Bugün-Engelli Çocuğuma Vasi Şart mı?-Ev Hanımı ve Yurtdışı Borçlanması

13 Haziran 2006

            Engelli Çocuğuma Vasi Şart mı?


            TC. Emekli Sandığından hizmet sürem dolduğu için Kasım 2005 itibariyle, kendi isteğimle emekli oldum. 13.09.1984 doğum tarihli oğlum, doğuştan sonra, 3,5 aylıkken geçirilen  Menenjit hastalığı nedeniyle devam ede gelen tedavilerine rağmen, Mental Retarde + Epilepsi tanısı ile %76 özürlülük oranı ile sakattır. Çalışırken 193. Sayılı Yasaya göre Vergi İndiriminden 2. derece sakatlık oranı üzerinden yararlandık. Yine 1475. sayılı yasaya göre sürekli çalışamaz raporu ile yine GATA’dan askerliğe elverişli olmadığına dair raporu var. Emekli sandığına, Sağlık karnesi için talepte bulunularak, gerekli evrakı müsbitelerini tamamlayarak gönderdik. Emekli Sandığı bizden Vasi Tayini Kararı almamız gerektiğini şifaen belirterek;  geçici süreli sağlık karnesi gönderildi.  Biz ne yapacağız? Yasada Vasi Tayini Kararı ile ilgili bir şart yok. Bizler zaten yeteri kadar mağduruz. Bu bize yetmedi de; bir de bu tür iş ve işlemlere maruz mu kalacağız? Çözüm nedir? İsmi Mahfuz


 


            Sayın okurum, normal şartlarda 18 yaşından büyük erkek çocuklara ana veya babaları üzerinden T.C. Emekli Sandığı’nca sağlık yardımı yapılmaz. Ancak. 5434 Sayılı Kanun’un Geçici 139 uncu ve 67 ile 74 üncü maddeleri gereğince, “…iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tesbit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, …kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından” yapılacak müracaatla Sandık yardımlarından yararlandırılır. Bu maddeler gereğince, çocuğunuzun akli melekeleri yerinde değil ise mahkemeden kendinizi vasi tayin ettirebilirsiniz zira veli (ana-baba) olarak 18 yaşına kadar onun adına karar alıp-verebilirsiniz ama 18 yaşından sonra onun adına karar alıp-vermeniz imza atmanız kanunen mümkün değil sadece vasisi bu imzaları atabilir. Bu da zor bir olay değil bir mahkeme ile vasi kararı aldırtabilirsiniz. Velhasıla T.C. Emekli Sandığı oğlunuzun yaşı 18’den büyük olduğu için ve kendi başına karar alamayacak durumda olduğundan sizin onun adına imza atabilmeniz için vasi kararı istiyor. Şayet, oğlunuz mümeyyiz (temyiz kudretine sahip) ise vasi kararına gerek yok ama sahip değilse vasi tayini gerekir.


 


             


            Ev Hanımı ve Yurtdışı Borçlanması


            Eşim, 11.04.1970 doğumlu bir bayandır. Kendisi 15.10.1998 gününden beri yurtdışında benimle birlikte olup, ev hanımı olarak yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanma hakkı vardır. 01.01.2007 tarihine kadar 2955 günlük prim ödemesi gerekecektir ki bu miktarın hesaplanması açık ve kolaydır. 01.01.2007 gününden sonra ise eşimin 2 seçeneği vardır. Ya SSK’ya isteğe bağlı olarak devam edecek ya da Bağ-Kur’a isteğe bağlı devam edecek. Bu iki seçeneğe bağlı olarak hakları nedir, yeni yasa ne getirmektedir? Yani eşim kaç yaşında hangi tarihte emekli olabilecektir. Kaç yıllık sigortalılık süresini tamamlamalıdır, ne kadar gün prim ödemelidir. Lütfen ismimiz yayınlanmasın. İ.A.


 


            Beyefendi, doğrudur eşiniz ev hanımı olarak geçen süreleri Bağ-Kur’a borçlanabilir. Bu durumda, 2955 günlük süresini Bağ-Kur’a ev hanımı olarak borçlandığı tarihten geriye doğru borçlandığı gün kadar gidilerek sosyal güvenlik başlangıç tarihi belli edilecek ve bu tarihe göre emekliliği hesaplanacaktır. Şayet 2007 yılı ocak ayında müracaat eder ve tüm süreleri borçlanırsanız başlangıcı ekim 1998 olacaktır ve Bağ-Kura devam ederse 7200 gün sayısı ile 55 yaşında SSK’ya devam ederse yine 55 yaşında ama 5975 gün sayısı ile emekli olur. Bu arada ocak 2007’de ortada ne SSK’nın ne Bağ-Kur’un, ne de SSK’nın isteğe bağlısının da olmayacağını hatırlatmak isterim. 2007 yılı ocak ayında yurtdışı borçlanmasının esasları ile ödemelerinin değişeceğini de daha önce bu köşeden dile getirmiştik. Bu nedenle bütün yapmak istediklerinizi 2007 gelmeden yapmanızı tavsiye ederim.


 


 


Kısa.. Kısa.. Kısa.. Kısa..


Yavuz Yiğiter-SSK emeklisi olarak halen devam ettiğiniz vergi mükellefiyetiniz nedeniyle Bağ-Kur’a 12 inci basamağın yüzde onu kadar (63 YTL) ödediğiniz sosyal güvenlik destek primi 2007 yılında en az asgari ücretin yüzde 33,5 kadarı yani 178 YTL. çıkacaktır.


Haydar İrik-Var olan  9000 günün tamamı tavandan ödenmiş ise (özellikle 1990-1999 arasındaki 10 yıl) bugün emekli olsanız yaklaşık 1100 YTL. emekli aylığı alırsınız.


Türkan Turanoğlu-Annenizin Türk vatandaşı olmadan önce Bulgaristan’da geçen sürelerini şu an borçlanabilmesi mümkün değil. Bu durumda anneniz, 16.10.1989 başlangıcıyla 16.10.2009 günü en az 5375 gün sayısı ile emekli olabileceği gibi 3600 gün sayısı ile 56 yaşında da emekli olabilir.


Gülistan Cabbar-23.09.1989 başlangıcıyla 46 yaşında en az 5375 günle SSK’dan emekli olacaksınız.,