Bugun-Engelli Memur ve Kanun Tasarısı-Mirasın Reddi-18 Yaş Çalışması

25 Mart 2006

            Engelli Memur ve Kanun Tasarısı


            Bir kamu kurumunda 16 yıldır memur olarak çalışıyorum, Ocak 2006 tarihinden itibaren % 46 olarak iş gücü kaybı nedeni ile vergi indiriminden yararlanmaktayım. Mevcut yasada ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısında işçi olarak SSK’lı çalışanlara özür oranına göre erken emekli olma imkanı tanınmış olmasına rağmen, mevcut kanunda ve görüşülmekte olan tasarıda memur olarak çalışanların yine göz ardı edildiğini öğrendim. 


            Plan Bütçe Komisyonunda şu anda görüşülmekte olan ve 22.03.2006 tarihinde komisyonda kabul edilen yeni tasarıya göre, “SSK’lı olanlara % 50 ile % 59 arasında iş gücü kaybı olduğu tespit edilen sigortalılar en az 16 yıldan beri sigortalı olma ve 4320 gün, kayıp oranı % 40 ile % 49 arasında olduğu belirlenen sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olma ve 4680 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak koşulu ile yaş koşulu aranmaksızın emeklilik aylığına hak kazanacağı” belirtilmektedir.


            Sayın Ali Bey, komisyondan geçtiği şekilde biz aynı durumdaki memurlar olarak bu haktan yararlanarak emekli olabiliyor muyuz? Yoksa memurlar olarak yine mi unutulduk?


            Eğer yararlanamıyorsak bu konuyu köşenizde işlemenizi ve ayrıca Plan Bütçe Komisyonu Üyelerine iletmenizi saygılarımla arz ediyorum. Ömer Aldemir


 


            Ömer bey, 5434 Sayılı Kanunu uygulayan T.C. Emekli Sandığı işe girmeden önce %40 oranında raporu olmayanları doğuştan özürlü olsalar dahi erken emeklilik hakkından yararlandırmamaktadır. Halen, TBMM’de görüşülmekte olan tasarının geçici 1 inci maddesi de sizinde yakındığınız şimdiki uygulamayı aynen korumaktadır. Ancak, sizlerin TBMM’deki temsilciniz olan Akparti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’dan aldığım bilgilere göre, özürü sebebiyle %40 ve daha fazla oranda raporu olan özürlülerin ister memur olsun, ister işçi, isterse de esnaf aynı şartlarla emekli edilmeleri için ve standart farkı olmasını önleyecek değişiklik önergeleri hazırlattırmaktadır. Bu önergeler aynen kabul edilirse, gerek Plan Bütçe Komisyonu ve gerekse Genel Kurul aşamasında özürlü olan işçi-memur arasındaki emeklilikte standart farklılığı giderilecektir ama bu arada siz de taleplerinizi posta, elektronik posta veya diğer yollarla TBMM’ye gönderin.


   


            Mirasın Reddi Ayrı Dul/Yetim Aylığı Ayrı


            Ali bey, redd-i mirasta bulunmak sosyal güvenlik kuruluşlarından ölüm aylığı bağlatmayı engeller mi? Eğer redd-i miras yaparsak ne gibi yaptırımlar olur? Verilen aylıklar hangi kanun hükümlerince nasıl tahsil edilir? Ali Emre Beyaz


           


            Medeni Kanunu’muzun 546. maddesi gereğince sigortalının vefatıyla kalan mirası ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde reddetme hakkına sahipsiniz. Mirası ret olayı Medeni Kanun ile düzenlenmiş iken dul ve yetim aylığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile düzenlenmiş olup aralarında herhangi bir bağ veya ilgi bulunmamaktadır. Velhasıl mirası reddetmek ile insanların eşlerinden ve ana-babalarından dolayı SSK’dan dul-yetim aylığı almanıza mani teşkil etmez. Zira, SSK’ya dul aylığı talebiyle başvuru yaparken, SSK’ya başvuru belgeleri arasında, ölüm ilamı veya mirasçılık belgesi aranmamakta, sadece vukuatlı nüfus kaydına itibar edilmektedir.


 


            18 Yaş ve Sigorta


            28.01.1988 doğumluyum. Özel bir firmada çalışmaktayım. Firma beni sigorta yapacağını ancak daha 18’e yeni girdiğim için acelem olmadığını söyleyerek oyalıyor.
2006 yılı içinde yaparız diyorlar. Herhangi bir kaybım var mı?İsmi Mahfuz


            Sayın okurum, çalışanlar ister 18 den küçük olsun ister büyük olsun işe girmekle SSK sigortalısı yapılmak zorundadır. Siz 18 yaşından küçük dahi olsanız SSK sigortalısı olmalısınız ve işvereniniz de yapmalı. Yapılmayan her gün sizin aleyhinize ve prim ödeme  gün sayınızın azalmasına neden olmaktadır. Eğer erkek okurum iseniz 31.12.2006 gününe kadar SSK’lı olursanız 60 yaşında en az 7000 gün sayısı ile emekli olacaksınız 01.01.2007 günü ve sonrasında olursa bu kere 62 yaşında emekli olacaksınız.


 


Kısa… Kısa… Kısa… Kısa… Kısa…


Zafer Çiftçi-1479 ve 4956 Sayılı Kanun gereğince 1988 yılından beri vergi kaydınız olduğu halde Bağ-Kur hiç kayıt olmadığınızdan başlangıcınız 04.10.2000 gününden itibaren Bağ-Kur’lu sayılırsınız. Ancak halen çalıştığınız Hollanda ile ülkemiz arasında sosyal güvenlik anlaşması olduğundan sigortalı sürelerinizin çakışmaması gerekir.


Cem Tanrıkılıcı-23.05.2002 itibariyle (4759 Sayılı Kanunun yürürlük tarihi) basın gününüz 4486 gün olup bunun dörtte biri kadar (1121 gün ) süre başlangıcınızı geriye götürecek ve 19.08.1982 olan başlangıcınız 08.07.1979 kabul edilecektir. Bu durumda da normalde 45 yaşında en az 5000 günle emekli olacaktınız ama şu an 4685 olan basın çalışmanızın dörtte biri kadar (1171 gün) bu yaştan indirilecek ve bugün için 45 değil 41 yaş 9 aylık iken yani 30.01.2008 günü emekli olacaksınız.


Şengül Şerbetçi-04.10.2000 tarihi öncesini Bağ-Kura ödeme imkanınız yok. Bağ-Kura devam ederseniz SSK dahil 7200 gün (20 tam yıl) ile emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçerseniz 5000 gün sayısı ile emekli olursunuz.


Nejat Karanfil-İsteğe bağlı primlerini dilediği ay dilediği kadar ödeyebilir önemli olan en az ve üst rakamlar arasında olmak kaydıyla ödeme yapmasıdır. Ödemek istediği rakamı bankaya söylemesi yeterlidir. Bana sorarsanız tabandan ödemesini tavsiye ederim.


Deniz Bal-SSK ve Bağ-Kur toplamında 9000 günü (25 tam yılı) tamamladığınız an Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Askerliği borçlanmadıysanız borçlanın.