Bugün-Eski Emekli Malüller Çalışabilecek–İş Müfettişlerine Gidebilirsiniz

4 Aralık 2006

Eski Emekli Malüller Çalışabilecek


2001 yılında TSK’dan T.C. Emekli Sandığı kanunlarından faydalanarak malülen emekli oldum. Halen özel sektörde SSK’lı olarak çalışıyorum, yeni kanuna göre malülen emekli aylığım kesilir mi? SSK’dan SGDP ödemem mi gerekir bunun için ne yapmalıyım? Malülen emeklilik aylığımın kesilmemesi için ne yapmamı önerirsiniz? Devrim Orkun-Malülen Emekli Astsubay


 


 


Durumunuzu tam net belirtmemişsiniz ama şayet vazife malülü iseniz işçi olarak çalışmanız halinde şu anda geçerli olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre öncelikle SSK’ya SGDP (sosyal güvenlik destek primi) ödemek zorundasınız daha sonra isterseniz emeklilik primi de ödeyebilir ve ilerde şartlarını tamamladığınızda SSK’dan emekli de olabilirsiniz. Şayet vazife malülü değil sadece malülseniz bu kere SSK’ya SGDP ödemek zorundasınız ama emeklilik primi ödeyemezsiniz. 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince vazife malülleri için yukarıdaki uygulama sizler lehinde şu şekilde değiştirilmiştir. 01.01.2007 gününden sonra vazife malülü olup da bir işe girenlerden ya SGDP primi yada normal prim ödemesi istenecektir yani bugün olduğu gibi ikisini birden ödemek zorundasınız denilmeyecektir.


Ocak ayında başlayacak yeni uygulamaya göre; eski kanunlara göre bağlanan aylıklar kesilmez ama durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında eski kanun hükümleri uygulanır. Malüllük veya adi malüllük aylığı alıp da sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenlerin bağlanmış olan aylıkları da ocak ayından sonra göre sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam etmeleri halinde kesilmez.


 


 İş Müfettişlerine Gidebilirsiniz


Ali bey, özel bir şirkette 9 yıldır çalışmaktayım. Bundan 4 ay önce doğum iznine çıktım. Şimdi de 6 aylık ücretsiz iznimi kullanmaktayım. Bu arada işverenim 6 ay beklemek istemediği için beni işten çıkartmak istiyor ve bunu kıdem tazminatımın tamamını ödemek istemediği için geri dönüşümü zorlaştıracak yaptırımlarda bulunarak benim kendi rızamla bıraktırmaya çalışıyor. Bu durumda yapabileceğim bir şeyler var mı öğrenmek istiyorum? Sigorta müfettişine gidip yardım alabilir miyim? İkinci bir sorumda 5 seneyi tamamlayan bir işçi kıdem tazminatı hesaplamasında iki brüt maaş olarak mı hesaplanıyor? Bir de internette okuduğum kadarıyla kıdem tazminatları artık birikmeyecek ve her yılın sonunda işçiye ödenecek gibi reformlar ne zaman kesinlik kazanacak bilginiz var mı ve doğru mu? Akşay Varışlı
 
Hanımefendi, İş Kanunumuz gereğince doğumdan önceki 8 ve sonraki 8 hafta süresince aldığınız izne ek olarak takip eden altı ay süresince de ücretsiz izne çıkabilirsiniz. Ücretsiz izinli iken işvereniniz sizi işten çıkarabilir ama kıdem tazminatınızı da ödemek zorundadır. Halen ücretsiz izinli olduğunuzdan işverenin sizi istifaya nasıl zorladığını anlayamadım ama şayet sizden istifa dilekçesi istiyorsa işgüvencesi gereğince işe iade davası açmanızı engellemek istediğindendir. Zira, kendileri işten çıkanlar işe iade davası açamazlar. Siz ücretsiz izninizi kullanmaya devam edin ve bitince de işinize başlayın. Kıdem tazminatı hesaplamasına gelince, her çalışma yılınız için bir brüt ücret kadar kıdem tazminatı alacaksınız yani 5 sene için beş brüt ücret kadar. Kıdem tazminatı ödemelerinin değiştirilmesi veya kaldırılması yönünde bazı kanun tasarı taslakları var ama seçim yılına girdiğimiz bu dönemde bu tür bir kanun çıkarılacağına ihtimal vermiyorum.


 


 


Kısa Kısa Kısa 


Mustafa Boyacı-Limited şirket kurucu ortağı olarak temmuz 2003’de  kaydolduğunuz Bağ-Kur’unuz yasal olarak halen aralıksız devam ediyor, bu süre boyunca SSK’lı olarak çalıştığınız için SSK’ya ödenen primleri 5458 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi gereğince Bağ-Kur’a aktartabilirsiniz. Bunun için SSK’ya dilekçe verin. Bu durumun işçi olarak çalıştığınız iş ile alakası olmaz.