Bugün-Emeklinin Tavanı Aşan Ücretleri-İşçimin Vatanı Yokmuş

8 Haziran 2006

            Emeklinin Tavanı Aşan Ücretleri


            657 sayılı yasa kapsamında  SSK hastanesinde doktor olarak çalışmakta iken T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli oldum. Emekli olduktan sonra iki ayrı işyerinde işyeri hekimi olarak çalışıyorum. Doğal olarak da her iki işyerinden de ücretimden ayrı ayrı SGDP kesiliyor. Emekli olmadan farklı işyerlerinde çalışanların SSK pirim tavanının üzerinde kesilen pirim tutarı sigortalıya geri ödenebiliyor. Öğrenmek istediğim konu SGDP’nin de taban ve tavanı var mı? Örneğin 5000 YTL. brüt ücretle tek işyerinde emekli olmayan çalışandan 3451 YTL.’lik kısmından SSK primi kesiliyorken emekli ve ücreti aynı olan kimseden ücretin tamamından mı prim kesiliyor? Yine iki ayrı işyerinde çalışan ve ayrı ayrı 3500YTL ve 1500YTL ücret almakta olan emekli çalışandan her iki işyerinden de SGDP kesintisi yapılacak mı? Bu soruların cevabını öğrenmek istiyorum.Dr.Orhan Öztürk


           


            Sigorta prime esas kazançların (SPEK) alt sınırı (taban) ile üst sınırı (tavan) arasında normal çalışanlar ile SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek çalışanlar arasında en ufak bir fark yoktur. Sizinde yazınızda kısmen bahsettiğiniz üzere 506 Sayılı Kanun’un 77 inci maddesi gereğince; ”… Bir ay içinde çeşitli işverenlerin işinde çalışan sigortalının bu kanun gereğince alınacak primlerine esas tutulacak aylık ve günlük kazancının tesbitinde her işverenden elde ettiği aylık ve günlük kazanç tutarı ayrı ayrı nazara alınır ve primler buna göre hesaplanır.”  ve aynı Kanun’un 78 inci maddesi gereğince de, “..Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde uyarınca tesbit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir.”


            Her iki madde gereğince, SGDP’li olarak her iki işyerinden SSK’ya bildirilen kazançlarınızın toplamı SPEK tavanını (3551.50 YTL.yi) aşıyorsa, aşan kısmın işçi paylarını SSK’dan geri isteyebilirsiniz.


 


            İşçimin Vatanı Yokmuş


            İşyerimizde beş aydan beri çalışan ve İş-Kur tarafından gönderilen ve eski hükümlü statüsü ile yasal zorunluluk nedeniyle işe aldığımız işçimizin asker kaçağı olması sebebiyle daha önceden vatandaşlıktan çıkarıldığını öğrendik. Bu durum SSK’dan sağlık karnesi istemesi ve SSK’nın da nüfustan vukuatlı nüfus kayıt örneği istemesi ile ortaya çıktı ve SSK önce sağlık karnesi vermek istemedi ama avukatları aracılığıyla sağlık karnesi SSK’dan alındı. Bu durumda bizim vatandaşlıktan çıkarılmış işçiyi çalıştırmamız yasalar karşısında doğru mudur? Doğru değilse ne yapmamız gerekiyor, çalıştırmamız doğru ise  ileride doğabilecek problemleri nasıl aşabiliriz? Yaşar A.


 


            Yaşar bey, vatandaşlıktan çıkarılan işçiniz yasal olarak uyruksuz sayılmaktadır ve herhangi bir devletin hukukuna göre yurttaşlık hakkından yoksun bulunan kişiye, vatansız, uyruksuz (Haymatlos) denildiği gibi, uyruksuzlar da, 506 sayılı Kanundaki Türk uyruklu olmayan tabirine gireceği cihetle, Türkiye’deki bir işyerinde çalışmaları halinde, haklarında yabancı uyruklulara tatbik edilen hükümler aynen uygulanmalıdır.


            Çalışma mevzuatı bakımında ise işçiniziBuna paralel olarak, 4817 Sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN hükümlerine göre bu kişi için Çalışma Genel Müdürlüğü’nden çalıştırma izni almanız gerekmektedir. Bu izni almazsanız Yabancı Kaçak işçi çalıştırma suçu işler ve cezalandırılırsınız ama bu işçiyi İş-Kur aracılığıyla yani devlet kurumu eliyle yerleştirdiğiniz için ceza konusu biraz tereddütlü. Ayrıca, 4857 Sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin ( II) bendi gereğince iş akti oluşturulurken bazı (vatandaşlıktan çıktığını) bilgileri gizleyerek sizi yanıltan işçiyi derhal işten çıkarma hakkına da sahipsiniz.


 


 


Kısa.. Kısa.. Kısa..


Yılmaz Yalçın-2007 de yürürlüğe girecek olan SS ve GSS Kanunu gereğince emeklilik için isteğe bağlı prim ödeyenler, GSS (Genel Sağlık Sigortası) için de mutlaka prim ödeyecekler ve sağlık yardımlarını da kendi üzerlerinden alacaklardır.


Şerifa Arman-Sizin SSK’ya borcunuz olmadığından prim affından yararlanma şansınız yok. Var olan 2392 günü 3600 güne tamamladığınız gün SSK’dan emekli olursunuz bu nedenle yeniden isteğe bağlı ödemeye başlamanızı tavsiye ederim.


Timur Ülker-1978 sigorta başlangıçlı ve halen 1300 günü olan bir bayan 3600 gün sayısı ile 50 yaşında emekli olur ama geride kalan yıllar için prim ödenmesi söz konusu olmaz. Bundan sonrası için prim ödeyebilir.


Mahmut Ökçesiz-Son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinde en çok (1260 gün) SSK’ya prim ödemiş olmak şartıyla SSK’dan emekli olabilirsiniz. Bu arada yazınızda 21 yıllık memuriyet ve bundan önceye ait 3389 günlük SSK’nız varsa toplamda 25 yılı aştığınız bilgisi doğruysa şimdi T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz.


Abdullatif Cancal-2001 yılından önce vergi mükellefi olduğunuz süreleri ne siz Bağ-Kura ödeyebilirsiniz ne de Bağ-Kur sizden isteyebilir. Bu durumda daha önceki 465 günlük SSK sigortanız dahil Bağ-Kur’dan 25 tam yıl ile (9000 günle) emekli olabileceğiniz gibi bundna sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün prim ödemek ve genel toplamda en az 5000 günle SSK’dan emekli olursunuz.