BUGÜN-BAĞ-KUR’DA HİZMET İHYASI (CANLANDIRMASI)

15 Mart 2006

BAĞ-KUR’DA HİZMET İHYASI (CANLANDIRMASI)
Annem 1979 yılında işe başlamış ve SSK’ya sadece 48 gün ödenmiş primi var, bir daha da hiç sigortalı işte çalışmamış. 1981-1991 yılları arasında Bağ-Kur’lu olmuş fakat bunu da 1991 yılında iptal edip biriken parasını geri almış.
SSK’ya geriye dönük ödeme olmadığına göre acaba BAĞ-KUR kaydını tekrar yineleyip peşin ödeme yapabilir miyiz. Sevim Osmanoğlu

Hanımefendi, annenizin yaşını yazmamışsınız ama 1991 yılında geçerli olan 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince 1991 yılında 55 yaşından büyük olmalı. Yoksa kendisine Bağ-Kur’dan toptan ödeme yapılmazdı.

Kanununun 39’uncu maddesi gereğince,” Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurmuş bulunan sigortalılara, ödedikleri primler, yazılı istekleri üzerine toptan ödeme şeklinde geri verilir.

Bu Kanuna göre tekrar sigortalı olanlar, toptan ödeme yapılan sürelerini ihya etmek istedikleri takdirde, bu sürelere ilişkin primler, toptan ödeme talebinde bulundukları tarihte son defa prim ödedikleri basamağın, ihya talebinde bulundukları tarihteki tutarları esas alınarak hesaplanır ve tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenir. Bu şekilde ihya edilen süreler yaşlılık aylığı bağlanmasında ihya tarihinden itibaren altı ay sonra sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Bu Kanuna tabi hizmetlerin 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 5′ inci maddesine göre ihyasında da, bu fıkra hükmü uygulanır.” Kanun metninde yer alan 60 ve 62 yaşları 25/08/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanunla değişinceye kadar “kadın ise 50, erkek ise 55” idi.

Görüldüğü üzere, anneniz, toptan ödeme olarak Bağ-Kur’dan aldığı 1981- 1991 yılları arasındaki süreyi, Bağ-Kur veya diğer sosyal güvenlik kanunları (SSK veya T.C. Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlamak şartıyla ihya ettirebilir (canlandırabilir). Daha sonra da en az 5 yıl daha prim ödeyip Bağ-Kur’dan veya en az 3,5 yıl SSK’ya prim ödeyip SSK’dan emekli olabilir.


KISA… KISA… KISA…
– Ayşe Kalaycı-Babanızın Tarım Bağ-Kur’unu geriye götürmek için iş mahkemesinde tespit davası açtırmanız gerekir..
– Nedim Yılmaz- 06.06.1985’te sigortalı olmadan önce ifa ettiğiniz askerlik borçlanmasıyla başlangıcınız 20 ay geriye giderek, 06.10.1983 olmuş. Bu başlangıca göre normalde 47 yaşında emekli olurdunuz ama 1995”ten sonra başladığınız basın sigortasında (SSK’de 2A veya 3A olarak görünür) 3600 günü tamamlarsanız basın çalışmanızın dörtte biri kadar bu yaştan indirilir. Mesela, 3600 gün basın çalışmanız varsa 47 değil 44,5 yaşında emekli olursunuz.

– Hüseyin Ünal-Askerden sonra sigortalı olduysanız 18 aylık askerlik süresini borçlanmakla sigorta başlangıcınız 18 ay öne çekilerek 01.07.1984 olmuş ve 48 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.

– Recep Karagöz- Emekli olduktan sonra emekli aylığınızı kestirmeden yaptığınız 13 yıllık çalışma emekli aylığınızı etkilemez ama çalıştığınız işyerinden işten çıkarılırsanız kıdem tazminatı alabilirsiniz.

– Yavuz Türkeri-SSK’dan dul aylığı alan annenizin vefat eden Bağ-Kur’lu babasından yetim aylığı alma hakkı var. Bağ-Kura başvurmanızı tavsiye ederim.

– Hüseyin Burak-Bir bayana ait gönderinize göre 01.01.2002 vergi mükellefiyetinizle mutlaka Bağ-Kur’a nisandan itibaren başvurun eğer bundan sonra da Bağ-Kur’a devam ederse daha önceki 2 yıllık SSK’lılık süresi dahil 20 tam yılı (7200 günü) tamamlayınca emekli olur. Eğer Bağ-Kur’u kapatıp, SSK’ya geçerseniz 5000 gün sayısı ile hemen veya 3600 gün sayısı ile 58 yaşında emekli olur