Bugun-EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATI

2 Şubat 2006


EMEKLİ OLMADAN KIDEM TAZMİNATI
Askerlik borçlanmam dahil 22 yıl 10 aylık (7176+600=7776 Gün) sigortalı sürem bulunmaktadır.
Halen çalışmaktayım ve emekliliğime kalan süre 2 yıl 2 aydır.(47 yaş 5150 gün) Çalışmakta olduğum işyerindeki süre 8 yıldır. İşyerinin devamlılığı konusunda şüphelerim vardır. Kıdem tazminatımı 506 sayılı kanunun 60 ve geçici 81. maddeleri kapsamında (kendi isteğimle ayrılmam halinde) talep edebilir miyim?

Günlük gazetelerin birinde 15 yıla kıdem tazminatı diye bir yazı okumuştum. Bu yazıdaki içerikten anladığım kıdem tazminatımı alabilecek durumdayım diye düşünüyorum. Kurumdan alınması gereken belgeyle ilgili olarak neler yapmam gerekmektedir? Toplam çalışma sürem ilgili madde kapsamına girmekte midir? Ali Dereyurt

Ali Bey, 4447 (daha sonra 4759) Sayılı Kanun ile emeklilik için daha önce yaş şartı yok iken belli bir süre prim ödeme ile belli sigortalılık süresinden sonra emekli olma şartlarının yanında bir de yaş şartı getirildi. Ayrıca, 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Yasa ile 1475 Sayılı Yasa’nın Kıdem Tazminatı ile ilgili 14. maddesine bir bent eklenmiştir. Bu ekleme ile kanunda yaş şartı dışındaki şartları yerine getirenler, çalışmayı bırakıp emekli olacakları yaşı evlerinde beklemek istemeleri nedeniyle işten ayrılmaları halinde Kıdem Tazminatı alabileceklerdir.

Buna göre;

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Yasa ile eklenen 1475 Sayılı Kanun’un 14. maddesine 5 numaralı bent eklenmiş ve işçilere emekli olmadan istedikleri takdirde işlerinden ayrılıp KIDEM TAZMİNATI alma hakkı verilmiştir. İşte eklenen bent;

“5. 506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle”.

Bütün bunlara göre

506/60’a göre,

1-Kadın ya da erkek olsun başkaca bir şart aranmaksınız 7000 gün sayınız varsa,
2-Kadın ya da erkek 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 gününüz varsa,

506 Geçici 81/B’ye göre,

-Kadın ise 20 ve erkek ise 25 tam yıl sigortalılık süresi ile aynı maddede belirtilen gün sayılarına (5000 ile 7000 arasında değişir.) ulaşmış olanlar,

506 Geçici 81/C’ye göre,

-İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar,

Diledikleri zaman SSK’ya başvurup Kıdem Tazminatı yazısı isteyebilir ve alacakları yazı ile işyerlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler.


KISA…KISA…KISA…
– Erol Tuncer-Anneniz, prim ödemediği yıllar için şimdi ödeme yapamaz ama bundan sonrası için çalışarak 3600 günü tamamlayıp, SSK’dan emekli olabilir.
– Kadriye Kaya-Siz, ister T.C. Emekli Sandığı’ndan ister SSK’dan emekli olun ikramiye alamazsınız. T.C. Emekli Sandığı’ndan ikramiye alabilmek için memur iken emeklilik dilekçesi vermek şarttır. SSK’dan emekli olmayı tavsiye ederim.

– Mustafa Koç-23.05.2002 itibariyle almış olduğunuz fiili hizmet zammı tutarı kadar hizmetlerinize ekleneceğinden (başlangıcınız geriye götürüleceğinden) normalde 48 yaşından emekli olacaktınız ama ayrıca tüm fiili hizmet zammı tutarı kadar bu yaştan (48) indirme hakkınız da var. Tabi toplam çalışma süreniz en az 25 tam yıl olmalı.

– İsa Özdeniz-Emekli aylığının hesabında prim ödeme günü bir kriterdir ama 1990 yılı ve sonrasında SSK’ya ödenen primlerin yüksekliği daha önemli bir kriterdir. Bu arada emekli aylığınızda bir hata olup olmadığını, SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı Sıhhiye-Ankara adresine dilekçe göndererek öğrenebilirsiniz.