Bugün-Birden Fazla İşyerinde Çalışmak-Prim Affı Hukuksuz mu?

17 Mayıs 2006

            Birden Fazla İşyerinde Çalışmak


            Birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışmak mümkün mü mesela benim şu an 30


gün üzerinden SSK primim yatmakta ve ek iş olarak bir başka yerde SSK’lı olarak çalışmam mümkün mü eğer mümkünse prim ve gün sayım bundan nasıl etkilenir? Kenan Yılmaz


 


            Kenan bey bir işçinin şayet iş bulabilirse birden fazla işyerinde çalışmasını engelleyene herhangi bir yasal düzenleme yoktur ama çalıştığınız işyeri ile yaptığınız iş sözleşmeleri ile buna yasak getirilebilmektedir. Bu tür bir yasak getirilmemiş ise birden fazla işyerinde çalıştığınız ve ücret aldığınız için her bir işyeri sizin çalışma gün ve kazançlarınızı SSK’ya ayrı ayrı bildirmek zorundadır. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 78 inci maddesine göre,


            “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücrettir; üst sınırı ise günlük asgari ücretin 6,5 katıdır.


            Günlük kazançları alt sınırın altında olan sigortalılar ile ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla olan sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.


            Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.


            Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde uyarınca tesbit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir.”


            Maddenin son fıkrasından da görüleceği üzere, sizin için birden fazla işyerinden SSK’ya bildirilen kazançların (ücretlerin) toplamı tavanı (3451,5 YTL.yi) aşarsa tavanı aşan kısmın işçi payı size SSK tarafından geri ödenir.


            Emeklilik işlemleriniz esnasında ise mesela iki işyerinden ayda 30’ar gün ve 2 bin YTL’den olmak üzere toplamda 60 gün ve 4 bin YTL kazanç bildirilmesi durumunda ay 60 değil 30 gün sayılacak ama emekli aylığının hesabında toplam ücret (tavanı aşmamak kaydıyla) dikkate alınacaktır.


 


 


            KUTU   KUTU   KUTU


         Vatandaştan Gelenler


 


         Prim Affı Hukuksuz mu?


Ali bey, ben Almanya’dan Yaşar Usta İnş.Müh. ve Türk -Alman Müteahhitler Birliği Baş.Yard. Bu konuyu Sayın Bakan bey ve bir kaç milletvekili ile de görüştüm.


Bilindiği üzere, 5458 Sayılı Yasa ile SSK ve Bağ-Kur prim borçları yeniden yapılandırıldı. Benim düşünceme göre bu yasa Anayasamıza aykırı hükümler içermektedir.
1) Özellikle, farklı borç miktarlarına uygulanan farklı gecikme faizlerinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyim.
2) Bu kanundan yararlanmak için kurumlarla olan davalardan feragat edilmesi şartı, tamamen hukuki hakkın gaspı anlamına gelmektedir.
3) Borcunu bir önceki yapılandırmada taksitlendirmiş, kısmen taksitlerini ödemiş veya borcunun bir kısmını ödemiş olan mükelleflerin, ödedikleri miktarların mahsubunun vadelerinde yapılması gerekir. Aksi takdirde ödemiş olduğu miktara da gecikme faizi
işlemektedir.


Örneğin, 99.000 YTL. borç aslı olup durumu iyi olan firmaya enflasyon oranı kadar faizi uygulanacak, öte yandan 101.000 YTL. borç aslı olup, durumu kötü fakat zor durum
kapsamına girmeyen firmaya ise gecikme zammı uygulanacak.


Firma 1: Ocak 2000 borcu 99.000 YTL. Bu gün ödemesi gereken 456.000 YTL.
Firma 2: Ocak 2000 borcu 101.000 YTL. Bu gün ödemesi gereken 672.000 YTL.dir


Bu kanun ekonomik kriz nedeni ile primlerini ödeyemeyen işverenleri rahatlatacak gibi görünmüyor. Size bir enteresan noktayı vurgulamak istiyorum. Primlerini düzenli ödeyen işverenlerin hakları yeniyor enayi yerine konuluyor deniyor. Borcu olan işverenlerimizin büyük çoğunluğu dürüsttür. Dürüst oldukları için kaçak isçi çalıştırmaktansa devlete borçlanmayı tercih etmişlerdir. Ayrıca borcu olan işverenler kurumlara teminat.ipotek
vermekle kalmamış çok yüksek gecikme faizi ödemek durumunda bırakılmıştır.


 


 


Kısa.. kısa.. kısa.. kısa..


Mehmet Sucu-Bağ-Kur ekstrenizde terk tarihi olarak görünenler, eşinizin vergi veya dernek-oda kaydının sona erdiği tarihlerdir. Ancak vergi-oda-dernek kaydı bittiği halde sigortalı ay be ay prim ödemiş ise bu ödemeler isteğe bağlı Bağ-Kur ödemesine sayılır. Sonradan ödenirse fazla ödeme olarak geri verilir. Bu duruma dikkat ederek 18 yılı tamamlayıp tamamlamadığını yeniden kontrol ediniz.


Ercüment Sargut-Cumhurbaşkanı tarafından 15 maddesi geri gönderilen SS ve GSS Kanunu 01.01.2007 günü ve sonrasında işe girenlerin emeklilik şartlarını belirlemektedir. Özellikle de 2036 yılından sonra işe girenler etkilenecektir. Sizin etkilenmeniz bahse konu değil.


Suzan Karataş-Bağ-Kur’dan emekli olduğunuz için SSK’dan yetim aylığı alma imkanınız yok eğer Bağ-Kur’dan kendiniz emekli olmasaydınız da dul aylığı alıyor olsaydınız bu kere SSK’dan yetim aylığı alabilirdiniz.