Bugün Gazetesi–Emeklilerde Tıpta Uzmanlık Sınavına Girebilir–Özürlüler ve Vergi İndirim Belgesi

14 Mart 2007


Emeklilerde Tıpta Uzmanlık Sınavına Girebilir


26.03.2003 günü SSK’dan emekli oldum.Göstergem 15175, kademem 10, derecem 01’dir. Aylık bağlama oranımda yüzde 56 ve yüzde 51’dir. Elime 803 YTL. maaş  geçmektedir. Aylık bağlama oranı yüzdesine göre, aldığım net maaş tutarı hesabı  doğru mudur? 25.03.1958 doğumluyum ve yüksek kimyagerim. Emekli olana kadar hep özel sektörde çalıştım. Kamu ve devlette hiç çalışmadım.Yaşım 49’dur. Tıp Fakültesinden mezun olanların girdiği tıpta uzmanlık sınavına giriyorum. Bu sınava  biyoloji, kimya ve tıp kökenliler girebiliyor ve yaş sınırı da yoktur. Eğer ben bu sınavı kazanırsam emekli olduğum için Sağlık Bakanlığına bağlı devlet ve eski SSK hastanelerinde ücretli yani maaşlı asistanlık yapabilir miyim?Yoksa yapamaz mıyım? Emekli olmam dolayısıyla asistanlık ücretimden mi yoksa maaşımdan mı kesilir? Yoksa emekli maaşımı iptal ettirmek zorunda mı kalırım? Erol AY     


 


Sayın okurum, yüksek kimyagerlikten emekli olduktan sonra şimdi de asistan olma isteğinizi takdir ve gıpta  ediyorum. Bu yaşta ayakta tutabildiğiniz öğrenme ve okuma azminizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Emekli aylığı konusundaki sorunuza cevap verebilmem için elinize geçen rakam ile aylık bağlama oranınızdan başka 2000 (dahil) ve sonraki yıllara ait kazanç ve gün sayısı rakamlarını da bilmem gerekir. Ancak, 15175 en yüksek (tavan) emekli aylığının göstergesidir. Bundan sonra TUS sınavına girer ve kazanırsanız Sağlık Bakanlığı veya Üniversitelere ait hastanelerde asistanlık yapmak zorunda olacaksınız. Şayet, Sağlık Bakanlığı veya devlet üniversitelerinden birinde görev alırsanız yani asistan olursanız 5335 Sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi gereğince, “…Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar…” İşte bu hüküm gereğince, SSK’dan aldığınız emekli aylığınız kestirtmeniz gerekir. Ancak, vakıf üniversitelerinde asistan olursanız bu kere emekli aylığınızın kesilmesi gerekmez.


 


 


Özürlüler ve Vergi İndirim Belgesi


Sigorta başlangıç tarihim 13.10.1989 ve prim ödeme gün sayım 4443 gündür. En son
2005 yılında çalıştım. Şu an rahatsızlığımdan dolayı çalışmıyorum. 2004 ekim ayında alınmış yüzde 40 özürlü raporum var. Ancak bilgim olmadığından dolayı özürlü raporumu aldıktan sonra vergi indiriminden yararlanmak için mal müdürlüğüne hiç başvurmadım. Vergi indiriminden yararlanmak için mutlaka şu an çalışıyor olmam gerekiyor mu? Özürlü olduğum için 15 yıl ve 3600 günden emekli olma şartlarını taşıyorum ancak vergi indirim belgem
olmadığı ve çalışmadığım için ne gibi bir yol izleyeceğimi bilmiyorum. Bu şartlarda emekli olabilir miyim? İsmail Mert


 


Beyefendi, özürlü olarak yani en az yüzde 40 oranıyla erken emekli olabilmek için şu anki kanunlar gereğince mutlaka hizmet erbabı için verilen vergi indirim belgesi almanız gerekir. Hizmet erbabı için vergi indirim belgesi de mutlaka bir işveren aracılığıyla ve hizmet belgesi ile alınabileceğinden bir işe girmeniz ve en az bir gün çalışmanız ve bu bir günlük çalışmanız esnasında müracaat etmeniz gerekir. Vergi indirim belgesini alabilirseniz 13.10.1989 başlangıcıyla 33 yaşından sonra olmak kaydıyla en az 3600 günle emekli olursunuz.