Bugün Gazetesi–2006’da mı, Yoksa 2007’de mi Emekli Olmak Avantajlı–İsteğe Bağlı Yetim Aylığını Kesmez

22 Kasım 2006

2006’da mı, Yoksa 2007’de mi Emekli Olmak Avantajlı


 


Ali bey, 30 senesini doldurmuş emekliliğe hak kazanmış doktorum. 2007 senesinde emekli olursam  maaş ve tazminatlarımda düşüş olur mu, 2006 da olmam daha avantajlı mı? Akay Çağlayan


 


Beyefendi, bu hemen emekliliği gelmiş herkesin kafasındaki sorudur. 2006’da emekli olmak ile 2007 yılında emekli olmak arasındaki en önemli fark birisinde 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince emekli aylığı bağlanması, 2007’de ise 5510 Sayılı Kanun gereğince hesaplama yapılmasıdır. İkramiye hesabında ise ister şimdi emekli olun ister daha sonra emekli olun hesaplama 5434 Sayılı Kanuna göre yapıldığından değişiklik olmayacaktır.


Bir uzman doktor olarak 1 inci derece, 4 üncü kademede ve 3600 ek göstergeden emekli olacaksınız demektir. Hekimlerin, makam-görev göstergeleri de olmadığından 5434 Sayılı Kanuna göre emekli aylığı hesabında dikkate alınacak, kazançlarınız gösterge aylığınız, ek gösterge aylığınız, kıdem aylığınız ve özel hizmet tazminatının belli bir kısmıdır ki bütün bu kalemlerin toplamı 1365 YTL.’dir. Yani, emekli olurken bu 1365 YTL’lik emekli keseneğine esas matrah dikkate alınacak ve emekli aylığınızı bulurken aylık bağlama oranı ile bu rakamı çarpacaksınız. Aylık bağlama oranı da (çalışma yılı + 50) formülüyle bulunur ki 30 yıllık hekim olarak aylık bağlama oranınız yüzde 80’dir. 1365  ile yüzde 80’i çarptığımızda bugün emekli olsanız elinize 1092 YTL. emekli aylığı geçecektir. 35 yıllık çalışmanız olsaydı bu kere 1160 YTL. olacaktı. 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı Kanuna göre emekli olursanız (ki 31.12.2007 gününde esaslı olarak emekli aylığı hesabında dikkate alınmaya başlanacaktır) bu kere emekli aylığınızın hesabında dikkate alınacak matrah tüm kazançlarınız olacaktır ki, brüt aylığınız 1500 YTL. olup bu rakama 850 YTL’.lik döner sermaye (ek ödeme) rakamı ile 305 YTL.lik sair gelirleri eklediğimizde toplam 2655 YTL. olur. Yeni sistemde emekli aylığı bağlama oranının formülü her yıla 2,5 hesabıyla yapılır ki 30 yıl için bu rakam (30 * 2,5) yüzde 75’dir. Bu hesaba göre tüm çalışma hayatınız yeni sistemden (2007 ve sonrası) olsaydı alacağınız emekli aylığı 2655 * 0,75 =1991 YTL. olacaktır. Ancak, siz 29 yıl eski sistemden 1 yıl yeni sistemden çalıştığınız için karma aylık hesaplanacaktır.


Bütün bunlara göre 35 yıl çalışmaya göre emekli aylıklarınız aşağıdaki gibi olacaktır ama aşağıdaki rakamlar bugünkü kazancınıza göre hesaplanmış olup ilerde elde edeceğiniz daha yüksek kazanç ile enflasyon farkları ilave edilmemiştir.


 


 
Ünvanı


derece


Brüt Ücret


Kesenek Matrahı


Yılı


Tümü Eski (Mevcut) Sistem
Emekli Aylığı


2006 yılı


Tümü Yeni Sistemden Olsaydı
Emekli Aylığı


Karma Sistem
34 yıl eski sistem
1 yıl yeni sistem


2007 yılı


Karma Sistem
33 yıl eski sistem
2 yıl yeni sistem


2008 yılı


Karma Sistem
32 yıl eski sistem
3 yıl yeni sistem


2009 yılı


Karma Sistem
31 yıl eski sistem
4 yıl yeni sistem


2010 yılı


Hemşire


2/6


1692


865


35


735,25


1480,50


756,54


777,84


799,13


820,42


Uzman Tabip


 1/4


2655


1365


35


1160,25


2323,13


1193,48


1226,70


1259,93


1293,15


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


İsteğe Bağlı Yetim Aylığını Kesmez


Ali bey,1974 doğumluyum.2004 yılında 193 günlük  sigortalı olarak çalışmışlığım var, şu anda çalışmıyorum. Bağ-Kur’dan isteğe bağlı olarak sigortalılığa başvurmak istiyorum. Bağ-Kur’dan babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalılığa başvurduğumda yetim aylığım kesilir mi? Bir de Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için kaç sene prim yatırmam gerekiyor. Nuray Kaya


 


Hanımefendi, halen evli olmadığınız ve çalışmadığınız için Bağ-Kur’dan almakta olduğunuz yetim aylığı, evlenirseniz, çalışmaya başlarsanız veya kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olursanız kesilir. Bunun dışında bir nedenle kesilmez. Bu nedenle isteğe bağlı Bağ-Kur’lu olduğunuz takdirde yetim aylığınız devam eder. Ancak, ilerde emekli olduğunuzda kesilir. Siz ilk kez 2004 yılında sosyal güvenlik sistemine dahil olduğunuz için Bağ-Kur’dan 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemek şartıyla 58 yaşında veya 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemek şartıyla 60 yaşında emekli olursunuz.


 


 


 


Kısa Kısa Kısa


Fırat Memiş-SSK’dan eşinden dolayı dul aylığı ve (memur olmadığı veya memuriyetten emekli olmadığı için) babasından dolayı da T.C. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alan anneniz yeni dönemde kazanılmış haklara dokunulmadığı için her ikisini birden almaya devam edecek.


 


Nazlı Sakçagözü-Hanımefendi, 06.03.1950 doğum tarihi, 26.01.1990 sosyal güvenlik başlangıcı ve var olan 3520 günü 3600 güne tamamlamak şartıyla hemen emekli olursunuz.


 


Gonca Çobanoğlu- 01.07.1994’de başladığınız hemşirelik (memuriyet) mesleğinden en az 20 tam yıl kesenek-prim ödemek şartıyla 51 yaşında emekli olursunuz. İsterseniz 20 tam yılı tamamlayınca işinizden, emekliliği evinizden beklemek üzere ayrılabilirsiniz ama emekli aylığı ile ikramiyenizi 51 yaşında alırsınız.


 


İbrahim Eker-SSK’dan dul aylığı, T.C. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alan annenizin aldığı her iki aylık yeni dönemde de aynen  devam edecek ikisinden birinin kesileceği haberi yanlıştır. Bu arada, 1013 günde SSK sigortası olan anneniz şayet 58 yaşında ise primlerini toptan ödeme şeklinde geri alabilir.