BUGUN-BANKA VE BORSA EMEKLİ SANDIKLARI

8 Ocak 2006


BANKA VE BORSA EMEKLİ SANDIKLARI
22 veya 23 Aralık tarihli gazete köşenizde dernek ve vakıflarla ilgili bir konudan bahsediyordunuz, ben de sizden küçük bir bilgi alabilmek gayesiyle yazmaktayım.
Maalesef hiç kimsenin arzu etmediği ve 100 yıllık çınar gibi dimdik ayakta iken bazı kişilerin hatalı yönetimi ile bitirilen Türk Ticaret Bankası çalışanları olarak şu anda sadece SSK maaşı ve munzam sandığın verdiği cüzi bir takviye ile hayatımızı sürdürmeye çalışmaktayız. Yeni kabul edilen bankalar yasası ile sandıkların devlete devri söz konusu sanırım. Ticaret Bankası’nın da bir munzam sandığı vakfı var ve şu günlerde halen tasfiye halinde olan bu kurumun (munzam sandık vakfının) akibetinin ne olacağı konusunda kısa da olsa bize bilgi aktarabilir misiniz?

Selahaddin Soyaltın

Beyefendi, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20’nci maddesi gereğince bazı bankalar ile borsalara kendilerine ait emeklilik sandığı kurma ve işletme hakkı verilmiştir. Bu emeklilik sandıkları asgari olarak SSK sigortalılarına verilen hakları vermek zorundadırlar. Ayrıca bu banka ve borsalar zorunlu olan emeklilik sandıklarının yanında ayrıca bir de kendi aralarında dayanışma ile munzam vakıf sandıkları da kurmuşlardır. Sizin de emekli olduğunuz Türk Ticaret Bankası’nın kanunla kurulmuş emekli sandığı SSK’ya devredildi ve sizler devirden sonra SSK’dan emekli aylığı almaya başladınız. Dayanışma amaçlı kurulmuş olan munzam vakıf sandığınızı ise yöneticileri idare ediyor. Var olan menkul ve gayrimenkulleri ile sizlere ödeme yapmaya çalışıyordur herhalde ama gelirleri sona erdiği için elinde bulunan mal varlığının sona ermesi çok uzun süre almayacaktır. Bunun gibi yeni sosyal güvenlik kanunu gereğince Banka ve Borsaların Sandıkları da (dayanışma vakıf sandıkları hariç) belirli bir periyot içinde (tasarı üç yıl olarak öngörmüş) tıpkı SSK, Bağ-Kur gibi yeni kurulacak Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilecektir.

Bu konuda esas sorun bankaların dayanışma sandıklarına kaynak aktarmasının Bankacılık Kanunu ile yasaklanmasıdır ki bugüne kadar vakıf sandıklarından ikinci bir emekli aylığı alanların gelirleri ileride daha da aşağıya düşecektir.

Askerlik borçlanmasının etkisi

Aşağıdaki bilgilere göre emeklilik tarihimi verebilir misiniz? Sigortanın girişi 01.04.1983 tarihinde yapıldı. Emeklilik için 20 (askerlik) ay saydırırsak ne zaman emekli olabilirim?

Gökhan Atmaca

Doğum tarihinizi veya yaşınızı yazmadığınız gibi askerliği de ne zaman yaptığınızı yazmamışsınız. 01.04.1983 başlangıcı ile normalde 47 yaşından ve 01.04.2008 gününden sonra en az 5150 gün sayısı ile emekli olursunuz. Şayet, askerliğinizi ilk sigortalı olduğunuz 01.04.1983 tarihinden önce ifa etmişseniz, 20 aylık askerlik sürenizi borçlanmanız halinde sigorta başlangıcınız 20 ay geriye giderek 01.08.1981 olacağı gibi prim ödeme süreniz de 20 ay (600 gün) kadar artacaktır. Bu durumda da 01.08.1981 başlangıcıyla 01.08.2006 gününden ve 46 yaşından sonra en az 5075 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Ancak, askerliğinizi sigortalı olduğunuz 01.04.1983 tarihinden sonra ifa etmişseniz, askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcınız geriye götürülmez sadece prim ödeme gün sayınız arttırılır.

Kısa…Kısa…Kısa..

– N.Murat Cezzaroğlu-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya mutlaka en az 1260 gün prim ödemek şartıyla 20.04.2007 gününden sonra SSK’dan emekli olursunuz. Askerlik borçlanması bu 1260 günden sayılmaz.

– Dursun Korkmaz-Bağ-Kur’a devam ederseniz, SSK prim günü, memuriyet (yıpranma dahil) ve öderseniz askerlik süresi toplamında en az 25 tam yıl (9000 gün) ile 51 yaşından sonra emekli olursunuz. Bundan sonra Bağ- Kur’u kapatıp, SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün SSK’ya prim ödemeniz şartıyla askerliği borçlanmazsanız 50 yaşında, borçlanırsanız 49 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.

– Mustafa Aka-Tarım Bağ-Kur ile üç yıldan beri çakışan SSK sigortası arasında SSK geçerli olup çakışan Tarım Bağ-Kur geçersizdir. Buna göre, Tarım Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az (3,5 yıl 1260 gün) prim ödemek ve genel toplamda da en az 5000 gün sayısını tamamladığınız zaman SSK’dan emekli olursunuz.

– Nurettin Adem-Bağ-Kur’dan sonra SSK’da 1260 günden fazla gününüz ve toplamda da 5000 günden fazla gününüz olduğundan SSK’ya emeklilik için müracaat edin. 1978 başlangıcınızda gün ve kazanç bildirilmemiş diye emeklilik talebiniz reddedilince İş Mahkemesi’nde dava açın.