BUGUN-ASKERLİK BORÇLANMASI 1260 GÜNDEN SAYILMAZ

9 Mart 2006

ASKERLİK BORÇLANMASI 1260 GÜNDEN SAYILMAZ
1 – SSK’ya isteğe bağlı sigortaya girmek için 1080 günlük prim ödemiş olmak şartı kaldırıldı mı, eğer devam ediyorsa askerlik borçlanması bu sürenin hesabında kullanılabiliyor mu?..

2- Uzun süre Bağ-Kur’lu olduktan sonra SSK’dan emekli olabilmek için 1260 günü tamamlamak üzere SSK’ya tescili olmayan SSK’dan isteğe bağlı sigortaya girebiliyor mu? SSK tescili şart mı?

3- Askerlik borçlanması (Borçlanma hangi tarihte yapılırsa yapılsın) SSK’dan emekli olabilmek için gereken son 1260 gün prim hesabında kullanılıyor mu? Yani 600 gün askerlik borçlanması ile 660 gün isteğe bağlı sigortaya prim ödeyen bir kişi diğer şartları yerine getirmek şartıyla emekli olabilir mi?

Hasan SASÜR

Sayın okurum, SSK’ya isteğe bağlı sigortalı olarak başvurabilmek için daha önce en az 1080 gün (3 yıl) prim ödenmiş olması gerekir. Askerlik borçlanması süresi de 1080 günün hesabından dikkate alınır. Uzun süre Bağ- Kur’a prim ödedikten sonra Bağ-Kur sigortalılığını sona erdirenlerin daha önce SSK’ya tescili yoksa 1260 günü tamamlamak amacıyla da olsa 1080 günü olmadığından isteğe bağlı SSK’ya girilemez. Askerlik borçlanması ise sadece askerlik yapılan yılları satın alacağından son yedi yılın yarısı olan 1260 günün hesabında dikkate alınamaz. Mesela, siz 1978-1979 yıllarında 20 ay askerlik yapmışsanız ve bu süreyi şimdi borçlanıp ödeseniz askerlik yaptığınız 1978-1979 yıllarındaki 20 ayı borçlandığınız için bu son yedi yılın yarısının (1260 günün) hesabında dikkate alınamaz.

Bu arada, halen başkanlığını Mehmet Zekai Özcan’ın yaptığı Plan ve Bütçe alt komisyonunda görüşülmekte olan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı” ile isteğe bağlı için gereken 1080 gün şartı kaldırılmaya çalışılıyor, ama kanun tasarısı ne zaman TBMM’den geçip uygulanmaya başlar bilemem.


YARGITAY’DAN YENİ KİTAPLAR
İşçi-İşveren arasındaki davaların en son karara bağlanma yeri olan Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi, değerli dostum Şahin ÇİL “İş Hukukunda İbra Sözleşmesi” isimli bir kitabı ile Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi’nin kıymetli başkanı Osman Güven ÇANKAYA ile birlikte kaleme aldıkları “İş Hukukunda Üçlü İlişkiler” isimli kitabını tarafıma göndermiş.
İbra gibi tartışmalı bir konu ile taşeron-asıl işveren sorunlarına, 4857 Sayılı Yeni İş Kanunu ile gelen Geçici (Ödünç) İş İlişkisi , Hizmet Akdinin Devri konularına ayrıntılı bir bakış açısı getiren kitapları sizlere de tavsiye ederim. Yetkin Yayınları tarafından piyasaya çıkarılan bu kitapları 0312 341 00 06 numaralı telefondan isteyebilirsiniz.

Bu arada Hakim İhsan ÇAKMAK’ın kaleminde çıkan ve sigortasız çalışan işçilerin daha sonra mahkeme yoluyla sigortalılıklarını tespit ettirmelerinin en önemli yolu olan “Hizmet Tespit Davaları” konusundaki kitabını da 0312 480 34 31 numaralı telefonlardan isteyebilirsiniz.


KISA… KISA…
– Mustafa Çalışkan-Askerlik borçlanması, borçlanmak için dilekçe verildiği tarihte hangi kuruma tabi iseniz oraya yapılmak zorunda olduğundan halen prim ödediğiniz SSK’ya dilekçe vereceksiniz..
Borçlanmayı nereye yaparsanız yapın başlangıcınız 20 ay öne gelecek.

– İsmail Şentürk-Babanız Tuna Bey, son yedi yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemelerinde (boş geçen süreler sayılmaz) en çok hangi kuruma prim ödemiş ise o kurumdan ve o kurum uygulamalarına göre emekli olabilir. Bu nedenle babanız 2002’den sonra SSK’ya ödediği 958 günü 1260 güne tamamlarsa SSK’dan emekli olur.

– Mehmet Aydın-Nereden emekli olduğunuzu yazmamışsınız, ama özel bankanın sandığından da emekli olsanız bile bahsettiğiniz şekilde size 303 YTL. aylık bağlanması normal değil, en az 460 YTL. aylığınızın olması gerekirdi.

– Recai Küsmen-Gönderdiğiniz bilgilere göre, 15.08.1984 olan sosyal güvenlik başlangıcınız 20 aylık askerlik borçlanması ile 15.12.1982 olmuş. Buna göre de halen prim ödediğiniz SSK’dan 15.12.2007 günü emekli olacaksınız.