Bugün-Evlenen Kadının Kıdemi ve İhbar Öneli-Şirketin Evlada Devri

3 Temmuz 2006

            Evlenen Kadının Kıdemi ve İhbar Öneli


            Ali bey, 3 yıldan beri tekstil atölyesinde çalışan nişanlımla 2 ay sonra evleneceğiz. Evlendikten sonra işinden ayrılırsa kendisine kıdem tazminatı ödeyecekler mi? Ayrıca işten evlilik nedeniyle ayrılacağımız zamanı işverene önceden bildirmek zorunda mıyız? Kadir Kurt


            Kadir bey, 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi gereğince, evlenen kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde işlerini evlilik nedeniyle bırakırlarsa işyerinden kıdem tazminatı alabilirler. Bunun için işverene önceden haber verme şartının olup olmadığı konusu ise tartışmalıdır ama aşağıda vereceğim Yargıtay kararı, işverene belli bir süre önceden haber verme zorunluluğu olmadığını deklare etmektedir.


 


           


            Yargıtay 9. Hukuk Dairesi


            Esas:1997/14623


            Karar:1997/18913


            Tarih:12.11.1997


            …dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evlenmesi….. nedeni ile hizmet sözleşmesinin feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur.” denilmek suretiyle evlenme nedeniyle hizmet akdini bir yıl içinde fesheden kadın işçinin süre vermesine gerek bulunmadığı hükme bağlanmıştır.


            Bu nedenle, kadın işçiler herhangi bir bildirim öneline uymadan, evlendikten itibaren bir yıl içinde işverene müracaat ederek kıdem tazminatını talep etmesi halinde, önceden bildirim süresi verilmemesi gerekçe gösterilerek işçiden bildirim süresi istenilmemesi gerekmektedir.


 


            Şirketi Evlada Devri


            Ali bey benim bir şirketim var ve ben bu şirketi oğullarıma devretmek istiyorum. Oğullarımın biri 27 diğeri 17 yaşında. Benim sorum 17 yaşında olan oğluma şirketi devredebilir miyim? Güray İçyar


 


            Güray bey önce bir yanlış anlamayı düzeltelim hiç kimsenin şirketi yoktur insanlar ancak bir şirketin ortağı olabilirler asla sahibi olamazlar. Zira bir şirket en az 2 kişi tarafından kurulabilir ve bir kişi yüzde 99 hisseye sahip olsa bile sadece büyük oranlı hissedarı-ortağıdır. Şirket ortaklığınızı oğullarınıza devredebilirsiniz, devredeceğiniz çocuklar 18 yaşından küçük bile olabilirler bunun devre engel bir hali yoktur. Sadece bu çocuk için mahkemeden vasi kendinizi veya bir yakınınızı vasi tayin ettirmeniz yerinde olur.


 


Kısa kısa kısa


Cemal Tüfekçi-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olursunuz.


Mustafa Arıcı-SSK işe giriş tarihinizi düzeltmiş ve 01.11.1982 olmuş. Bu başlangıç ile askerliği de ödediğinizden emekli de olmuşsunuz hayırlı olsun.


Serkan Akgönül-İşe iade davasını kazandığınız halde dört aylık açıkta bekleme süresinin SSK’sını işveren ödememişse en yakın Sigorta Müdürlüğü’ne şikayet edin. SSK bu dört aylık sürenin primini işverenden alır. 01.05.1989 başlangıcı ile elinizdeki sağlık raporuyla vergi indirim belgesi alırsanız 3600 günle hemen emekli olursunuz.


İbrahim Sevk-Askerlik ödemesi SSK için son 1260 günlük prim ödeme süresine dahil değil. Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek şartıyla askerliği borçlanmasanız dahi SSK’dan emekli olursunuz.


Ertan Gürel-Bağ-Kura devam ederseniz daha önceki 883 günlük SSK ve öderseniz askerlik süresi dahil 9000 gün sayısı ile 48 yaşından sonra Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Bağ-Kuru kapatıp SSK’ya geçer ve geçtikten sonra 1260 gün SSK’ya prim öderseniz bu kere 45 yaşından sonra askerliği bile borçlanmadan SSK’dan emekli olursunuz.