Bugün Gazetesi-Fazla Ödenen Emekli Aylıklarını SSK Sizden Geri Alamaz

2 Ekim 2006

Fazla Ödenen Emekli Aylıklarını SSK Sizden Geri Alamaz


Ali bey, 1973 yılında SSK’lı oldum ve 1991 yılında iş kazası geçirmem nedeniyle bana sürekli işgöremezlik geliri bağladılar. İş kazası geçirdikten sonra da çalışmaya devam ettim ve 1998 yılında da emekli oldum. O günden beridir hem sürekli işgöremezlik geliri hem de yaşlılık aylığı yani emeklilik aylığını almaya devam ediyorum. Ancak, iki ay önce SSK’dan bir yazı geldi ve bugün kadar bana fazla para ödediklerini belirterek, bana bağlanan iki aylıktan birisini tam diğerini yarım almam gerekirken bugüne kadar SSK’nın hatası nedeniyle ikisini de tam oranlı aldığımı eklediler. Şimdi benden 1998 yılından beri tarafımda ödendiği iddia edilen 25 milyar lira istiyorlar. Ne yapabilirim? Ali Kesindöl


 


 


Sayın okurum, 506 Sayılı Kanun’un 92 inci maddesi gereğince, “…Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve gelirlerden yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısı bağlanır. Bu aylık ve gelirler eşitse, iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından bağlanan gelirin tümü, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan aylığın da yarısı verilir…” Ancak, SSK size 1998 yılından beri fazla ödeme yapmış. Bu yaptığı fazla ödemeyi de şimdi geri istiyor ama eğer bugüne kadar fazla ödeme olarak aldığınız rakamları biriktirmiş ve elinizde ise alabilirler aksi takdirde alamazlar. Konuyla ilgili Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesinin 2002/2717 Esas, 2002/3160 karar ve 08.04.2002 tarihli kararına konu olan olay sizin durumunuza çok benzemektedir.


            Dava konusu kişi iş kazası nedeniyle, 02.05.1979 tarihinden geçerli olmak üzere sürekli iş göremezlik geliri, 01.12.1984 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmış ve 92 inci maddeye göre birinin tam diğerinin yarım alınması gerektiği halde 01.12.1984 – 23.12.1999 tarihleri arasında hem yaşlılık aylığının hem de sürekli işgöremezlik gelirinin tam olarak ödenmiş. SSK durumu fark edince fuzulen ödenen 961.613.993 lirayı istemiştir. Sigortalı bu parayı ödememesi gerektiğini iddia ederek iş mahkemesinde dava açmış, mahkeme de parayı ödemesine karar vermiştir. Olay Yargıtay’a intikal ettiğinde ise,


            “…Davanın yasal dayanağını teşkil eden Borçlar Kanunu´nun 63. maddesine göre; sebepsiz zenginleşen kişinin, iade borcu ile yükümlü tutulabilmesi için kötü niyetli olduğunun kanıtlanması gerekir. Davacının iyi niyetli olduğunun kabulü asıldır. Davacının kötü niyetli olmadığı ve Kurumu yanıltmadığı dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki, Davalı Kurumca davacının kötü niyetli olduğu iddia ve ispat edilmemiştir. Öte yandan, birçok Yargıtay Kararında da belirtildiği gibi; iyi niyetle zenginleşen kimse, zenginleşmenin geri verilmesinden dolayı; zenginleşme hiç olmasaydı bulunacağı durumdan daha kötü duruma düşürülemez.


            Yaşam deneyleri ve günümüzün ekonomik koşullarına göre davacının,kendisine ödenen dava konusu yaşlılık aylıklarını tüketerek elden çıkarmak zorunda kalan, günü gününe ve kıtı kıtına geçinen kimselerden olduğunun da kabulü gerekir. Şüphesiz bu yönden bir kuşku ve duraksama duyulması halinde Mahkemenin gerekli inceleme ve araştırma yapabileceği de tartışmasızdır.


            20.11.1984 tarihli yaşlılık aylığı tahsis talep dilekçesinde işkazası ve meslek hastalıkları sigortasından gelir aldığını beyan eden davacının kötü niyetli olmadığı,Kurumu yanıltmadığı,yanlışlığın; “sürekli işgöremezlik geliri aldığını” beyan eden sigortalının özlük dosyası elinde bulunan Kurumun gerekli dikkat ve özeni göstermeksizin fazla ödemede bulunmasından kaynaklandığı dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşıldığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir…” demiştir. Bu durumda siz de kötüniyetli değilseniz elinizde fazla aldığınız bu paradan ne kaldıysa o kadar ödeme yaparsınız. Hiç kalmadıysa bir şey ödemeniz gerekmez.


 


Kısa Kısa Kısa


Ethem Sarıgül-30.08.1962 doğum tarihi ve 20.04.1982 Bağ-Kur başlangıcıyla Bağ-Kur’dan 46 yaşında (30.08.2008) en az 25 tam yıl prim ödemek şartıyla emekli olursunuz.


 


Mehmet Raca- Anlattığınız durum için yasal olarak sakatlık tazminatı veya buna benzer bir şey alma imkanınız yok.


 


Perihan Duran-Hem müteveffa eşiniz hem de müteveffa babanız SSK’lı olduğundan sadece fazla olanı alma hakkınız var. İkisini birden alma hakkınız yok. Eğer babanızla eşiniz ayrı kurumlara bağlı olsaydı ikisini birden alabilirdiniz.


 


 


NOT DEFTERİ


2007 yılında başlayacak Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sigortalılar hastane ve hekim seçme hakkına kavuşacaklar.