Bugün Gazetesi–Görev şehidi değil ama görev malülü Sayılır

7 Mart 2007

Görev şehidi değil ama görev malülü Sayılır


Ali bey, eşim öğretmen idi 3 ay önce öğrencilerini satranç turnuvasına götürmek için kaymakamlık oluru ile görevlendirilmişti. Yolda geçirdikleri trafik kazası sonucu kendisi ve öğrencileri vefat etti. Görev süresi  7  yıl 1 aydı. Ben kendim de  öğretmenim 3 yaşında bir oğlumuz var. Eşim  görev şehidi sayılır mı? Bana ve çocuğumuza maaş bağlanır mı? Süleyman R Arcan


 


Hocam başınız sağolsun. Bilindiği üzere T.C. Emekli Sandığı’ndan dul ve yetim aylığı alabilmek için vefat eden memurun en az 10 tam yıl fiili hizmetinin olması şarttır. Şayet 10 yılı yok ama 5 yılı varken vefat edenlerin sadece çocuklarına 25 yaşını geçmemek kaydıyla eğitimleri süresinde yetim aylığı verilir. Ancak,  müteveffa eşinizin vefatına yol açan olay, 5434 Sayılı Kanun’u 45 inci maddesi gereğince;


“-İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;


– Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa;


-Kurumların menfaatini korumak maksadiyle bir iş yaparken o işten doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilmesi şartiyle);


-Fabrika, atelye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o işyerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa;


Buna (Vazife malüllüğü) ve bunlara uğrıyanlara da (Vazife malülü) denir” hükmü gereğince vazifesi esnasında meydana gelmiştir. Öyleyse yine 5434 Sayılı Kanun’un 66 ıncı maddesi gereğince de, “… İştirakçilerden 45 inci maddede yazılı vazifeden doğma sebeplerle ölenlerin veya aynı sebeplerden doğma kaza ve yaralanmaları üzerine tedavi sırasında veya ameliyat yüzünden ölenlerin …ölüm tarihinde bu kanuna göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine bağlanır.” Gördüğünüz üzere eşinizin 10 yıldan az çalışması var ama işi esnasında bu elim olay  meydana geldiği için hem size dul aylığı hem de oğlunuza yetim aylığı verilmesi gerekir.


 


Kısa Kısa Kısa


Saadet Sayar-İsteğe bağlı Bağ-Kur primlerine ait gelir basamaklarını yükseltmeniz bundan sonraki tarihler için tabiki mümkün. Bir dilekçe vermeniz yeterlidir. Her yıl birer basamak yükseltebilirsiniz. Bu arada isteğe bağlı Bağ-Kur öderken 2004 yılında vergi mükellefi olduğunuzdan artık zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılıyorsunuz. Bu halde de basamaklarınızı dilekçe vererek artırabilirsiniz.


 


Aykut Güner-18.03.1950 doğumlu, 1972 yılı SSK başlangıçlı babanızın SSK’ya ödenmiş 283 günlük primi, (1978 yılından beri vergi mükellefi olduğu halde hiç Bağ-Kura kayıt olmadığından 4956 Sayılı Kanun gereğince) 04.10.2000 gününden başlatılan Bağ-Kur’u ile birlikte Bağ-Kur’dan 15 tam yıl prim ödemek şartıyla emekli olur. 04.10.2000 öncesini Bağ-Kura ödeme imkanınız şu an yok ama yürürlüğe ötelenen reform (5510 Sayılı) kanun yürürlüğe girerse eski sürelerini ödeme imkanı olur.


 


Yakup Yumuşak-1993 yılından beri babanız üzerinden dul aylığı alan annenizin hangi kurumdan aylık aldığını yazmamışsınız. Şimdi ise annenizin babası vefat etmiş onunda nereden emekli olduğu belli değil. Bu nedenle dedeniz ile babanız ayrı sosyal güvenlik kurumlarına tabi ise anneniz iki yerden hem dul hem yetim aylığı alabilir. Dedeniz ile babanız aynı kuruma tabi ise anneniz hangisi daha yüksek ise birini tercih edebilir.