Bugün Gazetesi-Anayasa Mahkemesinin İptali Çalışanları Nelerden Etti? (2)

27 Aralık 2006

Anayasa Mahkemesinin İptali Çalışanları Nelerden Etti? (2)6-Basın Çalışanlarına da İlave Prim Günü GeliyorduSSK’lı olarak 212 sayılı Basın-İş Yasasına göre çalışan basın çalışanlarına her 360 gün için 90 gün ilave sigortalılık süresi verilmektedir ama prim gününe eklenmemektedir. T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine verilen fiili hizmet zammı prim ise; ödeme süresinden de sayılıyordu. SSK’lılarda ise prim ödeme gününden sayılmıyor; sadece sigortalılık süresine ilave ediliyordu. Bağ-Kur’lulara ise hiç verilmiyordu. 2007 yılından itibaren reformla, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı kalmadığı için tüm basın çalışanlarına çalıştıkları her yıl için 3 ay fiili hizmet zammı süresi verileceği gibi bu süre prim ödeme gününe de ilave edilecekti.7-X-RAY Işınlarına Maruz Kalanlara Eşitlik GelecektiHalen sadece, T.C. Emekli Sandığı Kanunu’na göre röntgen ışınlarına muhatap kalarak çalışanlara çalıştıkları her yıl için 3 ay(90 gün) fiili hizmet zammı süresi verilmektedir. SSK ve Bağ-Kur’lu RÖNTGEN çalışanları ise bu haktan yoksundur. Reform sonrası 2007 yılından itibaren, X-RAY Işınlarına maruz kalanlar (Röntgenciler) için SSK’lı, Bağ-Kur’lu ayrımı ortadan kaldıracaktı ve tüm röntgencilere her yıl için 3 ay fiili hizmet zammı süresi verilecekti.8- Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları BasitleşecektiSSK’lı vefat ettiğinde 1800 günü varsa veya 1800 günü yoksa bile 5 yıldan fazla sigortalı olup her bir sigortalılık yılı için ortalama 180 gün prim ödenmiş ise geride kalanlarına dul ve yetim aylığı bağlanmaktadır. Bağ-Kur’lunun geriden kalanlarına ise beş tam yıl prim ödemişse dul ve yetim aylığı verilmektedir. T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi vefat ederse 10 yıl ve daha fazla süre sosyal güvencesi var ise geride kalanlarına aylık bağlanmaktadır, şayet 10 yılı yok ama 5 yıldan fazla süresi var ise, bakıma muhtaç olması halinde eşine, eğitim süreleri boyunca da çocuklarına aylık verilmektedir. Reformla, herkes için eşit ve basit şartlar getirilmişti. 5510 Sayılı Kanunla, en az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,’ olanların geride kalan eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı bağlanacaktı.9- Eski Yıllarda Vefat Edenlerin Dul-Yetimlerine de Aylık Vardı2007 yılı öncesinde vefat edip de yukarıdaki şartları taşımadığı için geride bıraktığı dul eş ve çocuklara aylık bağlanamamış ise 01 Ocak 2007 gününden önce vefat etmiş olsa da, işçi-memurların geride kalanları, yeni yasa ile bu şartları yerine getiriyorsa,  01 Ocak 2007 gününden geçerli olmak üzere aylıklarını alabilecekti. Şimdi sadece SSK’lılar 900 hakkından yararlanacak memur ve Bağ-Kur’lular yararlanamayacak. Sebebi de SSK’lılar için Kütahya Milletvekili Abdullah  Erdem CANTİMUR’un teklifi ile kanunlaşan 5561 Sayılı Kanun 16.12.2006 günü resmi gazetede yayınlanmış olup bu kanun sadece SSK’lıları ilgilendirmektedir. Bu nedenle eski yıllarda vefat edip de 1800 günü olmadığı için dul-yetim aylığı alamayanlar 900 günle veya 900 günü yoksa bile askerlik-yurtdışı borçlanmasıyla 900 günü tamamlayarak aylık alabilecekler.10-İstirahat paraları artıyorduİşçiler istirahat aldıklarında hastanede yatıyorlarsa günlük kazançlarının yarısı kadar, evlerinde istirahat ediyorlarsa 2/3 oranında geçici işgöremezlik ödeneği alıyorlardı.Bu uygulama reformla birlikte arttırılarak devam edecek hatta uygulama memur ve esnaflara da yaygınlaştırılacaktı. Reform sonrası yarısı uygulamasına son verilerek, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, günlük kazancının üçte ikisi olacaktı. Kısa Kısa KısaOğuz Boğatarkan-28.09.1953 doğum tarihi, 16.08.1970 işe giriş tarihi ve 1146 günlük SSK’dan sonra 12 yıl kadar memuriyet ve daha sonra 3 aylık SSK isteğe bağlı sigortasından sonra malüliyet raporunuz var ama SSK malüliyetinizi reddetmişse iş mahkemesinde dava açabilirsiniz. Vehayutta memuriyetten sonraki 3 aylık SSK’yı 42 aya (1260 güne) tamamlayıp SSK’dan normal emekli de olabilirsiniz. Devrim Orkun-T.C. Emekli Sandığı’ndan adi malüliyet aylığı alanlar SGDP ödeyerek  SSK’lı olarak çalışabilirler. Geçmiş yıllarda SGDP yerine normal SSK primi ödemiş olmaları sizin için bir sorun teşkil etmez. Mehmet Karadağ-2007 yılından önce emeklilik dilekçesi vermenizle 2007 yılında emeklilik dilekçesi vermeniz arasında emekli aylığı bakından fark olmaz. Mehmet Karagelik-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olursunuz.