Bugün Gazetesi–Emekli Olup da Çalışanlardan Alınacak Prim 2007’de Artıyor-İş Kazası Geliri ve Emeklilik

30 Ekim 2006

Emekli Olup da Çalışanlardan Alınacak Prim 2007’de Artıyor


Ben, 13.01. 2005 tarihinde Bağ-Kur’dan emekli oldum. Ancak, işyeri hala benim üzerime kayıtlı, bu durumda 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek yasadan nasıl etkilenirim? O
yasayla maaşım ne kadar düşer? Şu andaki kesinti ne kadar? İşyerini, kardeşimin üzerine
devretsem kardeşimin emekliliği ne kadar etkilenir? Kardeşim isteğe bağlı prim ödüyor. Kardeşim 03.07.1965 doğumlu, 2014 yılında emekli olacak.Yardım ederseniz çok sevinirim. Sebahattin Doğan-Ankara


 


Beyefendi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu 01.01.2007 günü yürürlüğe girecek o yürürlüğe girince de halen uygulanmakta olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu ile 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun bir çok maddesi ortadan kalkacaktır.


            Halen geçerli olan uygulamada;


            SSK, Bağ-Kur veya T.C. Emekli Sandığından emekli olduktan sonra işçi olarak (kamu kurumu dışındaki özel kurum-kuruluşlarda) çalışan SSK kapsamında kişiden, kendisine işverence ödenen ücretin yüzde 30’u kadar sosyal güvenlik destek primi (SGDP) alınmaktadır ve bunun dörtte biri işçi ücretinden kesilmekte, dörtte üçü de işveren katkısı olmaktadır.


             Öte yandan, Bağ-Kur’dan emekli olup da aynı işine (vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığına) devam eden kişinin Bağ-Kur’dan aldığı emekli aylığı yüzde 10 oranında (SGDP alınıp) eksiltilerek verilir.


            Emekli olan kişi Bağ-Kur’dan değil de SSK veya T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra, Bağ-Kur kapsamına girecek (vergi mükellefi-şirket ortağı gibi) bir iş yaparsa kendisinden 12 inci Bağ-Kur basamağının gelir tutarının yüzde 10’u kadar ki (şu an 63 YTL kadar) SGDP alınmaktadır.


            Yukarıda açıklanan uygulama 01.01.2007 tarihinde yeni kanunun yürürlüğe girmesi ile tamamen değiştirilmekte olup, nereden emekli olursa olsun  sonra işçi olarak (kamu kurumu dışındaki özel kurum-kuruluşlarda) çalışan veya vergi mükellefiyeti-şirket ortaklığı devam eden birisinden alınacak sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 33,5 olarak uygulanacaktır.


            Velhasıla, emekli olarak çalışanlar bugüne oranlar 2007 yılında daha fazla prim ödemek zorunda kalacaklardır hatta emekli olup da Bağ-Kur kapsamında çalışanlardan alınacak prim üç katına çıkmaktadır. Mesela siz şu an 63 YTL. kadar SGDP ödüyorsunuz, 2007 yılında asgari ücretin yüzde 33,5’u kadar prim ödeyeceksiniz ki şu an 531 YTL. olan asgari ücretin artışla birlikte ocak 2007’de 600 YTL. olacağı düşünükürse 200 YTL. kadar her ay SGDP ödeyeceksiniz.


            Siz yazmamışsınız ama kardeşiniz isteğe bağlı SSK’ya prim ödüyorsa en az 133 YTL. prim öderken 2007 yılından itibaren (asgari ücret 600 YTL. olursa)  192 YTL. prim ödeyecektir. Bu durumda işyerini kardeşiniz üzerine devretmezseniz siz 200 ve kardeşiniz 192 olmak üzere 392 YTL. ödeyeceksiniz. İşyerini kardeşinizin üzerine devrederseniz bu kere sadece 200 YTL.’yi kardeşiniz ödeyecektir. Kardeşiniz hakkınca başkaca bir bilgi olmadığından emeklilik durumunun nasıl etkilendiğini yazamadım.


 


İş Kazası Geliri ve Emeklilik


Ben kamu kurumunda işçi olarak görev yapmaktayım. Geçirdiğim iş kazası sonucunda malüllük maaşı almaktayım. Aynı zamanda aynı kamu kurumunda   çalışmaya devam etmekteyim.  5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce emekli olduğumda, 2007’den sonra malüllük maaşımı almaya devam edebilecek miyim? Hidayet Gök


 


Beyefendi, işkazası sonrası bağlana para malüllük aylığı değil sürekli işgöremezlik geliri olmalı ki size verilen siyah emeklilik cüzdanında tahsis numaranız “8” ile başlamalıdır. Şayet bu doğru ise ki (yanlış olsaydı malüllük aylığı alanlar hem malüllük aylığını alıp hem de çalışamazlardı) bu durumda ister şimdi ister 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 2007 yılından sonra olsun şartlarını tamamlayıp emekli olduğunuzda hem iş kazasından gelen sürekli işgöremezlik gelirini hem de emekli aylığını alacaksınız. Ancak bu iki türden hangisi daha yüksek ise tamamını hangisi daha az ise yarısını alacaksınız.