Bugün Gazetesi–Cantimur’dan Dul ve Yetimlere Bayram Müjdesi–Yurtdışı Kısmi Aylığı

23 Ekim 2006

            Cantimur’dan Dul ve Yetimlere Bayram Müjdesi


            SSK’lı birisi vefat ettiğinde geride kalan eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı bağlanabilmesi için ya en az 1800 günü olmalı yada 1800 günü olmamakla birlikte en az beş yıldan fazla süredir sigortalı olup sigortalı olduğu her yıl için ortalama 180 günü olması gerekmekteydi. Mesela 5 yıldan beri sigortalı olan birisinin toplamda 900 günü varsa aylık bağlanırken, 9 yıllık sigortalılık süresi olup 1600 günü olana (1620 günü olmadığından) aylık bağlanmıyordu. Yani günü daha fazla olduğu halde bazılarına aylık bağlanamayınca, bir mahkemenin başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ölüm aylığı bağlama şartlarına ilişkin 66’ncı maddesinin (c) bendindeki “en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş durumda olan,” hükmünü iptal etmiş ama boşluk oluşmaması adına iptal kararından bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. Bu 1 yıllık süre 18/10/2006 tarihinde tamamlandı. Bundan sonra 1800 günü olmayan hiç kimse vefat ederse geride kalanlara, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince artık dul-yetim aylığı bağlanamayacak.


            Bu durumu gören, Akparti Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR;


            18.10.2006 gününden sonra vefat eden ve 1800 günleri olmadığı için geride kalan eş ve çocuklarına aylık bağlanamayacak dul-yetimler için bir kanun teklifi hazırlayıp TBMM’ye vermiştir. Bu teklif ile iptal kararı doğrultusunda 506 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin (c) bendi ile aynı paraleldeki 2925 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin (a) bendinin yeniden düzenlenmesi ve bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten önce ölen sigortalının ölüm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan hükümlere göre aylık almaya hak kazanamayan hak sahiplerine, bu düzenlemede öngörülen şartları taşımaları halinde aylıkları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemi başından başlamak üzere bağlanacak. Bu geçici maddeden yıllardan beri şartları taşımadığı için aylık bağlanamayan binlerce dul ve yetim yaralanacak.


            Eski yıllardan vefat etmiş olanların dul ve yetimleri dahil, bundan böyle 900 günü olan veya 900 günü olmasa bile askerlik yada yurtdışı borçlanması ile 900 güne tamamlanan sigortalılardan vefat edenlerin geride kalanlarına Dul-YETİM aylığı verilmeye başlanacak…


 


 


 


Yurtdışı Kısmi Aylığı


Ali bey, daha önceki yazıma cevabınızda yurtdışı kısmi aylığı alabileceğimden bahsetmiştiniz. 08.01.1963 doğumluyum. SSK’ya tescil kaydım 05.09.1988 ve bunun öncesi 8 ay askerlik ve şu anda İngiltere’de çalışmaktayım. Sorum: Yurt dışı kısmi aylığı kaç gün çalıştıktan sonra ve kaç yaşında kazanılır. İsmi Mahfuz


 


Yurtdışı kısmi aylığı Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerde çalışmış olan vatandaşlarımız için geçerlidir. Buna göre, yurtdışı kısmi aylığı için bir gün çalışmış olmak bile yeterlidir. Mesela, siz 05.09.1988  sosyal güvenlik başlangıcınızla normalde 51 yaşında en az 5450 günle SSK’dan emekli olurdunuz. Şayet sigortalı olmadan önce ifa ettiğiniz 8 aylık askerliğinizi borçlanırsanız bu kere başlangıcınız 8 ay öne gelir ve 05.01.1988 olur ki bu halde 50 yaşında en az 5375 günle emekli olursunuz. Bu durumda yazmamışsınız ama 10 gün SSK hizmetiniz varsa buna bir de 8 ay askerlik (240 gün) borçlanmasını ilave edersek 250 gününüz olur. İngiltere’de 5375 günü tamamlayacak kadar (en az 5125) çalışma gününüz varsa 50 yaşına geldiğinizde SSK’dan var olan 250 gününüze göre YURTDIŞI KISMİ AYLIĞI isteyebilirsiniz. Bu aylık sanki Türkiye’de 5375 gün çalışmışsınız gibi hesaplanıp size Türkiye’deki gün sayısı kadar oranı yani 250/5375 oranı kadar kısmi aylık verilecektir.


 


 


Kısa Kısa Kısa


Yakup Yurtseven-01.01.1974 doğum tarihiniz ve 08.08.1989 günü geçirdiğiniz iş kazası nedeniyle size bağlanan sürekli işgöremezlik geliriniz yüzde 50’den fazla (65) oranında raporunuz olduğundan, vefat ettiğinizde eş-çocuklarınıza kalır. Bu arada ilk sigortalı olduğunuz 08.08.1989 günü için prim ödenmemiş dahi olsa halen devam ettiğiniz Bağ-Kuru kapatıp SSK’lı bir işe girip (Bağ-Kura ödedikleriniz dahil) en az 5450 günle 51 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. Emekli olunca, sürekli işgöremezlik geliri ile emekli aylığınızdan hangisi fazla ise tamamını az olanın yarısını alırsınız.


 


İbrahim Mutlu-26.02.1952 doğum tarihi, 06.11.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 6001 günle SSK’dan 57 yaşında yani 26.02.2009 günü emekli olursunuz.


 


Zatiye Mutlu-02.05.1955 doğum tarihi, 20.09.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 4470 günle bundan sonra prim ödemeseniz dahi 52 yaşında yani 02.05.2007 günü emekli olursunuz.


Erol Özcan Sizin doğuştan görme ve duyma engelli olduğunuz hem siz hem de başkaları tarafından biliniyor bu nedenle beni sağlam gibi askere aldılar sonra da duyma-görme özürümü görüp askerliğime son verdiler bu nedenle bana vazife malülü aylığı bağlamaları lazım değil mi sorunuza cevabım hayır. Siz askere sağlam gidip orda malül duruma gelmediniz ki.


 


İsmail Adıyaman-15.10.1964 doğum tarihiniz, 20.07.1982 sigorta başlangıcınız ve var olan 6764 gün sayınızla SSK’dan 47 yaşında yani 15.10.2011 günü emekli olursunuz.


 


Süleyman Şahin- 01.08.1983 Bağ-Kur başlangıcınızdan sonra 09.11.2003 günü başladığınız SSK’ya en az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemek şartıyla 01.08.2008 gününden sonra SSK’dan emekli olursunuz.  Şayet askerliğinizi 1983 yılı ve öncesinde ifa ettiyseniz borçlanıp öderseniz 2008 yılını beklemenize gerek kalmaz ama 1260 günü tamamlamanız şart.


 


Nezir Güneş-07.10.1952 doğum tarihi, 01.10.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 3497 günü en geç 23.05.2008 gününe kadar 3600 güne tamamlamak şartıyla 57 yaşında (07.10.2009) emekli olursunuz.


 


 


NOT DEFTERİ


2007 yılında uygulanmaya başlanacak olan, 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu’nun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları birinci, ikinci ve üçüncü basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından sınıflandırılacaktır.