BUGÜN- Emekli Öğretmenin İş Kurması

16 Mart 2006


            Emekli Öğretmenin İş Kurması


            Babam emekli sandığından öğretmen emeklisi ve şimdi bir dershanenin ortağı olacak. Yani kurulacak bir limited şirketin ortağı olacak. Bu durumda yine eskisi gibi emekli sandığından maaş almaya ve sağlık hizmetlerinden emekli sandığı emeklisi olarak yararlanmaya devam edecek mi? (Şirket ortağı olmasının kendisine getirdiği ek yükler neler ve emekli sandığından olan haklarını kaybetme ihtimali var mı?) Yoksa artık Bağ-Kur’lu sayılıp ona göre mi hizmet alacak? Ayrıca Bağ-Kur’a prim ödeyecek mi? Hakan Tuncer


 


            Sayın okurum, T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olan babanız limited şirket kurucu ortağı olduğu andan itibaren 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun Ek 20 inci maddesi gereğince,


            “…Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.


            Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş süreler, bu Kanuna göre sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez, ödenen primler 39 uncu madde hükmüne göre toptan ödeme olarak iade edilmez ve bu sürelerle ilgili olarak 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.”


            Görüldüğü üzere babanız şirket ortağı olmakla Bağ-Kur’a her ay yaklaşık 63 YTL sosyal güvenlik destek primi ödeyecek ama T.C. Emekli Sandığı’ndan aldığı emekli aylığını da almaya devam edeceği gibi sağlık hizmetlerini de yine T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesi ile alacak.


 


 


           


Kısa… Kısa…Kısa…Kısa…


Hasan Sezgin-Ödemiş- 1983 yılından beridir vergi mükellefisiniz ama Bağ-Kur’unuz 1988 de başlamış. Şimdi Bağ-Kur başlangıcınızı 1983 yılına aldırabilir ve prim affından yararlanabilirsiniz. Bu durumda 47 yaşından sonra olmak kaydıyla en az 25 tam yıl prim ödemek şartıyla Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Vergi kaydınızı ve şirket ortaklığınızı devretmeden SSK’ya geçme hakkınız yok.


Metin Tuğrul- 1954 doğumlu olduğunuzdan 3600 günü tamamlamak şartıyla 58 yaşında emekli olursunuz.


Ayşe Gök-Eşiniz normal şartlarda SSK’lı olarak çalışırken, şirket ortağı olmuşsa ara vermeksizin SSK’ya devam etmişse sorun olmaz ama ara vermişse Bağ-Kur’lu olmak zorundadır. Bağ-Kur’lu olması gereken sürede SSK’ya ödenen primler için ise SSK ve Bağ-Kur 01.04.2006 gününden itibaren mahsuplaşacaktır.


Halis Mertoğlu-Vefat eden ve Bağ-Kura borcu olan babanızdan sonra anneniz ve kız kardeşiniz Bağ-Kura dul-yetim aylığı için müracaat etsinler, dul-yetim aylıkları müracaatı için borcun olması önemli değildir ama borç bitinceye kadar aylıklar borca sayılabilir. Ayrıca babanızın mirasını reddetmeyecekseniz yeni çıkan  prim affına da başvurarak borcu düşürtebilirsiniz.


Fahri Karaca-Bağ-Kur numaranızı İl Müdürlüğü bile bulamadıysa sorun var demektir. Daha önce prim ödediyseniz makbuzlarınızı bulmaya bakın. Başka yapacak bir işlem yok.