Bugün- Askerlik Borçlanması Tutarı Vergiden Düşülebilir…

10 Temmuz 2006

            Askerlik Borçlanması Tutarı Vergiden Düşülebilir


            Ali bey, 01.11.1983 günü SSK’lı oldum ama daha önce 1978 yılında 20 ay askerlik yapmıştım. Askerlik süremi borçlanırsam daha erken emekli olur muyum? Ayrıca, ödeyeceğim askerlik borçlanması primlerini vergiden düşüyormuşuz doğru mu? Kenan Aytemiz


 


            Beyefendi, askerden sonra sigortalı olduğunuz için askerlik sürenizi borçlanıp ödemeniz halinde başlangıcınız 20 ay geriye gelerek, 01.03.1982 olacaktır. Bu başlangıç ile de 01.03.2007 gününden ve 46 yaşından sonra olmak kaydıyla en az 5000 gün sayısı ile emekli olursunuz. Halen bir işyerinde çalışıp ücretinizden gelir vergisi kesiliyorsa 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 08.03.1973 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 111 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince;


            1. EMEKLİ SANDIĞI VE SOSYAL SİGORTA KURUMLARINA ÖDENEN BORÇLANMA AİDAT VE PRİMLERİ :


            Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63 üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safî tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.


Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısıyla emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.


            Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.


            Açıklanan nedenlerle;


            A – Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nisbetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tesbitinde gider olarak nazara alınması;


            B – Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;


            C – Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi,


            gerekmektedir. “


 


            kısa kısa kısa


Nurten Özkaya-15.04.1980 başlangıcıyla 3600 günü tamamlamak şartıyla 50 yaşında SSK’dan emekli olabileceğiniz gibi 5000 günle yaşa bağlı olmadan emekli olursunuz. Yanlış sicile, doğru isimle giden gün sayıları sizindir ve başkası kullanamaz. Ancak hem sicil hem isim yanlış ise iş mahkemesinde dava açarak adınıza geçirebilirsiniz.


Hasan Türkay-01.07.1973 başlangıcıyla var olan 3510 günü 3600 güne çıkarmak şartıyla 55 yaşında yani 14.02.2010 günü SSK’dan emekli olursunuz. Gemi çalışmalarınız 3600 günden az olduğundan size yıpranma vermez.


Melisa Gürkan-SSK’dan almış olduğunuz yetim aylığı, evlendiğiniz, sigortalı çalıştığınız veya emekli olduğunuz anda kesilir. Daha doğrusu kesilmesi için sizin başvurmanız gerekir. Basında takip ettiğiniz 25 yaşında büyük yüksek öğrenimli kızlara aylık yok lafı doğruyu yansıtmıyor. Öyle bir şey yok. Evli olmadığı, çalışmadığı, emekli olmadığı sürece kaç yaşında olurlarsa olsunlar kızlar yetim aylığı alabilirler.


Yusuf Tekeli-Esnaf Bağ-Kur ile Tarım Bağ-Kur arasında boş geçen süreleri borçlanma-ödeme imkanınız yok. Askerlik borçlanması da yaparak toplamda 15 tam yılı (5400 günü) tamamladığınız an Bağ-Kur’dan emekli olursunuz.


M.Karaltı-Asaleti tasdik edilmemiş memurlar ne gerekçeyle olursa olsun intibak yaptıramaz, derece-kademe alamazlar.


Serdal Uysal-Kızın yetim aylığı sona erdikten sonra dul anne tek başına kaldıysa dul aylığında artış olur.


G.Üstünkürt-Kızkardeşiniz, emekli olduğu anda eşi üzerinden sağlık yardımı alamaz, kendi emeklilik sağlık karnesi üzerinden ve SSK’dan sağlık yardımı alacak.


İsmail Girgin-1986 başlangıcıyla 49 yaşından sonra en az 5300 günle SSK’dan emekli olursunuz ama Bağ-Kurdan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödenmiş olmalı.