Bugün Gazetesi-Emekli Aylığınızı SSK Yanlış Hesaplamış

6 Eylül 2006

Emekli Aylığınızı SSK Yanlış Hesaplamış


Ali bey, 01.02.2005 günü emekli oldum ve en düşük emekli aylığı bağlandı, aynı işyerinden aynı ücreti aldığımız ve aynı sürelerde çalıştığım arkadaşıma ise en yüksek yani tavan aylık bağlandı. Şu an gelen zamlarda ayda 500 YTL. alıyorum. Arkadaşım ise benden çok daha yüksek aylık alıyor. Benim SSK sicil numaram 12089785 ve emeklilik tahsis numaram 2103353114 olup prim ödeme gün sayım 7635 idi. Emekliliğime esas 1990 ve sonrasına ait kazançlarım ise aşağıdaki gibidir. Dursun Yelken


1999 yılı           360 gün           1.242.396.600-


1998                360                  699.993.240-


1997                360                  254.530.655-


1996                360                  152.820.000-


1995                360                  66.456.108-


1994                360                  36.675.000-


1993                360                  22.630.500-


1992                360                  12.852.000-


1991                360                  6.964.980-


1990                360                  3.645.000-


Toplam                                    4.832.272.010-TL.dir.


 


            Dursun bey, yukarıdaki bilgileri içeren aylık hesaplama kağıdınızı inceledim, 1990-1999 yılları arasındaki son 10 yıllık kazançlarınıza göre belli edilen 9475 göstereniz SSK tarafından hatalı hesaplanmış olup sizin emekli aylığınıza esas göstergeniz taban değil en yüksek de denilen tavan göstergeden yani 14175 göstergeden hesaplanmalıydı. Zira, gösterge tesbit tablosuna göre dereceniz 1 ve kademeniz de 10’dur. 01.02.2005 gününden beri size SSK eksik aylık göndermiş durumu düzelttirebilmek için SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığı Sıhhiye-Ankara adresine bir dilekçe gönderin. Ayrıca, eksik ödenen aylıklarınızla ilgili farklar size ödendikten sonra şayet faiz ödemezlerde bu kere faiz talep edin reddedilirse iş mahkemesinde dava açın.


 


Kısa Kısa Kısa Kısa


Remzi Yıldız-20.12.1960 doğum tarihiyle, 09.08.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 5716 günle 09.08.2014 günü emekli olursunuz. Askerliğinizi sigortalı olmadan (1989) önce yaptıysanız borçlanıp ödemeniz halinde askerlik süresi kadar önce emekli olacağınız gibi prim ödeme gün sayınız da askerlik süresi kadar artar, buna bağlı olarak da aylık bağlama oranınız yükselir. Askerlik borçlanmasının her bir ayı için asgari ücretin yüzde 20’si kadar ödemeyi altı ay içinde yapmanız gerekir.


 


Mustafa Ünüt-24.11.1984 işe başlama tarihiyle 48 yaşından ve 24.11.2009 gününden sonra en az 5225 gün sayısı ile emekli olursunuz, şayet 20 aylık askerliğinizi 24.11.1984 gününden önce bitirmişseniz, borçlanıp ödemeniz halinde başlangıcınız 24.03.1983 olacaktır ve 47 yaşından ve 24.03.2008 gününden sonra en az 5150 günle emekli olursunuz.


 


Mustafa Köremezli-01.10.1989 gününden beri matbaa işçisi olarak aralıksız çalıştığınızı (6010 gün) ve bu tarihten önce de 550 günlük askerliği de borçlandığınızı ifade ettiğinize göre bundan sonra çalışmasanız dahi 6010 günlük matbaa çalışması nedeniyle, SSK’dan 43 yaş 10 aylık iken emekli olursunuz. Şayet bundan sonra da matbaa işyerinde çalışmaya devam ederseniz her yıl için 3 ay daha erken emekli olursunuz.


 


Mustafa Çiğdem-Sizin de bildiğiniz gibi 1996 yılındaki staj başlangıçlı SSK’nın emeklilik için başlangıç sayılmıyor. 23.02.2001 günü başlayan Bağ-Kur sigortanızdan önce ifa ettiğiniz 18 aylık askerlik sürenizi borçlanıp ödemeniz halinde başlangıcınız 18 ay geriye gelerek, 23.08.1999 olacaktır. Bu başlangıçla SSK’dan 58 yaşında en az 5975 günle emekli olursunuz. Bu arada askerliğinizi ya halen prim ödediğiniz kuruma, halen prim ödediğiniz kurum yoksa en son prim ödediğiniz kuruma yapabilirsiniz.


 


Mehmet Derdiyok-20.03.1982 Bağ-Kur başlangıcı ve 20.08.2002 sona erişi arasında hiç ara vermemişseniz 20 yıl, 8 ay prim ödemişsiniz. Bu arada 20 aylık borçlanıp-ödediğiniz askerlik süresiyle toplam 22 yıl 1 ay prim ödemişsiniz. Buna göre bir yıldan beri prim ödediğiniz SSK’da prim ödeme süreniz 2 yıl 11 ayı tamamladığı anda genel toplamda 25 tam yıl ile Bağ-Kur’dan emekli olabileceğiniz gibi SSK’ya prim ödemeye devam edip 3,5 yılı SSK’dan tamamlarsanız bu kere SSK’dan emekli olursunuz.


 


Ahmet Nuri Akman-10336 gün ile emekli olduğunuza göre SSK aylık bağlama kağıdında Aylık Bağlama Oranınız (ABO) yeni sistem için yüzde 69,5 yazmalıdır. Eski sistemden gelen aylığınızın ABO’su için emekli olduğunuz derece ve kademeyi bilmem gerekir. Mesela en yüksek gösterge olan 15175’den emekli olduysanız bu kere eski sistemden gelen ABO’nuz yüzde 72 aylık bağlama olmalıdır.


 


Tuğçe Tok-SSK emeklisi olup ayrıca T.C. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı almanızda herhangi bir sakınca yok. 2006 yılı içinde yetim aylığınız kesilirse ki (evlenmeniz gerekir) 2007 yılında yeniden bağlanması için başvurduğunuzda aylık bağlanmalıdır.


 


Mustafa Yılmaz-10.01.1984 işe başlama tarihi ve 17.02.1967 doğum tarihi ile en az 5225 gün prim ödemek şartıyla 48 yaşında (17.02.2015)  günü emekli olabilirsiniz.


 


Aydın Gür-Halen geçerli olan uygulamalara göre, Bağ-Kur’dan sonra 2005 yılında yeniden başladığınız SSK’ya en az 3,5 yıl prim ödemek ve vergi indirim belgesi almanız şartıyla SSK’dan emekli olursunuz. 2007 yılında uygulanmaya başlanacak olan 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince vergi indirim belgesi alınması gerekmeden ve SSK’da 3,5 yılı tamamlamadan hemen emekli olursunuz.


 


NOT DEFTERİ


 2007 yılından itibaren yurtdışı borçlanmasının hesabında dolardan vazgeçiliyor ve her ay için asgari ücretin yüzde 32’si kadar ödeme esası geldiği gibi ödeme için de süre getiriliyor.