Bugün-Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı–Yeni Kanunla Erken Emeklilik

29 Nisan 2006

            Emekli Olmadan Kıdem Tazminatı


            Ben 1965 doğumluyum  1.1.1986 yılında beri  sigortalıyım. 16 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum prim gün sayım 5970’den fazladır. İşyerimden emekli olmadan  sadece kıdem tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum. İşverenim  yazı istedi  SSK bana 20.01.2006’da  matbu olan emekli olamaz yazısını gönderdi  o yazıda da 2014 yılında, 49 yaşımı dolduracağım  ve 01.01.2011 günü 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağım bundan önce emekli olamayacağım yazılıdır. Ben, emekli olmak istemiyorum, sadece işyerimden istifa edip kıdem tazminatı almak istiyorum. Bu konuda ne gibi bir çözüm öneriniz olabilir?


 


            Beyefendi, kıdem tazminatı ödemeleri halen 1475 Sayılı İş Kanunu’nun (tek geçerli maddesi) 14 üncü maddesi gereğince ödenmektedir. Bu maddeye 1999 yılında eklenen,


 “5. 506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,” bent gereğince ve 506 Geçici 81/C’ye göre;


-İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar,


Diledikleri zaman SSK’ya başvurup Kıdem Tazminatı yazısı isteyebilir ve alacakları yazı ile işyerlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler. Sizin de SSK’ya müracaat ederken “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı istediğinizi belirtmeniz gerekir. Ayrıca, bu yazı olmadan bile işveren bu kıdem tazminatı sizin durumunuzu değerlendirerek ödeme hakkı da var.

            Yeni Kanunla Erken Emeklilik


            01.06.1974  doğumluyum. SSK sicilim 18357353 ve ilk kez 1993 yılında işe başladım 217 gün prim ödedim. Daha sonra kalp ameliyatı oldum ve yüzde 59 rapor oranıyla 29.05.1997 günü özürlü kadrosuyla T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi-memur oldum. Bu arada bir bypas daha ameliyatı daha oldum. Sağlığım biraz daha bozuldu. 10 yılı doldurduğumda emekli olabilir miyim? Yeni yasaya göre daha erken emekli olma şansım var mıdır? Refik Baydu


 


      Refik bey, halen geçerli olan 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince malülen emekli olabilmek için eski SSK günleriniz dahil 10 tam yılı yani 3600 günü tamamlamanız şart olduğu gibi ayrıca göreviniz nedir bilmiyorum ama tam teşekküllü bir hastaneden görevini yapamaz ibaresini içeren bir de sağlık raporu almanız gerekir. Ancak, şayet onaylanır ve resmi gazetede yayınlanırsa 5489 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereğince malülen emeklilik şartları değiştirilmektedir. Yeni kanun gereğince, malül sayılmanız için sağlık kurulundan “görevini yapamaz” şeklinde bir rapor yerine yüzde 60 oranında çalışma gücünü yitirdiğinizin tesbit edilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca, 10 tam yıl şartı da değişiyor,


      En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması, “ haline geliyor.


            Bu durumda yeni kanun yürürlüğe girerse malülen emekli olma hakkınız olabilecek.


 


Kısa… Kısa… Kısa… Kısa…


Olgun Gündoğdu-1985 yılından önceki Libya çalışmaları için yapacak bir işleminiz ve alacak bir paranız yok.


Şaban Arkan-Askerlik borçlanması yapmazsanız 03.12.1986 başlangıcı ile en erken 03.12.2011 günü en az 5375 gün sayısı ile emekli olursunuz. 20 aylık askerlik borçlanması yaparsanız bu kere 03.04.2010 günü emekli olursunuz.


Kasım Demir-Yengeniz, var olan 3630 gün ile 58 yaşında emekli olur ama prim ödemeye devam ederde 5000 günü tamamlarsa, tamamladığı gün yaşa tabi olmadan emekli olur.


Hazma Bıyık-Staj başlangıcı emeklilik için başlangıç sayılmaz sizin emeklilik başlangıcınız 01.08.1988 olup var olan engelli rapor oranınızla bir işe girip işvereniniz aracılığıyla, defterdarlıktan vergi indirim belgesi alırsanız SSK’dan 3600 gün sayısı ile emekli olursunuz. Askerliği de borçlanarak gün sayınızı artırabilirsiniz.


Sevil Güvercin-Anneniz, var olan 3600 günden fazla günü ile 56 yaşında (05.04.2015) emekli olur ama prim ödemeye devam eder de 5225 güne ulaşırsa 06.11.2007 gününden sonra emekli olur.


Mehmet Eyliksever-1978 yılında sigortasız çalıştığınız işvereni hizmet tesbit davası açmak için çok geç kalmışsınız, zira dava açma süresi beş yıldır.


Fatma Meriç-Babanızın 1973 yılındaki 30 günlük çalışmasını geç öğrenmeniz nedeniyle yedi yıl emeklilik müracaatı yapmamanız nedeniyle alamadığınız sürelerin emekli aylıklarını alamazsınız. Zira emeklilik talebe bağlı bir olay.