Bugün Gazetesi–Askere Giden Gazeteci Parasını Alır–Emekli Olanın Aylığı Kesilmez

31 Ocak 2007

Askere Giden Gazeteci Parasını Alır


Ali bey, mali işlerinden sorumlu olduğumuz Alanya Bölgesi yerel bir televizyon işletmesinde 2098 sayılı Kanuna göre çalışan bir erkek sigortalımız var askere gidecek ve üniversite mezunu değil düz lise mezunudur . Askere gideceğinden bizden askerlik süresi boyunca sigortasının yapılması gerektiği ve ücretinin ödenmesi gerektiğini söyler. Sigortalımız bizim bilmediğimiz bazı kişileri örnek göstererek bu taleplerini güncel tutmaktadır. Sizden ricamız bu kişinin askerlik süresinde maaş yada sigorta gibi taleplerini yerine getirecek miyiz? Ayrıca bir de özel bir sorum var, kısa bir süre 900 gün ölüm aylığı uygulamasından annemin  faydalanması için SSK Antalya il müdürlüğüne başvuruda bulundum. Babam, 1980 yılında sigortalı olmuştu, 1995 yılında da vefat etmişti ve 334 gün SSK’sı vardı. 900 güne tamamlamak için askerlik borçlanması talebinde bulunduk ve 2140 YTL. para ödedim. SSK’ya dul aylığı hakkında bilgi almak için gittiğim zaman bize çelişkili bilgiler verdiler. Daha uygulamanın yeni olduğunu ve maaşı hakkında yeterli bilgi veremeyecekleriniz söylediler. Babam üzerinden sadece annem dul aylığı alacak olup ne kadar dul aylığı alabilir. Mehmet Uslu


 


Sayın okurum, 5953 Sayılı Basın-İş Kanunu’nun “Askerlikte ve Gebelikte Ücret” başlıklı 16 ıncı maddesi gereğince,


            -Talim veya manevra dolayısiyle silah altına alınan gazeteci bu müddet zarfında ücret hakkını muhafaza eder. Ancak, yedeksubay olarak veya sair suretlerle askeri hizmet karşılığı aylık alan gazetecinin almakta bulunduğu bu aylık kendi işinden aldığı ücretten az ise, işveren, gazeteciye yalnız aradaki farkı ödemekle mükelleftir.


            -Kısmi veya umumi seferberlik dolayısiyle silah altına alınan gazeteci hakkında sadece üç ay için yukarıdaki uygulama yapılır.


            -İlk muvazzaf askerlik hizmeti yani normal askerliğini yapmak için silah altına alınan gazeteciye normal askerlik müddetince son aldığı ücret yarı nispetinde ödenir.


            -Kadın gazetecinin hamileliği halinde, hamileliğin 7 nci ayından itibaren doğumun ikinci ayının sonuna kadar izinli sayılır. Bu müddet zarfında müessese gazeteciye son aldığı ücretin yarısını öder. Doğum vuku bulmaz veya çocuk ölü dünyaya gelirse, bu halin vukuundan itibaren bir ay müddetle bu ücret ödenir.


            -Gazetecinin SSK’dan veya bağlı bulunduğu dernek veya kuruluşlarda alacağı yardım, işverenin ödeme yükümlülüğünü azaltmaz.


            Annenizin durumuna gelince, SSK tarafından kendisine verilecek en düşük dul aylığı yüzde 80 alt sınır oranıyla 440 YTL. olduğundan en az bu rakam kadar dul aylığı alacaktır.


 


 


Emekli Olanın Aylığı Kesilmez


Ben 2003 senesinde vergi indirimi raporu ile SSK’dan emekli oldum. Organ Nakli sonrası malullerde olduğu gibi maaş kesilmesi olur mu? Mehmet Turgatiken


 


Beyefendi, SSK’dan hastalıkları sebebiyle malülen emekli olan kişileri hastalıkları tedavi edildiğinde malüllükleri sona erdiğinden malüllük aylıkları kesilir. Mesela, iki böbreği çalışmadığı için diyaliz ile yaşayan bir SSK’lı 1800 günü tamamlamışsa ve sağlık kurulundan da 2/3 oranında çalışamaz raporu alırsa kendisine malül (çalışamaz) olduğundan bahisle malülliyet aylığı bağlanır. Ancak, daha sonra böbrek nakli gerçekleşirse artık malül (çalışamaz) olmadığından malüllük aylığı kesilir. Ancak, siz malülen emekli olmamışsınız normal şartlarla en az 3600 günden emekli olmuşsunuz. Sadece yüzde 40’dan fazla raporunuz olduğundan yaşa tabi tutulmadan emekli edildiğinizden organ nakli olsanız dahi emekli aylığınız kesilmez.


 


 


 


Kısa Kısa Kısa


Murat Can-Hepsi asgari ücret düzeyi üzerinden 7000 gün SSK’nız varmış, bu bilgiyle alacağınız emekli aylığı tabandan yani en düşük emekli aylığı olan 523 YTL. olacaktır. Şayet 9000 güne çıkarsanız bile alacağınız emekli aylığı değişmez.


 


Peyami S.Mendi-17.10.1989-31.12.2003 arasında Bağ-Kur’lu olan 1967 doğumlu oğlunuz, bundan sonra SSK’lı işe girdiği için (SSK’ya 3,5 yıl-1260 gün prim ödemek şartıyla) ilerde emekli olurken Bağ-Kur süreleri SSK ile birleştirilecek ve 17.10.1989 sosyal güvenlik başlangıcı ile 51 yaşında SSK’dan emekli olacak. Siz yazmamışsınız ama şayet askerliğini 1989 ve öncesinde ifa etmişse, askerlik süresini borçlanırsa 50 yaşında emekli olur.


 


Aylin Berksoy-23.05.1951 doğumlu ve 1989 sigorta başlangıçlı babanız, askerlik süresini borçlandığı için sigorta başlangıcı 11.08.1987 olmuşsa var olan 6846 gün sayısı ile yaşlılıktan 57 yaşında yani 23.05.2008 günü emekli olur. Bunun sebebi de 4759 Sayılı Kanun gereğince 55 yaşını 24.05.2005 gününden sonra dolduracak olmasıdır.