Bugün Gazetesi– Devlet Memuru Kimleri Tedavi Ettirebilir?

24 Ocak 2007

            Devlet Memuru Kimleri Tedavi Ettirebilir?


            Ali bey, 2006 yılında devlet memuru-öğretmen olarak atandım. Evli değilim ve ana ve babam ve iki kız kardeşim de benimle birlikte tayin olduğum ile geldiler. Şimdi, onların geçimlerini de ben temin ediyorum. Annem-babam ve kardeşlerim için T.C. Emekli Sandığı’ndan sağlık karnesi alabilir miyim? İsmi Mahfuz


 


            Sayın okurum hemen baştan memurlar çalıştıkları sürece sağlık yardımlarını ve sağlık karnelerini çalıştıkları Kurum-Kuruluşlardan alırlar ve tedavi giderleri de bu kurum ve kuruluşların bütçesinden ödenir. Memur emekli olunca ise tedavi giderleri ve sağlık karnelerini T.C. Emekli Sandığı vermeye başlar. Yani emekli oluncaya kadar T.C. Emekli Sandığı size hiçbir fayda sağlamaz. Asıl sorunuza gelince,    657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209.maddesi ile bu madde gereğince düzenlenen, ”Devlet Memurları Tedavi Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği “ hükümlerine göre memurun kendisine, eşine veya bakmakla yükümlü bulundukları ana-baba ve çocuklarına  sağlık yardımı ve sağlık karnesi verilir ama bunların her birinin ayrı ayrı şartları vardır. Görüldüğü üzere kız veya erkek kardeşlerinize asla sağlık karnesi çıkartamazsınız.  Mevzuata göre, sağlık yardımlarından, devlet memurunun kendisi, her ne surette olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan bayan veya erkek eşi, yaş sınırını doldurmamış olan öz veya üvey yada evlat edinilmiş çocukları ile yardıma muhtaç ana ve babası yararlanırlar.


            *Devlet memurlarının çocuklarının,


            -Evli olmaması,


            -Kendileri hesabına ticaret yapmaması veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışılabilir)


            -Burs almaması veya devletçe okutulmaması,


            -25 yaşını doldurmaması, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak verilmeye devam olunur.),


            şartıyla devlet memuru olan ana ve babası üzerinden sağlık yardımı verilir.


            *Devlet memurlarının ana ve babasının ise sağlık karnesi alabilmesi için;


            -Devlet memurunun yardımı olmadığı takdirde muhtaç duruma düşmesi,


            -Her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması şartlarıyla ve,


            -Ana veya babanın her ne şekilde olursa olsun elde ettikleri gelirin net asgari ücretten az olması gerekmektedir.


 


 


Kısa Kısa Kısa


Mazlum Antalya- 1968 doğumlu ve 15.02.1999 işe başlama tarihli kızkardeşiniz 55 yaşında en az 5975 gün sayısı ile SSK’dan emekli olur. Ya da 58 yaşında 3600 günle de emekli olabilir.


 


Altuğ Karakan-15 yıllık sigortalılık süresi içinde sadece 681 günü olan 57 yaşındaki anneniz 3600 günü tamamladığı gün SSK’dan emekli olur. Kalan eksik günleri toplu ödeme imkanınız yok ay be ay ödeyeceksiniz. İsteğe bağlı SSK için ise bir işyerinde çalışarak var olan 681 günü 1080 güne tamamlaması gerekir.


 


Tahsin Balcı-12.02.1961 doğum tarihiniz, 01.06.1984 sigorta başlangıcınız ve bu başlangıçtan önce ifa ettiğiniz 20 aylık askerlik süresini borçlandığınız takdirde yeni başlangıcınız 01.10.1982 olacaktır. Bu durumda 47 yaşında en az 5150 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz.


Emre Kayacık- 15.04.1982 sigorta başlangıcınız ve 10.03.1959 doğum tarihiniz ve 13 yıllık Bağ-Kur’dan sonra 01.09.2006 günü yeniden başladığınız SSK’ya en az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemek şartıyla 3,5 yılı tamamladığınız an SSK’dan emekli olursunuz.


 


Hakan Canpolat-Polis olarak 04.05.1992 günü işe başladığınıza göre 23.05.2002 günü yürürlüğe giren 4759 Sayılı Kanun gereğince en az 20 tam yıl fiilen çalışmak şartıyla normalde emekli olacağınız yaş 51’dir ama 20 yıl çalışana verilen 5 yıllık fiili hizmet zammını düştüğümüzde 46’ya düşecektir. 20 yıldan sonra da polis olarak çalışmaya devam ederseniz her dört yıl için emeklilik yaşınız bir yaş öne gelecektir.


 


Uğur Miliç-29.09.1981 sosyal güvenlik başlangıcınız ve 07.06.1963 doğum tarihinizle SSK’dan 46 yaşında yani 07.06.2009 günü emekli olursunuz. Şayet yaşınızı mahkeme kararıyla, sigortalı olduktan (1981’den) sonra büyütmüşseniz bu emeklilik işlemleri için dikkate alınmaz.


 


Ülkiye Çaloğlu-01.05.1977 doğum tarihiniz, 01.01.1995 sigorta başlangıç gününüz ve var olan 1290 günden sonra Bağ-Kur’a isteğe bağlı prim ödemeye başlarsanız Bağ-Kur’dan toplamda 7200 gün sayısı ile 55 yaşında Bağ-Kur’dan emekli olursunuz.


 


Burak Tezgören- Babanız, 22.01.1958 doğum tarihi, 10.06.1984 başlangıcı ve var olan 6700 gün sayısı ile normalde 10.06.2009 günü emekli olurdu ama şayet ödediği 20 aylık askerliği 1984 yılından önce ifa etmişse bu kere 10.10.2007 günü emekli olur.