Bugün Gazetesi–En Düşük Memur Emekli Aylığı 659 Değil 686 YTL’dir.

29 Ocak 2007

            En Düşük Memur Emekli Aylığı 659 Değil 686 YTL’dir.            Geçen hafta hemen her gazetede en düşük memur emekli aylığı 659,67 YTL. oldu diye haberler yayınlanmaya başladı. Belli bir merkezden basına verilen bu haber doğru değildir. 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 19 uncu maddesi gereğince,  emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü aylıklarının alt sınırı, gösterge tablosunun 14 üncü derecesinin 2 nci kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanacak emekli aylığıdır. Bu aylık ise bugünkü memur maaş katsayısına göre hesaplandığında 659,67 YTL. tekabül etmektedir. Bulunan bu rakama ayrıca, 5454 Sayılı Kanun gereğince yüzde 4 oranında ek ödeme (26,38 YTL.) eklendiğinde en düşük memur emekli aylığı 686,05 YTL.’ye yükselmektedir.            En düşük memur emekli aylığı 686,05 YTL. dir ama bu emekli memur vefat ettiğinde geride kalan dul ve yetimlerine ödenecek aylıkların da alt sınırı vardır. Bulduğumuz en düşük memur emekli aylığının dul ve yetim sayısına göre aşağıdaki yüzdeleri ödenmek zorundadır.a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise yüzde 90’ından,c) Dul ve yetim sayısı 1 kişi ise yüzde 80’inden, az olamaz.             Yıllık İzin Süresinin Hesabı            Ali bey, ben 01.02.2002 günü SSK’lı olarak işe başladım. 01.02.2007 günü de 5 yılımı dolu dolu arkada bırakıyorum. İzin süremin kanunda okuyup yanlış anlamadıysam 5 yılı dolduran herkes 20 iş günü izin hakkına sahip olacağını yazıyor. Benim sizden öğrenmek istediğim 2007 yaz ayında 14 iş günümü yoksa 20 iş günümü izin kullanacağım. Muhasebedeki arkadaşlar 14 iş gününde diretiyorlar. Kenan Cömert             Sayın okurum, 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince yıllık izin süresi;a)Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,b)Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,c)Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz. Bu sürelerin hesabı ise şu şekilde yapılmaktadır. İlk beş yılın her bir yılı için 14 iş günü izin kullanacaksınız. 6 ıncı yılı tamamladığınız günden sonra ise 20 iş günü izin kullanacaksınız. Yani beş kere 14 gün izin kullanmanız lazım ondan sonra 20 iş gününe çıkacaksınız. Sonuç olarak muhasebedeki arkadaşlarınız doğru söylemişler. Kısa Kısa KısaSerap Ö. 08.10.1972 doğumlu kadın gazeteci olarak, 08.01.1990’da 212 olarak basın sektöründe çalışmaya başlayıp basında 5210 günü tamamladığınızdan 506 Sayılı Kanun’un ek 5 ve ek 6 ıncı maddeleri gereğince ilave sigortalılık süresi ve yaştan indirim kazanmışsınız. 4447 ve 4759 Sayılı Kanunlar gereğince, 23.05.2002 günü 3600 gün basın çalışmanız olduğunu varsayarsak normalde emekli olacağınız yaş, 44’dür. Bugün için 5210 gün basın çalışmanızın dörtte biri kadar (3 yıl, 7 ay) bu yaştan indirim hakkı kazanmışsınız. Yani bundan sonra çalışmasanız bile 40 yaş, 5 aylık iken (08.03.2013 günü) emekli olacaksınız. Çalışmaya devam ederseniz, her yıl 3 ay daha indirim uygulanır. İlave sigortalılık süreleri ile sigorta başlangıcınızın 18’den öncesine gelmeyeceği ise doğrudur ama verilen sürelerin tümü yaştan düşüleceğinden sizin bir kaybınız olmuyor. Birol Tecer-Malülen emekli olabilmek için neden gösterdiğiniz hastalık doğuştan yani sigorta başlamadan önce var olduğu için malülen emekli olamazsınız. Ancak, 09.10.1970 doğum tarihiniz, 01.11.1989 işe başlama tarihiniz ve var olan 4611 gün prim ödeme sürenizle hastalığınız nedeniyle defterdarlıktan vergi indirim belgesi alabilirseniz hemen normal emekli olursunuz. Mustafa Akyüz-05.11.1963 doğum tarihiniz ve 20.04.1982 Bağ-Kur sigorta başlangıcınız ile halen devam ettiğiniz SSK’dan (Bağ-Kur SSK toplamında) en az 5075 gün sayısı iken 46 yaşında emekli olursunuz. Bağ-Kur sürelerinizi SSK’ya bildirebilirsiniz. Hayriye Bostancı-10.04.1952 doğum tarihiniz, 20.09.1971-14.04.1983 arasındaki yurtdışı çalışmalarınızı SSK’ya ve bir yıllık evhanımlığı süresini Bağ-Kur’a yurtdışı borçlanması yapmışsınız. Tarafınıza çıkarılan borcu dilediğiniz zaman ödeme hakkına, bir kısmını ödeyip, bir kısmını ödememe hakkına da sahipsiniz. Ancak, siz ödeyinceye kadar günlüğü 3,5 dolar artarsa veya azalırsa bundan etkilenirsiniz. Verdiğiniz bilgilere göre, 24.11.2006 günü SSK’lı olduğunuz bu başlangıcınız borçlanıp-ödeyeceğiniz yurtdışı süresi kadar geriye gidecektir. Şayet yurtdışı borçlanma sürelerinin hepsini öderseniz, başlangıcınız 30.06.1994 olacaktır ve 30.06.2009 günü 15 tam yılı tamamlayınca SSK’dan emekli olursunuz. 3600 günlük öderseniz bu kere 24.11.2011 günü emekli olursunuz.