Bugün Gazetesi–Engelli Kardeşlerinize Aylık Bağlanır

29 Kasım 2006

Engelli Kardeşlerinize Aylık Bağlanır
Biri 22 , diğeri 26 yaşında iki tane zihinsel ve fiziksel özürlü  kardeşim var. Annem, babam sağ ve babam Bağ-Kur’lu. Kardeşlerime 2022 sayılı Kanun gereğince maaş bağlatmak için başvuruda bulunduk fakat babam Bağ-Kur’lu diye maaş bağlanamıyacağını söylediler. Gerçekten kanun bu yönde midir? Ayrıca özürlü kız kardeşime, babamdan dolayı Bağ-Kur’dan sağlık karnesi çıkarttık fakat erkek kardeşime çıkartamadık.  Devlet hastanesinden iki kere %80 oranında iş gücünü kaybettiğine dair sağlık raporu alıp, Bağ-Kur’a yolladık
ama her ikisi de Bağ-Kur tarafından 2/3 oranında kaybetmediğine karar verilip red edildi. Bağ-Kur’un hastayı bile görmeden nasıl olup da devlet hastanesinin verdiği raporda ki oranı değiştirdiğini anlayamıyorum? Bu durumda sağlık karnesi alabilmek için ne yapmamız gerektiğini sormak istiyorum. Mehmet Sabah


 


Beyefendi, kardeşleriniz 18 yaşından küçük olsaydı 2022 Sayılı Kanuna İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın çabaları ile 2005 yılında eklenen ek 1 inci maddenin (c) bendi gereğince;


c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200’ü tutarında, aylık bağlanır” dendiğinden ve babanızın da Bağ-Kur’lu olması sebebiyle bir aylık verilmezdi.


Ancak sizin kardeşleriniz 18 yaşında büyük bu nedenle aynı Kanunun aynı maddesinin, (a) ve (b) bentlerine göre T.C. Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanır.


 


a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 300’ü tutarında aylık bağlanır.


b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200’ü tutarında aylık bağlanır.


 


Bu nedenle müracaatınız bulunduğunuz ilçenin kaymakamlığına yapabilirsiniz. 2022 Sayılı Kanun gereğince aylık bağlanınca da sağlık karnesi sorunu da halledilmiş olur. 


Kısa Kısa Kısa


Murat Unayuk-1961 doğum yılınız, 21.07.1987 sosyal güvenlik başlangıcınızla normal şartlarda 50 yaşında en az 5375 gün sayısı ile emekli olursunuz. Mevcut rahatsızlığınız nedeniyle 2/3 oranında işgöremez raporu alırsanız malülen emekli olabileceğiniz gibi yüzde 40 ve daha fazla rapor oranıyla vergi indirim belgesi alıp 3600 günle de emekli olabilirsiniz. Anneniz Hünkar hanımın Bağ-Kur’dan aldığı dul aylığını yükseltme imkanı yok ama kendisi çalışarak veya prim ödeyerek ayrıca emekli olabilir.


 


Lale Tülay Gangal­-5510 Sayılı Kanun gereğince 01.01.2007 gününden sonra isteğe bağlı SSK sigortası olunabilme imkanı kalmıyor. Halen devam ettiğiniz Bağ-Kur’dan en az 5400 gün sayısı ile emekli olursunuz. 3600 günle emeklilikten yararlanmak için Bağ-Kur’u kapatıp, SSK’ya bir işyerinde çalışarak en az 1260 gün daha prim ödemeniz gerekir. Eşinizin yanında işçi olarak çalışabilirsiniz. SSK primleri heryerde aynıdır, ilçe, köy veya şehir yada sel olmuş yer fark etmez.


 


Gazi Altun-16.05.1970 doğum tarihi, 14.05.1984 sosyal güvenlik başlangıcı ile askerlik borçlanması yaparsanız emeklilik yaşınızda bir değişiklik olmaz zira siz askere gitmeden sigortalı olmuşsunuz.


 


Burhan Ustahüseyinoğlu-07.10.1966 doğum tarihi, 21.09.1983 sigorta başlangıcı ve var olan 1037 gün SSK, 1953 gün Bağ-Kur, 1850 gün Tarım Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün daha prim öderseniz 47 yaşında SSK’dan emekli olursunuz.


 


Osman Demir-04.06.1970 doğum tarihi, 02.10.1989 sigorta başlangıcı ve var olan 3900 gün sayısı ile vergi indirim belgesi alırsanız SSK’dan hemen emekli olabilirsiniz. 2007 yılında vergi indirim belgesi isteme şartı kalkıyor, sadece rapor ile emekli olabiliyorsunuz. Bu arada, doğuştan engelli olduğunuzdan ve bu nedenle askere alınmadığınızdan T.C. Emekli Sandığından aylık isteme hakkınız yok.