Bugün Gazetesi-GERİYE DOĞRU ‘TARIM BAĞ-KUR’ OLUR-PRATİK BİLGİLER

29 Ocak 2006


GERİYE DOĞRU ‘TARIM BAĞ-KUR’ OLUR
Ali bey, çay bahçem var ve 10-12 yıldır çaylarımı Çay-Kur’a veriyorum.
Her çay satışımda alacağım paradan Bağ-Kur kesintisi yapıyorlardı. Şimdi Bağ-Kur’a gittim ama primini kestikleri yıllar için beni Tarım Bağ-Kurlu saymıyorlar. Bu konuda ne yapabilirim. Temel Baki- Rize

Temel Bey, 2926 Sayılı Tarım Bağ- Kur Kanunu’nun 53’üncü maddesine dayanarak Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan oranlarda, Tarım Bağ- Kur sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesi uygulaması 01.07.1993 günü başlamıştır. Önceleri %3 olan kesinti oranı 01.01.1994 tarihinden itibaren de %1 olarak devam edegelmiştir. Bağ-Kur’un ürünlerinin parasından prim aldığı, sizleri sigortalısı saymaması ise bana göre doğru değildir. Sadece bana değil Yargıtay’a göre de doğru olmayıp mahkemeye giderseniz mahkeme sizin haklılığınızı kabul edecektir. Bu konuda daha önce dava edenlerle ilgili Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi’nin, 05.05.2005 tarihli, 2005/001263 esas ve 2005/005015 karar sayılı kararını örnek olarak veriyorum.

Karara göre;

“Davacı, ilk tevkifatın yapıldığı 12.07.1994 tarihini takip eden aybaşından 30.06.2003 tarihine kadar Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti ile aksine olan kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Türkan Aslan tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Mahkeme, davacının prim tevkifat tarihini takip eden 01.08.1994 tarihinden 30.06.2003 tarihine kadar Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar vermiştir.

Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 36. maddesi “… Kurumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir” şeklinde bir düzenleme getirdiğinden, bu kural uyarınca davalı Bağ- Kur tarafından çeltik tarımı yapan davacıdan, Bafra Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğü’ne teslim ettiği çeltik ürününden dolayı 04.12.1995, 21.10.1997 ve 30.10.1998 tarihlerinde prim tevkifatı yapılmıştır.

Davacının 1999-2000-2001-2002 ve 2003 yıllarında tarımsal faaliyetine ara verip vermediği, özellikle bu yıllarda tütün ekip ekmediği, şayet ekmişse bu ürünleri nerelere sattığı yeterli şekilde araştırılıp somutlaştırılmak suretiyle belgelendirilmeden hüküm kurulmuştur.

Belirtmek gerekirse, 2926 sayılı Yasa’nın 2. maddesine göre Tarım Bağ- Kur sigortalısı sayılma koşulu 3. maddede belirtilen tarımsal faaliyetin kesintisiz sürdürülmesine bağlıdır. Bu bakımdan davacının dava edilen süreler itibariyle tarımsal faaliyetinin süregeldiği kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmeli, özellikle de, tarım Bağ-Kur sigortalılığına karine sayılan ve yasanın 10. maddesinde öngörülen kayıtlardan; Ziraat Odası kaydı, tarım kredi kooperatifi ile Ziraat Bankası kayıtları gibi kayıtların başlangıçları, bitmişse bitiş tarihleri araştırılmalı, yasal zorunluluk nedeniyle yukarda belirtilen yıllarda da tarımsal faaliyetinin bulunup bulunmadığı yöntemince saptanmalıdır

 

PRATİK BİLGİLER
I. Asgari ücret
1- 16 yaşından büyükler için günlük
17,70.- YTL, aylık 531 YTL.
2- 16 yaşından küçükler için günlük 15.- YTL, aylık 450 YTL.

II. SSK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı
Alt sınır günlük 17,70 YTL, aylık 531,00 YTL.
Üst sınır günlük 115,05 YTL, aylık 3.451,50 YTL.

III. Kıdem tazminatı tavanı tutarı
Kıdem tazminatı tavanı 1.1.2006-
30.6.2006 tarihleri arasında 1.770,62 YTL.
1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 1.815,29 YTL.

IV. Aile, çocuk ve yemek yardımı
01 Ocak 2006 tarihinden itibaren;
– Çocuk yardımı her bir çocuk için 10,62.- YTL. (ikiden fazla olmaz)
– Aile yardımı 53,10.- YTL.
– Yemek yardımı her iş günü için günlük, 1.062 YTL.
KISA…KISA…KISA…
– Fikret Türk-Libya ile aramızda sosyal güvenlik anlaşması 1985 yılında başladı ve bu yıldan itibaren Libya’ya işçi götüren Türk firmaları işçilerini SSK’lı yaptılar.
Bu nedenle sizin 1979-1981 arasındaki sürelerinizde SSK sigortanız olamaz. Ancak, isterseniz bu süreleri borçlanmak için SSK’ya dilekçe verin, SSK reddedecektir o zaman da iş mahkemesinde dava açın.

– Süleyman Kocatepe- Tavsiye istiyorsanız Bağ-Kur’u kapatıp, SSK’ya geçin derim.

– Gülsüm Şakar- Sigortalılık prim ödeme günlerinizi dilediğiniz zaman T.C. Emekli Sandığı’na bildirebilirsiniz. Yazışmaları kurumunuz aracılığı ile yapmanızı tavsiye ederim. 49 yaşından sonra olmak kaydıyla 20 tam yıl (7200 gün) ile T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz.

– Remziye Mısırlı- 20.04.1982 tarihinde başlayan Bağ-Kur sigortalılığı halen devam ediyorsa yani o günden beri aralıksız vergi mükellefi veya şirket ortağı ise Bağ-Kur’a olan borçlarını ödeyip, üstüne bir de askerliğini de borçlanarak 25 tam yıllık prim ödeme süresi ile Bağ-Kur’dan emekli olur.

– Hayriye Mısır-Bağ- Kur’dan dul aylığı aldığınızdan Bağ-Kur’a işyerinizden dolayı borcunuz olsa dahi sağlık karnenizin vizesini yapmak zorundalar. Konuyu Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne bildirin veya Çalışma Bakanlığı’na dilekçe gönderin.