Bugün Gazetesi–Emekli Memurum Kamuda Çalışırsam Emekli Aylığım Kesilecek mi?–Askerlik Borçlanması İçin Acele Edin

27 Kasım 2006

Emekli Memurum Kamuda Çalışırsam Emekli Aylığım Kesilecek mi?


Ali bey,  memuriyetten emekliye ayrıldım. Ancak, devlet memuru görevindeyken doktora yaptığımdan Yrd.Doç. kadrosunda öğretim üyesi olarak tekrar bir devlet üniversitesinde işe girme durumum var. Bu durumda emekli maaşım kesilir mi? 5335 Sayılı Kanunu inceledim kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum.Cevap yazabilirseniz sevineceğim saygılar sunarım? Kemal Er


 


Sayın okurum, 2005 yılı Bütçe Kanunu ile nereden emekli olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayanların emekli aylıklarının kesilmesi öngörülmüştü ama bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptal edileceği de bilindiğinden hemen ertesinde 21.04.2005 günü TBMM’ce sizin de belirttiğiniz 5335 Sayılı Kanun kabul edilmişti. Bahsi geçen Kanun’un 30 uncu maddesinin birinci fıkrası  Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.” hükmü gereğince emekli olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliğine açıktan atanabilirsiniz (yukarıdaki madde olmasaydı açıktan atanamazdınız) ama aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince emekli aylığınızın kesilmesi gerekir. Emekli aylığınızın kesilmesini istemiyorsanız bu kere, dördüncü fıkra (f ve g bendi) hükümlerine göre açıktan atanmadan, ders ücreti karşılığı ders görevi almanız veya vakıf üniversitesinin birinde görev almanız gerekiyor.


 


 


Askerlik Borçlanması İçin Acele Edin


Halen geçerli olan SSK uygulamasına göre, 2006 yılı içinde başvuracağınız 20 aylık askerlik borçlanması için 2006 yılı sonuna kadar askerlik yapılan her ay için asgari ücretin yüzde 20’si kadar yani 106,20 YTL., 20 ay için ise 2124 YTL.  ödeyeceksiniz.


Oysa askerlik borçlanmanızı 2007 yılına ertelerseniz prim oranları 5510 sayılı Yasa gereği yüzde 20 olan oran yüzde 32’ye çıkarıldığından, 2007 yılında asgari ücret hiç artmamış dahi olsa, her ay için 169,92 YTL, 20 ay için ise 3398,4 YTL. ödemek zorunda kalacaksınız, 2007 yılında asgari ücretinde artacağı düşünülürse ödenecek rakam daha da fazla olacaktır.


Üstelik bu bedeli borcun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemeniz gerekecek.


Bu nedenle askerlik borçlanması için elinizi çabuk tutun ve 2006 yılı içinde borçlanma işleminizi başlatarak daha az bedelle ve daha uzun ödeme süresiyle borçlanma işleminizi gerçekleştirin.  Özellikle, sosyal güvenlik sistemine dahil olmadan önce askerlik yapanlar mutlaka askerlik sürelerini borçlansınlar. Askerden sonra sigortalı olanlar ise prim ödeme gün sayıları eksikse borçlanabilirler.


 


Kısa Kısa Kısa


İlhan Aksu- 1960 doğumlu olan babanız, 745 gününe karşılık (Almanya çalışmaları ile birleştirilerek) SSK’dan aldığı yurtdışı kısmi aylığını tam aylığa çevirebilmek için 5000 güne tamamlamak zorundadır. 3600 günden tam aylığa çevirebilmek için yaşı çok küçük. Ayrıca, tam aylık için borçlanma bedelini ödemek dışında, yurda kesin dönüş yapmış olması da gerekir.


 


Nuri Barış-25.04.1947 doğum tarihiniz, 26.06.1969 sigorta başlangıcınız 01.12.2004 günü Bağ-Kur’dan sonra yeniden başladığınız SSK sigortalılığınızda en az 1260 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olacaksınız. Bu arada askerlik sürenizi ödemenize gerek yok bir işinize yaramaz, 1260 günün hesabında da dikkate alınmaz.


 


Fehmi Aslantaş-01.10.1958 doğum tarihiniz, mayıs 1986 sosyal güvenlik başlangıcınızla halen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan daha önceki Tarım Bağ-Kur ve öderseniz askerlik süresi dahil 25 tam yılı tamamlayınca emekli olursunuz.


 


Hubuyar Ateş-İşçi arkadaşlarınızın Tasarrufu Teşvik ödentileri için açtığı davanın sonucu sizin için örnek dava olarak kabul edilebilir ama her birinizin tek tek veya ortak dava açmanız gerekir yani dava açmayan diğeri davayı kazandı diye para alamaz.


 


Tahsin Vergili-5458 Sayılı Kanun gereğince Bağ-Kur’la af anlaşması diyebileceğimiz taksitlendirme ve borcun indirime tabi tutulması hakkından yararlanmak için belge imzalamadığınız için ödediğiniz para mevcut borcunuzdan düşülür.