Bugün Gazetesi-Dul ve Yetim Aylığı-Reforma Öneriler

23 Ocak 2006

DUL VE YETİM AYLIĞI
Annem, T.C. Emekli Sandığı’ndan dul maaşı ve SSK’dan da yetim maaşı almakta idi.
SSK’dan alınan yetim aylığı 2004 mayıs ayından beri kesildi ve biz önce bunun genel bir durum olduğunu sandık fakat daha sonra öğrendik ki birçok kişi almaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı ile olan sözlü görüşmelerimizde önce kanunu beklediklerini herkesinkini keseceklerini söylediler daha sonra kanunun çıktığını kendi çalışan olmadığı için yani diğer maaş dul aylığı olduğu için tekrar bağlanacağını söylediler. Bu süre içerisinde gerekli yazılı başvuruları da yaptık fakat o günden bu güne maaş geri bağlanmadığı gibi tek biryazılı açıklama da yapılmadı. Emekli dul yetim maaşları ile ilgilendiğiniz şu günlerde bu konuyu da dile getirmenizi istiyoruz.

F.Vuslat Salih

TBMM tarafından 02.07.2005 günü kabul edilen 5386 Sayılı “Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, T.C. Emekli Sandığı’ndan dul aylığı aldığı için SSK’dan aldığı yetim aylığı kesilen annenize SSK’nın yeniden yetim aylığı bağlaması gerekir.

Zira bu kanunla 506 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 91 inci maddeye göre;

“6.8.2003 tarihinden önce hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıkları’na tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere geri alınmaz.

Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya aylıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Gelir ve aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden fazla ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak ödemeden mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan tutarlar aynen iade edilir…”

Bunun için öncelikle yazılı başvurunuzun akıbetini öğrenmek için Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvurun ve olumsuz cevap alırsanız iş mahkemesinde bir avukat marifetiyle dava açmanızı tavsiye ederim.


SOSYAL GÜVENLİK REFORMU’NA ÖNERİLER
Sosyal güvenlik Reformu konusunda, SSK Zonguldak eski Bölge Müdürü Avukat Ataman Altan ilginç öneriler göndermiş.
Av. Ataman Altan, askerlik bir vatan borcu ve yasal yükümlülük olduğu göre neden bu süre için sosyal güvenlik kurumlarına prim ödeniyor, vatandaşın yaptığı askerlik süresi borçlanılmadan para ödenilmeden hizmetten ve sigortalılık süresinden sayılsın diyor.

İkinci bir önerisi daha da ilginç. Halen Latin Amerika ülkelerinde uygulanan bir uygulamayı bizim de kanunlaştırmamızı talep ediyor. Latin Amerika ülkelerinde müebbet hapis cezası alanların ailelerinden yaşlı olanlarına, eşi veya ebeveynleri ölmüş gibi ölüm aylığı bağlanmakta olup bence de her iki öneri yerinde.


KISA…KISA…KISA…
– Mütayip Aksöz-Vekil öğretmenlik süreniz öncelikle T.C. Emekli Sandığı nezdinde araştırın (Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne dilekçe gönderip-sorun).
Yasal olarak vekil öğretmenlik başlangıcınız sosyal güvenlik başlangıcı sayılır ama Bağ-Kur’dan emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme süresi aranacağından kaç ay vekillik yaptıysanız o kadar işinize yarar. Bundan sonra SSK’ya geçer ve 3,5 yıl prim öderseniz 1977 başlangıcı ile 3,5 yıl sonunda SSK’dan emekli olursunuz.

– Seyfettin Çavdarlı-Son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok SSK’ya prim ödemişseniz/öderseniz ve 20 ay askerlik yapmışsanız 01.01.2007 günü SSK’dan emekli olursunuz.

– Emine Aykal-SSK’ya isteğe bağlı olarak veya çalışarak prim ödeyip 3600 günü tamamladığınız gün emekli olacaksınız.

– Veysi Aykal-Var olan 4643 gün T.C. Emekli Sandığı ve 325 gün SSK günü (toplam 4968) ile hiçbir zaman hiçbir yerden emekli olamazsınız. Prim ödeme gününü 5400 güne çıkarırsanız 61 yaşında T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz. Eğer, SSK’ya en az 1260 gün prim öderseniz bu kez 47 yaşından ve 21.09.2008 gününden sonra SSK’dan emekli olursunuz.