Bugün Gazetesi–Anayasa Mahkemesinin İptali Genel Sağlık Sigortasından da Etti? (3)

28 Aralık 2006

            Anayasa Mahkemesinin İptali Genel Sağlık Sigortasından da Etti? (3)


            Anayasa Mahkemesi 5510 Sayılı Kanun’u memurlar lehine iptal etmese idi, 1 Ocak 2007’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alacaktı ve


 


            1-Sağlık hizmetlerinde İşçi, Memur, Emekli Memur, Bağ-Kur’lu ve Yeşil Kartlı ayrımcılığı son bulacaktı.


            Herkese eşit, kapsam ve kalitede sağlık hizmetine kavuşacaktı,


            İnsanlar arasında gidilecek hastane, karşılanacak ilaç ve tıbbi malzeme ve ödenecek katkı payı konusunda ayrım yapılmayacaktı,


            Tüm vatandaşlar kamu ve özel sağlık kuruluşu ve eczane ayrımı olmadan eşit olarak yararlanacaktı.


 


            2-30 Gün Prim Ödeyene Sağlık Yardımı Geliyordu


            SSK’da 90 gün, Bağ-Kur’da 8 ay yani 240 gün olan sağlık hizmetinden yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı GSS ile birlikte 30 güne düşüyordu.


 


            3-Çocuklar, 18 Yaşına Kadar Koşulsuz Sağlık Hizmetinden Oldu.


            Genel Sağlık Sigortası(GSS) yürürlüğe girebilseydi, 18 yaşına kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlık hizmeti alacaktı, anne ve babası kayıtdışı ya da sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar bütün çocuklar ve gençler başka hiçbir belge istenmeden sadece ‘Nüfus Cüzdanı’ ile her türlü sağlık yardımı alabileceklerdi. Çocuk ve gençlerden Sağlık Karnesi ve Vizite kâğıdı istenmeyecekti.


 


            4-30 Gün Primle Yurtdışında Tedavi İmkânı Geliyordu.


            30 gün Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında prim ödemiş olan kişiler, ülkemizde tedavi edilemeyen hastalıklar için yurtdışında tedavi olma hakkına sahip olacaktı…


           


            5-Yeşil Kartlı da Yurtdışında Tedavi Olacaktı.


            Genel Sağlık Sigortası(GSS) ile ilk defa yeşil kartlılar da yurtdışında tedavi imkânına kavuşacaktı.


           


            6-Sözleşmeli Hastaneye Para Ödenmeyecekti.


            Kamu-özel ayrımı olmadan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme yapan bütün sağlık tesislerine herhangi bir fark tutar ödemeksizin gidilebilecekti..


           


            7-Acillerde Hiç Bir Ücret Ödenmeyecekti.


            Reform iptal edilmeseydi, acil durumlarda, müracaat edilen sağlık tesisi sözleşmeli olsun veya olmasın SGK’nın belirlediği fiyat tarifesi üzerinden hastadan hiçbir ilave ücret talep etmeden tedaviyi yapmakla yükümlü olacaktı. Sözleşmesiz hastane bile olsa kendi fiyatlarını uygulayamayacaktı.


           


            8-Acil Hasta Da Pirm Şartı Kaldırılacaktı..


            Acil durumlarda 30 günlük prim ödeme süresini doldurup doldurmadığına ve prim borcu olup olmadığına bakılmayacaktı.


 


Kısa Kısa Kısa


Hasan Yılmaz-26.05.1962 doğum tarihiniz, 13.01.1980 sigorta başlangıcınız, 4780 gün sayınız, 8 aylık (240 günlük) askerlik borçlanmanızla birlikte var olan 5020 gün sayınızla 45 yaşında (26.05.2007) emekli olursunuz.


 


Ahmet Türkyılmaz-22.05.1961 doğum tarihiniz, 01.09.1978 sigorta başlangıcınız, 7676 gün sayınızla emekli olursunuz. Ayrıldığı işyerinden sonra dilediği işyerinde dilediği zaman işe başlayabilir. Açtığı davanın sonucunu beklemek zorunda değil.


 


Hayrettin Keçeci-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olursunuz. En düşükten (asgari ücretten) ödeme yaparsanız 500 YTL. emekli aylığı alırsınız. Askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. 1997 yılındaki SSK çalışmalarınız geçerli olup bir sorun teşkil etmez.


 


Gürol Döndü-Bir işe girip, işvereniniz aracılığıyla gideceğiniz defterdarlıktan vergi indirim belgesi alırsanız aynı anda var olan 3711 günle SSK’dan hemen emekli olursunuz. Emekli aylığının hesabında normal emeklilik ile vergi indirim belgesiyle emeklilik arasında fark olmaz.


 


Feride Kedersiz-1976 doğum yılı ve 1998 işe başlama yılı ile 55 yaşında en az 5975 gün sayısı ile emekli olursunuz.