlara da evleninceye kadar yetim aylığı bağlanması gerekirdi. Başvurunuz üzerine T.C. Emekli Sandığı red kararı vermiş ise bu red kararını da idari yargıda dava etmeliydiniz ama sanırım dava etmemişsiniz. Size tavsiyem 1978 yılında yaptığınız başvuruyu reddeden T.C. Emekli Sandığı’nı idari yargıda mahkemeye verin ki 1978-2007 arasındaki birikmiş aylıkları talep edin. Bu arada halen TBMM’de bulunan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” yürürlüğe girerse annenize 01.01.2007 gününden itibaren dul aylığı verilecek.


 


            Avukatın Sağlık Karnesi


            Mesleğim avukatlık olduğu için, SSK Topluluk sigortasına tabi bulunmaktayım. Topluluk sigortasına borcum olduğu için  taksitlendirmeye başvurdum. Taksitlendirmeye başvurduğum için ve borcum olduğu için sağlık hizmetlerinden faydalanabilmem için taksitlendirme borcumun ne kadarını ödemeyelim ve sağlık  hizmetlerinden  faydalanabilmem için hangi şartlar gereklidir. Kamil Ünal


 


            Avukat bey, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu gereğince, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışmayan veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık almayan avukat ve noterler malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortasına girmek zorundadırlar. Ancak, bu kişiler isterlerse ayrıca SSK’nın kısa vadeli sigorta kollarlı olan hastalık-analık-işkazası meslek hastalığı primi de ödeyebilirler. Bunun için avukat ve noterlerin ayrıca Baro (ve SSK’)ya başvurmaları gerekmektedir. Malüllük, yaşlılık ve ölüm topluluk sigortası primleri, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca prime esas kazancın %30’udur. Sigortalı aynı zamanda hastalık sigortası gibi kısa vadeli sigorta kolları yönünden de topluluk sigortası kapsamına alınmışsa, bu sigortalılar için uygulanacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı % 20’dir.


            Siz, daha önceki dönemlerde veya şimdi hastalık sigortası kapsamından da yararlanmak ve primini ödemek istediğiniz belirtmişseniz borcunuz olsa dahi sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz. Bunun için hastalık primi ödeme başvurunuzdan itibaren sizin için 90 gün varsa eş-çocuklarınız için 120 günün geçmiş olması gerekir.Kısa.. Kısa..Kısa..Kısa..Kısa..


Dilek Öner-Var olan 3714 günlük prim ödeme süresi ile bundan sonra ödeme yapmazsanız 58 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.  Prim ödemeye devam ederek gününüzü 5000’e tamamlarsanız ki hiç ara vermeden ödeme yaparsanız 3 yıl 8 ay sonra tamamlanınca hemen emekli olursunuz. Emekli olunca sağlık hizmeti de alacaksınız.


Arzu Meçhul-İsteğe bağlı SSK’lılara üç ay prim ödemedikleri takdirde isteğe bağlı sigortası sona ermektedir. Bu kural 2003 yılında gelmiştir ve 2003 yılında eski borçları ödemeleri için isteğe bağlı sigortalılara bir kerelik afda gelmişti. Siz 1992 den sonraki isteğe bağlı dönemin borçlarını şimdi ödeyemezsiniz.