Bugün-Emekliyim İşyeri Açacağım-Sayenizde Kıdemimi Aldım

18 Mayıs 2006

            Emekliyim İşyeri Açacağım


            SSK emeklisiyim. Kendi adıma işyeri açmak istiyorum. 450 YTL. emekli maaşı almaktayım. Emekli maaşımdan ne kadar kesinti yapılır. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim. Muammer Uçar


 


            Beyefendi, normal şartlarda, 1479 Sayılı Kanun’un 24 üncü maddesi gereğince, işyeri açanlar yani vergi mükellefi olanlar (veya limited şirket ortakları anonim şirket kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyeleri vs.) Bağ-Kur’a prim ödemek zorundadır ama yine aynı kanunun 25 inci maddesi gereğince, siz emekli olduğunuz için Bağ-Kur sigortalısı sayılmayacağınız için normal prim ödemeyeceksiniz. Ancak, 1479 Sayılı Kanun’un, ek 20 inci maddesine göre, Bağ-Kur’dan emekli olanların yeniden işyeri açması halinde kendilerine Bağ-Kurun ödediği emekli aylığının yüzde 10’u sosyal güvenlik destek primi olarak kesilmektedir.


            Aynı ek 20 inci maddeye 24.07.2003 günü eklenen 3 üncü fıkraya göre,


            “Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.”


Görüldüğü üzere, siz SSK’dan emekli olduğunuzdan işyeri açarsanız, Bağ-Kur’a her ay 12 inci basamağın yüzde 10’u kadar (yaklaşık 63 YTL.) prim ödemek zorunda olacaksınız. Bu arada yeni sosyal güvenlik reformu gereğince bu rakam 01.01.2007 gününden sonra artacak ve en az asgari ücretin yüzde 33,5’u kadar (yaklaşık 177 YTL.) olacaktır.


 


 


Sayenizde Kıdemimi Aldım


Ali bey, 20.11.1965 doğumluyum ve 14.12.1988 tarihinde SSK’lı oldum bilahare 13.09.1993 günü özel bir bankada işe başladım. Sizin sayenizde 15 yılı ve 3600 günü doldurmamla birlikte 13.10.2005 günü işyerimden kıdem tazminatı alarak ayrıldım. 1990-1992 arasında yedeksubay olarak askerliğimi tamamladım ve daha hizmetlerime ekletmedim. Hangi şartlarda SSK dan emekli olabilirim acaba? Önder Öner


 


            Beyefendi, yazılarım sayesinde 1475 Sayılı Kanun’un halen geçerli olan 14 üncü maddesine 1999 yılında eklenen beşinci bent gereğince emekli olmadan kıdem tazminatınızı aldığınıza sevindim. Emekliliğinize gelince, yazınızda özel bir bankadan ayrıldım diyorsunuz eğer bu bankanın özel emeklilik sandığı varsa siz bu bankada çalıştığınız süre boyunca SSK’ya değil bu özel sandığa prim ödemiş olduğunuzdan, SSK’dan emekli olabilmek için bankadan sonra SSK’ya en az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemeniz gerekir. 14.12.1988 başlangıcı ile ister varsa bankanın özel sandığından ister SSK’dan 51 yaşında en az 5450 gün sayısı ile emekli olursunuz.


 


Kısa.. Kısa.. Kısa.. Kısa..


Bengisu Korkmaz-Nilüfer hanım, 01.12.1988 başlangıcı ile 5300 gün sayısı ile 45 yaşında emekli olursunuz. Ancak emekli olacağınız Kurum (SSK veya bankların özel sandıkları), son yedi yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemelerinde en çok prim ödenen kurumdur. 5300 günden az gününüz varsa isteğe bağlı ödeme yapabilirsiniz.


Alpaslan Türkoğlu-Almanya’dan prim iadesi aldığınızdan ordaki sürelerle buradakileri birleştirip yurtdışı aylığı alma imkanınız yok ama Almanya sürelerini günlüğü 3,5 dolardan borçlanma imkanınız var. Türkiye’deki sosyal güvenlik başlangıcınız, borçlanma yapacağınız gün kadar geriye gelir.


Murat Akbal-Bir yıldan fazla süredir çalıştığınız işyerinden başka bir ildeki üniversitede okumak için ayrılmanız nedeniyle kıdem tazminatı alamazsınız, çünkü sizi işveren çıkarmıyor siz kendiniz ayrılıyorsunuz.


Arif Çalışkan-4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71 inci maddesine göre, Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.


Şaban Dana-Farklı kurumlara ödenen primler sadece emeklilik anında birleştirilir bu nedenle şimdiden bir şey yapmanıza gerek yok. Bağ-Kur primleriniz geçersiz sayılmaz.