Bugün-Doğum Parası ve Süt Parası– Sosyal Güvenlik Kurumu Geldi-Yeni Kitaplar

15 Nisan 2006

            Doğum Parası ve Süt Parası


            Ali bey, iki yılı aşkın bir zamandır SSK’lı bir bayan çalışanım, haziran ayında doğum bekliyorum. Hala doğum yardımı, süt parası gibi konularda kesin bilgilere ulaşamadım. Bir defaya mahsus 50 YTL alabileceğim söyleniyor ama daha önce doğum yapmış kişilerden, daha yüksek( 600-700 YTL gibi) rakamlar aldıklarını duydum. Şimdi bu meblağ daha
da yükselmiştir belkide. Konunun nasıl olduğunu nerde yazdığını bulamadım, yardımcı olabilir misiniz? Emine Kuru


           


            Hanımefendi, doğum yapan çalışan kadınlara 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 49 uncu maddesi gereğince; Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.


            Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.


            Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez.”


            Maddeden de görüleceği üzere size 16 haftalık doğum istirahat parası SSK tarafından ödenecektir ki eğer asgari ücret üzerinden SSK’ya bildiriliyorsanız şu an aylık net asgari ücret 380 YTL. dir ama SSK size 16 hafta (yaklaşık dört ay) boyunca brüt asgari ücretin üçte ikisi kadar yani  354 YTL aylık ödeyecektir. 16 haftanın toplamı ise 1321 YTL.dir. Ayrıca, süt parası olarak da bir defalığına 50 YTL verecektir. Ancak, halen TBMM’de görüşülen ve kabul edilirse 2007 yılında yürürlüğe girecek yeni sosyal sigortalar kanununda ise süt parası altı ay boyunca aylık 177 YTL. olarak ödenecektir.


 


 


 


            Alkışlar… Alkışlar…Alkışlar…Alkışlar…Alkışlar…


            Sosyal Güvenlik Kurumu Geldi


            Geçtiğimiz perşembe TBMM’nin temel kanun olarak ele aldığı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” kabul edildi ve kanun, cumhurbaşkanımız tarafından onanıp Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatılmış olacak. Bu üç farklı sosyal güvenlik kurumunun uyguladığı rejimlerdeki ayrımcılık da sona erecek.


            Yani, yıllardır dillendirilen dul-yetim aylıkları, emekli aylığı hesaplama gibi farklılıkları ortadan kaldırılacaktır. Sosyal güvenlik sistemimizi kökten değiştiren, kurum tabanlı olmak yerine insan odaklı olmayı tercih eden, doğumdan 18 yaşa kadar sorgusuz-sualsiz sosyal güvence sağlayan SSK eski genel müdürü ve Akparti milletvekilleri Mehmet Zekai Özcan’a, Ali Osman Sali’ye, Abdullah Erdem Cantimur’a, CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’na alkışlar.


 


 


 


 


            Kutu… kutu… kutu… kutu…


            Yeni Kitaplar


            Dilekçe Hakkı ve Bilgi Edinme Hukuku isimli ve Doç.Dr. Ahmet Erol’un kaleme aldığı kitap Yaklaşım Yayıncılık (0312 495 61 88) tarafında, SSK Sigorta Müfettişi İsa Karakaş tarafından kaleme alınan, “Kıdem Tazminatı İhtilafları ve Çözüm Yolları” isimli kitap Adalet Yayınevince (0312 231 17 94) piyasaya sunulmuştur.


 


Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…


Hasan Mutlu-3600 gün sayısı ile 57 yaşında yani 2009 yılında emekli olursunuz.


Refik Baydu- Yüzde 57 rapor oranıyla sakat kadrosunda başlayan memuriyetinizden daha önceki SSK prim günleri dahil 15 tam yılı (5400 günü) tamamlamak şartıyla normal emekli olabileceğiniz gibi hastalığınız ilerlemiş ve memuriyet görevini yapamaz hale gelmişseniz 10 tam yılı tamamlayınca malülen de emekli olabilirsiniz.


İsmail Karakaş-Bağ-Kur’dan sonra yeniden başladığınız SSK’ya 1260 gün (3,5 yıl)prim öderseniz SSK’dan emekli olursunuz.


Zeynep Pınar Kantoğlu-01.04.1985 işe başlama tarihi ile 5000 gün sayısını tamamlamak şartıyla 41 yaşını tamamladığınız 11.04.2006 gününden sonra dilediğiniz zaman emekli olursunuz. Gönderdiğiniz kazanç toplamlarına göre tavan göstergeden 15175 emekli oluyorsunuz. Emekli aylıkları peşin ödenir.