BUGÜN-(ENGELLİ) EMEKLİ DE ÇALIŞABİLİR

5 Şubat 2006

(ENGELLİ) EMEKLİ DE ÇALIŞABİLİR
2005 yılı aralık ayı içerisinde SSK’dan sağlık sorunlarımdan dolayı vergi indiriminden yararlanmak suretiyle erken emekli oldum.
İleride sağlığım düzeldiğinde, benim herhangi bir özel şirkette çalışmamın SSK’ca yasaklanması gibi bir durum var mıdır?

Tekrar çalışmaya başlıyor olmam iş kanunları açısında acaba bir sorun yaratır mı? Eğer çalışmaya yeniden başlamam da herhangi bir sorun olmayacak ise yeni gireceğim iş yerinde sosyal güvenlik açısından ne gibi bir prosedür uygulanacaktır? Ayrıca, erken emekli olduktan sonra ilk maaşımı 2006 yılı ocak ayında aldım. Vergi indiriminden yararlanıyor olmamın benim maaşıma artı yönde bir getirisi olmuş mudur? Emeklilik göstergem 15.125 ve derecem de 1/9 olduğundan tavandan mı emekli olmuşum?

Nushet Dündar

Sayın okurum, siz malulen (2/3 oranında çalışamaz veya iyileşmesi imkansız hastalık nedeniyle) emekli değilsiniz sadece %40 ve daha fazla oranda engelli olduğunuzdan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi indirim belgesine sahip olduğunuz için yaşa bağlı olmadan erken yaşlılık aylığı sahibi (emekli) olmuşsunuz. Yani normal emeklilerden en ufak bir farkınız yok. Bu nedenle diğer emekliler nasıl emekli olduktan sonra çalışabiliyorsa siz de hem emekli aylığını alıp hem de çalışabilirsiniz. Çalışabilmeniz açısından ne sosyal güvenlik kanunları ne de iş kanunları açısından bir yasaklama söz konusu değil. Üstelik, 4857 Sayılı İş Kanunu açısından engellileri de belli oranda çalıştıracak işyerlerinde önceliğiniz bile var. Bu nedenle bir işçi olarak işe girdiğinizde emekli aylığınızda bir indirim veya azalma olmaz ama çalıştığınız işyerinden alacağınız ücretin %30’u kadar SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödemeniz gerekir. Bu yüzde otuzun yüzde 7,5’u sizin ücretinizden kesilecek ve yüzde 22,5’unu da işvereniniz ekleyerek SSK’ya ödenecektir. Vergi indirim belgenizin olması nedeniyle erken emekli olmanızın emekli aylığının hesaplanmasında olumlu yada olumsuz bir etkisi olmaz. 15125 olan emeklilik göstergeniz 9475 ile 15175 arasındaki gösterge basamaklarının en yükseğinin bir basamak düşüğüdür ve küçük bir miktar farkla tavandan emekli olmuşsunuz denebilir.


SSK İDARİ PARA CEZALARINDA MAHKEME DEĞİŞTİ
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 140’ıncı maddesi gereğince bazı yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene SSK idari para cezası uygulamaktadır.
Bu madde gereğince verilen cezalar konusundaki düzenlemeye göre, ìİdari para cezaları ilgiliye tebliğ edilmekle tahakkuk eder ve tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde idare mahkemesine başvurabilirler. Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz…” demektedir.

Bu madde gereğince işverenler idari para cezaları konusunda İdare Mahkemelerine başvuruyorlardı. Ne var ki, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1.6.2005 tarihinden itibaren idari para cezalarına karşı açılan davaların Kabahatler Kanunu kapsamında olup olmadığı yönünde İdare Mahkemeleri ile Hukuk Mahkemeleri arasında uyuşmazlıklar başlayınca konu sonunda olay Uyuşmazlık Mahkemesine kadar gitmiş ve Uyuşmazlık Mahkemesinin, 28.12.2005/26037 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Esas 2005/84 ve Karar 2005/105 sayılı ve 21.11.2005 tarihli kararı gereğince SSK’nın verdiği idari para cezalarına karşı bundan böyle SULH CEZA Mahkemelerinde dava açılacaktır. Ayrıca, dava açma süresi de 60 gün değil 15 gündür.


KISA…KISA…KISA…
– Yüksel Çalışkan-Annenizin, hem vefat eden eşi hem de vefat eden babası TC Emekli Sandığı iştirakçisi olduklarından iki aylıktan sadece fazla olanı alabilir her ikisini alamaz.
Teyzenizin ise babası T.C. Emekli Sandığı eşi SSK’lı olduğu için hem dul hem de yetim aylığı olarak iki aylık alması yasal ve geçerlidir.

– Süleyman Ünverdi-29.12.1989 sosyal güvenlik başlangıcı ile 52 yaşında en az 5525 gün sayısı ile SSK’dan emekli olabileceğiniz gibi Bağ-Kur’dan ise 9000 gün sayısı ile 58 yaşında emekli olursunuz. Askerliğinizi borçlanmanız SSK için sonucu değiştirmez ama Bağ-Kur’da bir yaşa indirim sağlar.

– Muzaffer Soydaş-Vergi indirim belgeniz varsa 1988 yılı başlangıcı ve var olan 4600 gün sayısı ile (33 yaşından sonra olmak kaydıyla) dilediğiniz zaman SSK’dan emekli olabilirsiniz.

– Melek Dedeş-Faksınızda belirttiğiniz gibi sigortalılık başlangıcınız mahkeme tarafından iptal edilip bu karar Yargıtay’dan da onandığına göre yapacak bir işleminiz yok.

– Süleyman Özkapı-1990-1999 yıllarına ait (10 yıllık süre) kazançlarınızın toplamı faksınızda belirttiğiniz gibi 4.560.902.810- TL. ise dereceniz 1/10 ve göstergeniz 15175 yani tavandan olmalıydı ki sizin başvurunuz üzerine SSK hatasını düzeltmiş. 15175 den daha yüksek gösterge yok.

– Ali Ertürk-Bahsettiğiniz yıllarda isteğe bağlı Bağ-Kur ile normal Bağ-Kur arasında prim farkı yoktu ama isteğe bağlı Bağ-Kur sigortanızın sona erdirildiği 2002 yılında da vergi kaydınız devam ettiyse prim borcunuz var demektir. Bu arada Bağ-Kur’un internet sayfasına göre siz 2002 değil 30.11.1999 da Bağ-Kur’dan çıkarılmışsınız. Bundan sonra SSK’lı bir işe girer ve 3,5 yıl (1260 gün) prim öderseniz SSK’dan 02.04.2011 günü emekli olursunuz bu arada askerlik sürenizi borçlanırsanız askerlik süresi kadar erken emekli olursunuz.