Bugün-Çok Sorulan Sosyal Güvenlik Reformu Soruları (2)

20 Nisan 2006

         Çok Sorulan Sosyal Güvenlik Reformu Soruları (2)


 


C-Erkekler Evlenmek İçin 2007’yi Bekleyin


            Yeni sosyal güvenlik kanunu ile erkeklere de çeyiz parası verileceğini söylüyorlar ben de kasım ayında evleneceğim bana da çeyiz parası verecekler mi?Gültekin Geçer


 


            Sosyal Güvenlik Kanun Tasarısına göre, gelir veya aylık almakta iken evlenen eş ve çocuklara bir yıllık gelir veya aylıkları tutarında evlenme yardımı getiriliyor.


            Şimdiki uygulamaya göre SSK’lı yetim kız çocukları ile T.C. Emekli Sandığından dul-yetim aylığı alan eş, kız çocuk ve analara evlenmeleri halinde çeyiz parası ödenmektedir. Tasarı aynen kanunlaşırsa, bugüne kadar çeyiz parası denilen evlenme yardımını alamayan Bağ-Kur’luların eşleri ile çocukları da evlenme yardımı alacak ama T.C. Emekli Sandığından analara verilen çeyiz parası kesilecektir.


            Ayrıca yeni bir uygulama olarak bugüne kadar sadece kız çocuklarına verilen evlenme yardımından tasarıdan sonra erkek çocuklar da yararlanacaktır.


            Öyleyse,


            -Sadece kızlara değil, erkek çocuklara da evlilik parası gelecek,


            -Bağ-Kur’lunun eşi ve çocukları da evlilik parası alabilecektir ama siz evlenmek için ocak ayını bekleyin zira kanun 2007 yılında yürürlüğe girecek.


 


 


            D-Eski Dul-Yetimlere Aylık Müjdesi


            Ali bey, kardeşim belediyede memur olarak çalışırken mart 2006 ayında vefat etti memuriyetten önceki SSK günleri dahil toplamda 8,5 yılı olduğundan T.C. Emekli Sandığı geride kalan eşi ve çocuklarına nasıl aylık bağlar. T.C. Emekli Sandığı başvurumuzu 10 yıldan az süreniz olduğundan dul-yetim aylığı yok dedi. Kadir Torlak


 


            Beyefendi, T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleri dışında vefatları halinde en az 10 tam yıllık prim(kesenek) ödeme süreleri yoksa geride kalan dul ve yetimlerine aylık bağlamaz. Ancak, TBMM’de bulunan Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince;


            “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun  hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması halinde ölüm aylığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hak kazanılmış sayılır.”


            Kardeşinizin eş ve çocuklarına kanunun Resmi Gazetede yayımı ve yürürlüğe girmesi gününden itibaren dul-yetim aylığı bağlanır.


 


            E-Malüllük Aylığı Şartları


            Ağabeyim akciğer kanseri daha önce SSK İhtiyarlık bölümüne müracaat ettim emekli olması için onlarda bir üst yazıyla cevabında 15.06.2006 tarihinden sonra tekrar müracaat etmem gerektiğini malülen emeklilikten yararlanması için 5 seneyi tamamen doldurması ve her yıl ortalama 180 gün olması gerektiğini ve bu süreninin de 15.06.2005 de dolacağını belirttiler yeni emeklilik kanununda da bu konuda bir değişiklik var mı? 2006 yılı haziran


ayında müracaat edersek yine aynı koşullarda emekli olacak mı? A. Kurtul


           


            506 Sayılı Kanun gereğince halen geçerli olan uygulamada SSK’dan malülen emekli olabilmek için 506 Sayılı Kanun’un 52, 53 ve 54 üncü maddeleri gereğince;


            Toplam olarak 1800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her  yılı için ortalama olarak 180 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, şarttır.


TBMM’deki tasarı durumu biraz daha ağırlaştırmaktadır tasarıya göre;


En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,” şartına dönüşmektedir ki ağabeyinizin rahatsızlığı nedeniyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç değilse beş yılı tamamlasa bile malülen emekli olamayabilirdi ama yeni kanun 01.01.2007 de yürürlüğe gireceğinden abiniz haziran 2006 da malülen emekli olur.