Bugün-Dul ve Yetimlere Müjde-

19 Nisan 2006         Dul ve Yetimlere Müjde


 


         Önceki yıllarda vefat eden, işçi-memur-esnaflardan prim ödeme günü yetmediği için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanlar kadın veya erkek fark etmez dul kalan eşlere dul aylığı, çocuklarına da yetim aylığı geliyor.


        


 


         Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının Geçici 1 İnci Maddesi gereğince;


            “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen, ancak bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun  hükümlerine göre ölüm aylığının bağlanabilmesi için yeterli prim ödeme gün sayısı olmayan sigortalının hak sahiplerinin, bu Kanun hükümlerine göre ölüm aylığına hak kazanması halinde ölüm aylığına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hak kazanılmış sayılır.”


 


            Tasarıyla getirilen düzenlemelerden biri de çalışan sigortalının ölümü sonrasında geride bıraktığı dul ve yetimleri ile ana-babasına bağlanacak aylıkların şartlarının değiştirilmesidir.


           


 


         Dul-Yetim Aylığı Şartı Basitleştiriliyor


 


            Mevcut duruma göre;


            SSK’lı bir sigortalı vefat ettiğinde 1800 günü varsa veya 1800 günü yoksa bile 5 yıldan fazla sigortalı olup her bir sigortalılık yılı için ortalama 180 gün prim ödenmiş ise geride kalanlarına dul/yetim aylığı bağlanmaktadır.


            Bağ-Kur’lu vefat ederse beş yıllık prim ödeme süresi varsa geride kalanlarına dul/yetim aylığı verilmektedir.


            T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi vefat ederse 10 yıl ve daha fazla süre sosyal güvencesi var ise geride kalanlarına aylık bağlanmaktadır. Şayet 10 yılı yok ama 5 yıldan fazla süresi var ise bu kere eşine bakıma muhtaç olması halinde aylık verildiği gibi çocuklarına da eğitim süreleri boyunca aylık verilmektedir. 


 


         Tasarı ile getirilecek olan yeni düzenleme ise (a) En az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş” olanların geride kalan dul ve yetimlere dul-yetim aylığı bağlama esası getirerek var olan aylık bağlama şartları daha da basitleştirmiştir.


 


 


         Eski Dul-Yetimlere de Aylık Hakkı Doğuyor


         Tasarının geçici birinci maddesi ile önceki yıllarda vefat etmiş ama prim(kesenek) ödeme günleri yeterli olmayan çalışanların eş ve çocuklarına da dul-yetim aylığı verilmesi hakkını da verilmektedir.


            Mesela, 10 yıldan az memuriyet süresi olanların eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı verilmediği gibi 1800 günden (5 tam yıl) az prim ödeyen esnafın eş ve çocuklarına da aylık verilmemekteydi.


            Şimdi daha önce aylık verilmemiş olanların eş ve çocuklarına da aylık verilebilecek.