Bugün Gazetesi-Bağ-Kur’lulara Yeni Bir Hak Geliyor?

14 Eylül 2006

Bağ-Kur’lulara Yeni Bir Hak Geliyor?


Ali bey, 01.01.1956 doğumluyum ve 01.04.1978 gününden beri vergi mükellefiyim ama 2005 yılına kadar hiç Bağ-Kur’a kaydım olmamıştı. Af çıkacak diye 2005 yılında kayıt olmaya gittim bana sadece 04.10.2000 tarihinden sonraki kısım için seni sigortalı yaparız daha önceki süreleri ise kaybetmişsin dediler. Bu nedenle de emekli olamıyorum emekli olabilmek için ne yapmamı tavsiye edersiniz. Bu arada 1976-1978 yılları arasında 20 ay askerlik yaptım ama daha ödemedim, ödememi tavsiye eder misiniz? Kerim Bengisu-İzmir


 


Sayın okurum, gerek 2000 yılındaki 619 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ve gerekse 2003 yılındaki 4956 Sayılı Kanun’un Geçici 18 inci maddesi gereğince, Bağ-Kur’lu olmaları gerektiği halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlamaktadır. Ancak, bu kişilerden, 02.02.2004 gününe kadar Bağ-Kura başvuranlar için 20.04.1982 ile 04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgeleyerek borçlanma isteyenlerin de borçlanmaları kabul edildi. Siz borçlanma süresini geçirmişsiniz.


Ancak üzülmeyin yukarıdaki madde tıpkı 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun diğer maddeleri gibi 01.01.2007 günü ortadan kalkacak ve yerine 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gelecek olup, yeni 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 8 inci maddesine göre; ” 02/09/1971 tarihli ve 1479 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık niteliği taşıdığı halde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde kayıt ve tescil yaptırmadıkları takdirde düşer..”


Bu madde gereğince 01.01.2007 gününden sonra en geç 31.12.2008 günü sonuna kadar müracaat etmek şartıyla sigortalı sayılmadığınız 20.04.1982 sonrasını sigortalı saydırıp, primlerini ödeyerek emekli olabilirsiniz. Yani emekli olmak için 2007 yılını bekleyin. Askerlik borçlanmanıza gelince bir an önce emeklilik için gereken 25 tam yılı tamamlayabilmek adına borçlanmanızı tavsiye ederim. Özellikle yeni kanun devreye girmeden yani 2007 yılı gelmeden askerlik sürenizi mutlaka borçlanın.


          


Kısa Kısa Kısa


Şermin Sarı-01.11.1987 sigorta başlangıcı, 15.03.1969 doğum tarihi işe 44 yaşından (15.03.2013) sonra olmak kaydıyla en az 5225 gün sayısı ile emekli olursunuz. Bugüne kadar ödediğiniz primleri ise bir işe girip arından yeniden evlenip evlilik tarihinden sonraki bir yıl içinde isteyebileceğiniz gibi herhangi bir şart olmaksızın 58 yaşına geldiğiniz halde emeklilik için gereken 3600 gününüz yoksa isterseniz primlerinizi iade alabilirsiniz.


 


Sabahattin Özkaya15.05.1958 doğum tarihi, 07.04.1992-2002 arasındaki 5100 günlük SSK çalışmanız ve 1975-1992 arasındaki Almanya çalışmalarınız nedeniyle hiç borçlanma yapmadan YURTDIŞI KISMİ EMEKLİ aylığı ile dilediğiniz zaman SSK’dan emekli olursunuz, üstelik kesin dönüş yapma şartı da yok. Ayrıca yine isterseniz, 1992’den önce Almanya sürelerinden 11 yıl (3960 gün) kadarını günlüğü 3,5 dolardan borçlanıp 1992 başlangıcınızı 11 yıl geriye getirip 2006 yılında TAM AYLIK ile de emekli olabilirsiniz ama borçlanmayla emeklilik için kesin dönüş şart. 30.07.1963 doğum olan eşiniz ise 1980-1990 arasındaki 10 yıllık çalışma süresini SSK’ya ve varsa ev hanımı olarak geçen sürelerini de Bağ-Kur’a borçlanabilir. Emekliliği için ev hanımı olarak yani çalışmadan geçen sürelerini ve kesin dönüş tarihini bilmem gerekir.


 


 


Melek Bilgin17.07.2003 günü başladığınız özel şirketten, 06.10.2004 günü aynı grubun bir diğer şirketine sigortanızı geçirmişler ise bu 15 aylık dönemin kıdem tazminatını ödemeleri gerekirdi. Ödemezlerse 10 yıl içinde dava açma hakkınız var.


 


Mine İlhan Almanya yaşayan T.C. vatandaşı erkek ,Almanya’dan malülen emekli aylığı alırken, Türkiye ‘de borçlanarak hem Almanya’dan hem Türkiye’den emekli maaşı alabilir. Bahsettiğiniz, 1945 doğumlu ve 1971 sigorta başlangıçlı erkek kişi günlüğü 3,5 dolardan 3600 gün (10 yıl) borçlanırsa ve Türkiye’ye kesin dönüş yaparsa emekli olur. Kesin dönüş yapmadan yurtdışı borçlanması ile emekli olunamaz. Ancak, Alman sosyal güvenlik mevzuatına göre, işgücü kaybı yanında, Alman İş Piyasasının durumu da dikkate alınarak aylık miktarı hesaplanmaktadır. Almanya’dan kesin dönüş yapan kişilere ödenen malüllük aylıkları, iş piyasası durumunun büyük veya küçük oranda dikkate alınmış olmasına göre, ya tümü ile kesilmekte ya da meslekte işgöremezlik aylığına dönüştürülerek 1/3 eksiği ile ödenmektedir, haberiniz olsun.


 


Murat Alkan-Bundan sonra prim ödemeseniz var olan (25 tam yıldan az olan) 18,5 yıllık süre ile 58 yaşında kısmi aylıkla emekli olursunuz. Bağ-Kur’dan 20.04.1982 tarihinde başlayan ve 01.10.2000 günü sonra eren Bağ-Kur sigortalılığınızdan önce ifa ettiğiniz 18 aylık askerlik sürenizi borçlanırsanız  başlangıcınız 18 ay geriye giderek, 20.10.1980 olur buna göre de 20 yıllık prim ödemesini prim ödemeye tekrar başlayarak 20 tam yıla çıkarırsanız ancak hemen emekli olursunuz.


 


Hasan Kaya-İstirahat alan çalışanlarınıza SSK’nın ödemediği 2 günlük süreyi de kapsayacak şekilde ücret ödediğiniz halde 30 gün bildirmek yerine 28 gün bildirdiyseniz bunu ek bildirge ile tamamlamanız gerekir. Ancak asıl bildirgenin verilmesi gereken yasal süre geçmiş ise bu ek bildirgeye idari para cezası uygulanır.


 


Cihat Solakoğlu-02.03.1981 sigorta başlangıcı ve var olan 7300 gün sayısı ile malülen emekli olursanız alacağınız emekli aylığınız bu hafta içinde anlattığım gibi 1990 ve sonraki yılların kazanç ve gün sayılarına göre hesap edilir.


 


 


NOT DEFTERİ


Genel Sağlık Sigortası 2007 yılında başlıyor ve prim oranı aldığınız brüt ücretin yüzde 12,5’u kadardır, isteğe bağlılar için bu oran yüzde 12’dir.