Bugün Gazetesi–Eczacı ve Hekimlerin Aylıklarında Adalet Olacak mı?—Sosyal Güvenlik Kurumu Nefes Almaya Başladı

30 Kasım 2006

Eczacı ve Hekimlerin Aylıklarında Adalet Olacak mı?


Sayın Tezel, sizinde bildiğiniz gibi 3 sosyal güvenlik kurumu birleşti. Fakat bu kurumlardaki memurlar arasında özlük hakları ayrımı devam etmektedir. Özellikle Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndaki eczacı-hekimler ile SSK’lı hekim-eczacı arasındaki fark devam etmektedir. Bu yasal olmasa gerek.Vicdanı yönü de bulunmasa gerek.Umarım  bizi kırmaz tekrar bu ayrıma dikkat çekecek küçük bir yazı yazarsınız. Bağ-Kur Eczacıları Adına S.K.


 


 Sayın okurum, önce 5502 Sayılı SGK Kanunu TBMM tarafından kabul edildi ve uygulamaya geçildi ama 24.11.2006 günü yapılan SGK Genel Kuruluna kadar SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı resmen ve fiilen ayakta kaldılar tüzel kişiliklerini (yönetim kurullarını ve genel müdürlüklerini) korudular. Ancak genel kurulu ile birlikte artık resmi olarak hiç biri yoklar ve siz SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın tüm memur ve çalışanları Cuma gününden itibaren SGK’nın memur ve çalışanları oldunuz. 5502 Sayılı Kanun gereğince ister hekim olsun, ister eczacı olsun tüm çalışanlar SGK’nın memurusunuz. Bu nedenle artık aranızda hiçbir ayrım olmayacak ve alınan tüm ücret ve ek ödemeler eşit olacaktır. Bildiğim kadarıyla da özellikle ek ödeme konusunda var olan aranızdaki ayrımda önümüzdeki günler çıkarılacak olan düzenleme ile geriye yönelik olarak ortadan kaldırılacaktır. Konuya değinmişken emekli aylıklarınız konusunda da değinelim özellikle sağlık çalışanlarına verilen döner sermaye payları ile ek ödemeler memurların emekli aylıklarına bugüne kadar yansıtılmıyordu ama bundan sonra yani ocak ayında itibaren yansıtılacak ve aldığınız döner sermaye/ek ödeme tutarları da bundan böyle emekli aylığınıza esas kazançlarınıza eklenecek. Öte yandan bugüne kadar 25 yıl çalışan bir memur yüzde 75 aylık bağlama oranı ile emekli olur ve fazla çalıştığı her yıl için de yüzde 1 oranında artırılırdı, yen, dönemde ise fazla çalışılan her yıl için yüzde 2,5 oranında artırım olacaktır. Yani fazla çalışmak artık emekli aylığınız hatırı sayılır artışlar meydana getirecektir.


 


 


Sosyal Güvenlik Kurumu Nefes Almaya Başladı


Geçen hafta sosyal güvenlik sistemimiz tarihi anlarından birini yaşadı, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın tüzel kişiliklerine son verip SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu’nun) ilk kez resmen doğumuna sebep olan SGK Olağanüstü 1 inci Genel Kurulu 24.11.2006 günü gerçekleştirildi. Bu genel kurul ile 10 üyeden oluşan SGK Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri belirlendi. Yapılan seçimler sonrasında, işveren kesimini temsilen Tisk’den Sadık OĞUZ (yedeği Tandoğan TOKGÖZ), işçi kesimini temsilen Türk-İş’den Fikret BARIN (yedeği, Bedrettin KAYKAÇ), emeklileri temsilen İşçi Emeklileri Cemiyeti’nden Kazım ERGÜN (yedeği, Gazi AYKIRI), kamu çalışanlarını temsilen Kesk’den Hasan HAYIR (yedeği, Yusuf YAZGAN), bağımsız çalışanları temsilen Ziraat Odalarından Selahattin BİÇER (yedeği, Necat AVCI) yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler. Ayrıca, Hazine’yi temsilen Selahattin ŞAHİN, Maliye Bakanlığı’nı temsilen Hayati GÖKÇE’nin atamaları da gerçekleştirilmiştir. 28.11.2006 günü saat 14’de SGK’nın yönetim kurulu tarihinde ilk toplantısını Balgat’taki başkanlık binasında SGK Başkanı Birol AYDEMİR’in başkanlığında gerçekleştirdi. Sosyal güvenliğimizi 3 yıl boyunca emanet edeceğimiz yeni yönetime başarılar diliyorum.


 


 


Kısa Kısa Kısa


Tolga Ateş- 22.05.1974  doğumlu olup, 15.10.1992—01.07.1997 arasında ifa ettiğiniz memuriyet hizmetinizden sonra 03.07.2001 günü başladığınız SSK çalışmalarınız ve var olan  (vergi indirim belgenizle) 4100 gün sayınızla 33 yaşını tamamlayacağınız 22.05.2007 gününden dilediğiniz zaman SSK’dan emekli olursunuz. Bu arada hiç kimse sizi emekliliğe sevk edemez, emekliliğe zorlayamaz ama tabi ki her işçiyi normal şartlarla işten çıkarma hakları olduğu gibi işten çıkarabilirler.


 


Deniz Erdoğan-T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin emekli ikramiyesi hesabında şu an bir değişiklik yok ve 2007 yılı sonuna kadar da olmayacak. 5510 Sayılı Kanun gereğince 2007 yılı sonuna kadar ikramiyeleri SGK (adına T.C. Emekli Sandığı) ödeyecek ve sizin son kurumunuzdan da fatura karşılığı tahsil edecek. 2008 yılından itibaren ise yine bugünkü gibi hesaplanacak olan ikramiyeleri herkes kendi çalıştığı son kurumdan direk olarak alacak. Bu arada emekli ikramiyesinin hesaplanmasında aylık bağlama oranının bir etkisi olmaz, son emekli keseneğinize esas brüt kazancınız kadar ikramiye alırsınız.


 


Ahmet Kaan- 9 yıl, 11 ay, 5 gün  çalışması varken 20 gün önce vefat eden yeğeniniz işçi veya Bağ-Kur’lu ise hemen geride kalan eş ve çocuklarına dul-yetim aylığı bağlanır. Şayet yeğeniniz memursa bu kere 31.12.2006 günü sona erecek olan 5434 Sayılı Kanun gereğince, 5 yıldan fazla 10 yıldan az hizmeti olduğundan sadece çocuklarına eğitim süreleri boyunca yetim aylığı bağlanır diyeceğim ama 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu gereğince şartlar değişeceğinden ocak ayından itibaren hem eşine hem de çocuklarına aylık bağlanacak. Yani ocak ayına kadar sadece çocuklarına, ocaktan sonra hem eşine hem çocuklarına.


 


Osman Sarıalioğlu-13.10.1977 işe giriş tarihi ile 44 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. İşe girişinizden sonra mahkeme kararıyla (1963 olarak) yaptırdığınız yaş büyütmesi SSK tarafından kabul edilmeyeceğinden 1966 doğum tarihinize göre 2010 yılında emekli olabilirsiniz. Yine işe girişinizden sonra ifa ettiğiniz askerlik süresini borçlanmanızı da tavsiye etmem emeklilik gününüzü değiştirmez.