BUGUN-Askerlik Süresine Kıdem Tazminatı-Duyuru

15 Şubat 2006

Askerlik Süresine Kıdem Tazminatı


            1981 yılında asteğmen olarak askere gidecektim ama ihtilal olunca iptal oldu ve dört ay er olarak askerlik yaptırdılar. Askere gitmeden öncede SSK’lı olarak bir işyerinde çalışmaktaydım işyerinde 4 aylık izin aldım ve askere gittim. Bu dört aylık süreyi de SSK’ya askerlik borçlanması olarak yaptırdım. Şu anda emekli olmayı düşünüyorum, bu borçlandığım dört aylık askerlik süreme ait kıdem tazminatını emekli olurken herhangi bir mahkeme kararı olmadan askerlik borçlanması tazminatımı emekli olurken alabilir miyim? Emrah Yılmaz-Ankara


 


            Emrah bey, bir işveren emrinde en az bir yıldan beri çalışırken, emekliliklerini elde edenlere de kıdem tazminatı ödenir. Burada özel sektör çalışanları sadece en son çalıştıkları işverende geçen süreleri kadar kıdem tazminatı alırlarken, kamu işçileri, kamuda geçen tüm süreler (daha önce kıdem almayı gerektirmeyen nedenle sona ermediyse) üzerinden kıdem tazminatı alırlar. Ayrıca borçlanılan askerlik süreleri varsa kamu işçilerine askerlik süresi için de kıdem tazminatı ödenir.


            Yani uygulama gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken emekli olan kamu işçileri, askerlik sürelerini de kamuda işçiyken borçlanıp öderlerse kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik nedeniyle ayrılmaları halinde kıdem süresine ilave edilir. Özel sektörden emekli olanlar ile kamu işçisi olduğu halde emeklilik dışındaki bir nedenle işinden ayrılanlara borçlanılmış askerlik süresi kıdem süresine ilave edilemez ve askerlik süresi için kıdem tazminatı ödenemez.


            Siz de kamu işçisi iseniz ve kamuda çalışırken askerlik sürenizi borçlanmışsanız, emekli olurken askerlik süreniz kıdem sürenize ilave edilir.


            Konuyla ilgili üç adet Yargıtay kararını da veriyorum.


 


            Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu… Kutu…


Yargı Kararları


1-(Y 9 HD. E. 1991/1294, K. 1991/1374, T. 07.02.1991)


-Askerlik borçlanması süresi, kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilerde kıdem ödencesi hesabında dikkate alınır. İşyeri bu tür nitelik taşımıyorsa bu doğrultudaki istemin reddi gerekir.


 


            2(Y 9.HD. E. 1986/3860, K. 1986/4597, T. 05.05.1986)


-Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olan işçinin muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesi için işçinin çalışırken borçlanmasını yapmış olması gerekir.


 


3-(Y 9.HD. E. 1994/3790, K. 1994/3109, T. 01.03.1994)


-1475 sayılı İş Kanununun 14/4. maddesi uyarınca, Sosyal Sigortalar Kurumu’na borçlanılan muvazzaf askerlik hizmetinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için, işçinin; iş aktini, yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla feshedilmiş bulunması gerekir. Ölüm sonrası mirasçılara bu tür ödeme yapılamaz.


 


 


 


Kısa…Kısa…Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…


Serdar Ünal-4857 Sayılı İş Kanunun 24 üncü maddesine yazan sebepler dışında keyfi olarak istifa halinde kıdem tazminatı alınamaz. Bu istifa ister avukat olsun ister başka birisi aracılığı ile olsun sonuç değişmez.


Sefa ve Sahre Öztürk-Türkiyede hiç çalışmanız yoksa İsviçre’de geçen çalışmalarınızı ne zaman SSK’ya borçlanırsanız (parasını öderseniz) borçlanma gününden geriye doğru borçlanma süreniz kadar geriye gidilerek, sosyal güvenlik başlangıcınız bulunacak. Mesela, 01.01.2007 günü 7200 gün (20 tam yıl) borçlanıp-öderseniz başlangıcınız 01.01.1987 olur. Ayrıca, birde askerlik borçlanırsanız bu tarihten askerlik borçlanması kadar geriye gidilir. Eşiniz de ve hanımı olarak bütün yurtdışı süresini Bağ-Kur’a aynen sizin gibi günlüğü 3,5 dolardan borçlanabilir.


Cemile Aksu-İşe girdikten sonra yapılan yaş düzeltmeleri sosyal güvenlikte geçersizdir bu nedenle 20.01.1992 başlangıcıyla 48 yaşında (26.09.2021) en az 5525 günle SSK’dan emekli olursunuz.


Ahmet Kızıltaş-1990-2004 yılları arasında vergi kaydınız var olduğuna ve 4956 Sayılı Kanun gereğince de 04.10.2000 tarihinden önce Bağ-Kur kaydınız olduğundan siz isteseniz de istemeseniz de Bağ-Kur’lusunuz ve bu primleri ödersiniz. Bağ-Kur’a sigortalılık belgesi verseniz yeterlidir.


Sabahattin Nakuç-20.05.1962 doğum tarihi ve 30.04.1977 başlangıcıyla 44 yaşında yani 20.05.2006 günü SSK’dan emekli olacaksınız.


Hatice Türkoğlu-13.03.1990 Bağ-Kur başlangıcı ve 1953 doğum tarihi ile Bağ-Kur’a en az 15 tam yıl prim ödemek şartıyla kısmi aylık ile emekli olursunuz ki siz bu süreyi tamamlamışsınız.


Yılmaz Güzelaba-09.08.1978 başlangıcıyla 44 yaşında (20.08.2006) günü emekli olacaksınız. Doğum tarihi hatası önemli değil. 


 


Duyuru… Duyuru… Duyuru…


 


Sevgili okurlarım, gerek Pazar ve gerekse pazartesi günleri yazıların yayınlanmadığını görenler arayıp sebebini soruyorlar. Sebebi yazı günlerim değişmiş olup bundan böyle her hafta Çarşamba-Perşembe ve cumartesi günleri sizlerle birlikte olacağımı duyururum…