BUGÜN-Engelli Memura Rapor Tarihi Çilesi–SSK’da Prim İadesi

23 Şubat 2006

            Engelli Memura Rapor Tarihi Çilesi


            T.C. Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışan bir öğretmenim. Çocukken geçirdiğim


bir kaza dolayısıyla ayağım yaklaşık 12 cm kısa kaldı ve parçalı kırık olduğundan dolayı o zaman platinle sabitleştirildi ve bu platin hala  ayağımda. İşe girerken bu konuda hiçbir bilgim olmadığından sakat kadrosuna alınıp alınmadığımı bilmiyordum.Daha sonra (geçen yıl )rapor aldım ve vergi indiriminden faydalanmaya başladım. Ancak daha önce aldığım herhangi bir


rapor bulunmamaktadır.Bu durumda erken emeklilik müracaatında bulunabilir miyim? Ne yapmam gerektiği konusunda yol gösterebilirseniz sevinirim. Özden CAN


 


            Sayın okurum, bu konuyu sizin durumunuzda olan Firdevs Kaya hanımefendi de sormuştu kendisine de cevap vermiş olalım. Bu konu çok tartışmalı bir konu 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre kamu da memur olarak “sakat” kadrosunda çalışanlar 15 tam yıllık çalışma ile yaşlarına bakılmaksızın emekli edilmektedirler.


            Ayrıca, 5434 Sayılı Kanun’un 39 uncu maddesin 13.11.1981 tarihinde eklenen (j) bendi gereğince,


Sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve alınanlardan en az 15 yıl fiili hizmeti bulunanların istekleri üzerine;”


emekli olabilirler.


Ayrıca, yine 5434 Sayılı Kanun’un Ek Geçici 22 inci maddesine göre de;


            “Sakat olup sakatlarla ilgili mevzuattan yararlanmaksızın ve 25.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesine göre tescili yapılmaksızın T.C.Emekli Sandığına tabi görevlere giren ve bedensel ve zihinsel yeteneklerindeki eksiklik nedeniyle çalışma güçlerini en az % 40 oranında yitirdiği sağlık kurulu raporu ile belgelenen ve 15 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olanlar da 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesine, 13.11.1981 tarih ve 2559 sayılı Kanunla eklenen (j) fıkrası hükmünden yararlanırlar.”


            Fakat, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü her iki maddeyi çok dar yorumlamaktadır. Sandık sadece kamuya sakat kadrosu ile memur olanları 15 yıl ile emekli etmekte ama Ek Geçici 22 inci maddeyi daha da çok dar yorumlayarak hiç kimseyi emekliliğe sevk etmemektedir.


Bu nedenle sadece sakat kadrosunda çalışanlar 15 yıllarını tamamlayınca T.C. Emekli Sandığı’nca emekli edilmektedirler.


Sakat kadrosuna da %40 ve daha oranda rapora sahip olanlar alınmaktadır.


Ayrıca son olarak, 5335 Sayılı Torba Kanun ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişiklikten sonra Sakat (Engelli) Memurlara Kolay Emeklilik getirilmiştir.


Torba Kanunu’nun 3 üncü maddesi ile 5434 Sayılı Kanun’un 39 uncu maddesinin (j) bendi değiştirilmiş ve aşağıdaki hale getirilmiştir.


            j) Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az % 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine,”


emekli edilir denilmiştir ama Emekli Sandığı sizlere yine tıpkı deveye hendek atlatır gibi doğuştan engelli olduğunuzu bile bile işe girmeden önce raporunuz yok diye emekli etmemektedir.


 


            SSK’da Prim İadesi


            Ali bey, yakınım olan 01.01.1957 doğumlu bir bayan, temmuz 1992 de ilk SSK’lı oldu ve şu ana kadar 2349 günüm var. Artık çalışamıyor ve primlerini isteğe bağlı olarak ödeme ve emekli olma gibi bir şansı da yok. SSK’ya ödenmiş 2349 günün parasını alabilir miyiz? Ya da ilerleyen günlerde paramız olur da ödersek ne zaman emekli olabilir? Dilek Aydemir


 


            Sayın okurum, SSK’dan toptan ödeme adı altında emekli olunamayacak kadar primi olanlara prim iadesi var ama şartları da var. 506 Sayılı Kanun’un “Toptan Ödeme” başlığını taşıyan 64 üncü maddesi gereğince;


            Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamıyan,


            a) Kadın ise 58, erkek ise 60  yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya,


            b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalıya,


            Kendisinin ve işverenlerinin ödediği, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir.”.,


            Madde metninden de görüleceği hanımefendi ancak 58 yaşına gelirse bu primlerin paralarını alır ama enflasyondan o paralar erimiştir alacağınız para bir işinize yaramaz. Bu arada eğer ilerde prim ödemeye devam ederseniz 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla 54 yaşında SSK’dan emekli olabilir. Ben prim ödemenizi tavsiye ederim. Bu arada Sandığın 03.02.2006 tarih ve 19 Sayılı Yönetim Kurulu kararıyla sizlere yapılan çileye devam ettirme kararı alınmıştır.


 


 


Okurlara Cevaplar


Harun Çardak-Askerlik borçlanması tutarı size belirtilen süre geçtikten 3 gün sonra yatırılmış olması sebebiyle kabul edilmemişse Kurumun uygulaması doğru ama mahkemeye başvuranlardan bir kısmı da kazanıyor…


Mustafa Arıcı-Başlangıçta isim benzerliğinden başkası adına giden sigorta primleri için İş Mahkemesinde dava açmaktan başka çareniz yok. Yoksa başlangıcınız 1982 değil 1986 olarak kalır ve daha geç emekli olursunuz.


Osman Kazan-Arabistan’da geçen sürelerinizi borçlanmak isteğiniz reddedilmiş ise iş mahkemesinde dava açmanızı tavsiye ederim. Fransa’dan gelmeyen cevap için yapacak fazla bir şey yok.