Bugün-Evlenenlere SSK Primlerinin İadesi-Vergi ve Dernek Kaydı ile Bağ-Kur

16 Mayıs 2006

         Evlenenlere SSK Primlerinin İadesi


            2634 günlük sigortalı olarak çalışmışlığım var. Bundan sonra çalışmayı düşünmüyorum ve zaten çalışmıyorum da acaba bu zamana kadar ödenen sigorta primlerini geri alma gibi bir şansım var mı? Okşan Meriç


 


            Hanımefendi, evli veya bekar olup olmadığınızı yazmamışsınız ama bugüne kadar adınıza ödenmiş SSK primlerini geri alabilmeniz evlenme şansınıza bağlı. Zira, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun, ek 1 inci maddesi gereğince,


            Evlenme dolayısiyle işlerinden ayrılan kadın sigortalılara kendileri ve işverenleri tarafından 5417, 6900 ve 506 sayılı kanunlara göre ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin yarısı, yazılı talepleri üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir.


            İşten ayrıldıkları tarihten itibaren bir sene içinde evlenmiş veya evlendikleri tarihten itibaren bir sene içinde işinden ayrılmış olan kadın sigortalılar, evlenme dolayısiyle işten ayrılmış sayılırlar.


            Evlenmeleri dolayısiyle toptan ödemeden faydalanmış bulunan kadın sigortalılardan 506 sayılı Kanuna tabi bir işe girenler, kendilerine verilen primleri aldıkları tarihten itibaren %5 faizi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna iade ettikleri takdirde sigortaya tabi eski hizmetleri 506 sayılı Kanunun tatbikatında nazara alınır. Toptan ödeme şeklinde aldıkları primleri Sosyal Sigortalar Kurumuna iade etmiyenlerin sigortalılık süreleri, 506 sayılı Kanuna tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar.”


            Görüldüğü üzere evlenirseniz ödenen primlerin yarısını faizsiz olarak geri alma hakkınız var ve ilerde isterseniz geri ödeyerek primlerini alıp sildirdiğiniz sigortalılık sürelerini yeniden satın da alabilirsiniz. Ancak bunu 31.12.2006 gününe kadar yapın zira 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek yeni kanunda bu tür bir hak yok.


 


         Vergi-Dernek Kaydı ve Bağ-Kur


            02.10.1945 doğumlu olan annem, 31.10.1994 tarihinde Bağ-Kur’a kaydoldu. O tarihten itibaren de Bağ-Kur’a kaydı devam etmektedir. Bağ-Kur’dan aldığımız ekstrede toplam gün olarak 9 yıl 7 ay olarak görünüyor ancak bu hesap bana yanlış gibi geldi sizin yorumunuz ne olabilir? Bir de  annem 1945 doğumlu yaş itibari ile emekli olabilmesi için ne yapmamız gerekli bize ne önerirsiniz? Ayrıca annem 1965yılında çeşitli dönemlerde vekil  öğretmenlik yapmak vasıtasıyla emekli sandığına kaydolmuş ve bu günleri de zor da olsa çıkardım ve toplam 420 gün olarak Bağ-Kur’a  aktardım bu da ekstrede görünmemekte. Asıl konu annemin emekliliğine faydalı olabilmesi için acaba arada geçen sürelerden borçlanarak emekli olma durumu var mıdır? Ömer Akkaş


 


            1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince, annenizin vergi kaydı ile meslek oda/dernek kaydı olmayan dönemlerde zorunlu Bağ-Kur’lu olması ancak isteğe bağlı olarak prim ödemesi halinde geçerli olabilir. İsteğe bağlı prim ödemesi için ise ya isteğe bağlıya başlamak için dilekçe vermiş olması veyahutta her ay aksatmadan prim ödemesi şartına bağlıdır. Şayet, annenizin vergi-oda-dernek kaydı olmayan dönemleri var ise ve ay be ay prim ödemesi yapmamışsanız o yılları şimdi ödeyemezsiniz, ödeseniz de sigortalılık süresinden sayılmaz. Arada boş geçen süreleri ise ödeme imkanı yoktur. Vekil öğretmenlik süresi Bağ-Kur ekstresinde görünmez ama siz kendiniz ilave edeceksiniz. Anneniz, 420 günlük vekil öğretmenlik dahil 5400 günü (15 tam yılı) tamamladığı anda Bağ-Kur’dan emekli olacağından isteğe bağlı olarak prim ödemenizi tavsiye ederim.


 


Kısa kısa kısa kısa


Ali Tetik-Tarım SSK’ya 7 yıl yani 1260 gün prim ödeyerek 44 yaşında emekli olabilirsiniz ama alacağınız emekli aylığı çok düşük olur.


Nazife Kızılay-3600 gün sayısı ile 54 yaşında, 5000 gün sayısı ile 5000 günü tamamlayınca emekli olursunuz.


Mehmet Kızılay-Aradaki boşluğu ödeyemezsiniz, ödemenize de gerek yok. 04.03.1994 başlangıcıyla 54 yaşında 5675 gün sayısı ile emekli olursunuz.


Murat Kutucu-Dul-yetim veya emekli aylıklarına nafaka borçları hariç haciz konamaz. Bu nedenle annenizin dul aylığına getirilen haczi itiraz ederek kaldırtabilirsiniz.


Yaşar Kapucu-T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince memur olmanda önceki çalışma sürelerinize göre derece ve kademeniz artırılır ama ek göstergeniz artırılmaz.


Sinan Ban-4857 Sayılı Kanun gereğince çalışan nişanlınızın eş durumundan sizin çalıştığınız ile gelebilmesi işvereni ile imzaladığı sözleşmeye bağlı olup öncelikle banka ile yaptığı sözleşmeye bakmanızı tavsiye ederim. Sözleşmede bu yönde bir hak yazılı değilse eş durumundan işçi nakli olamaz.