Bugün Gazetesi–İnşaatınız İçin İşçilik Primini SSK’ya Ödemek Zorundasınız–Doğum İznindeki İşçi İşten Çıkartılamaz

12 Mart 2007

İnşaatınız İçin İşçilik Primini SSK’ya Ödemek Zorundasınız


Özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Belediyenin yapı ruhsatı vermediği bir yerden 1993 yılında tapulu bir arsa aldık. Yapı ruhsatı alamadığımız için SSK’ya işyeri bildirgesi ve işçi girişlerini yapamadık, hiç bir prim de ödemedik. İnşaatımız 1997 yılında bitti. 2006 aralık ayında inşaatımızın çatı katında tadilat yaparken şikayet üzerine belediye tarafından yapı tatil tutanağı tutuldu. Belediyeden yıkım kararı ile para cezası geldi. Belediye bu yapı tatil tutanağının aynısını SSK Pendik şubesine de göndermiş. SSK bu belgeye istinaden 22.12.2006 tarihinde geriye dönük 08.12.2006 tarihinde bize resen işyeri açarak ve işyeri bildirgesi vermediğimiz için asgari ücretin üç katı olan 1.593 YTL. idari para cezası kesmiş. Biz bu cezayı yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanmak için. itirazsız ödedik SSK’da şef ile görüştüm 646 m2 inşaat alanı üzerinden asgari işçilik yatırmam gerektiğini bununda yaklaşık 6.000- YTL. tuttuğunu söyledi. Size sormak istediklerim bütün bu anlattıklarımın neresi yasal. SSK geriye dönük işyeri açabilir mi? Yapı ruhsatı olmadan bir yapı tatil tutanağı ile işyeri açabilir mi? 1993 yılında başlayıp 1997 yılında biten bir inşaat için işçilik primi isteyebilir mi? 2006 aralıkta işyeri açılmış ben ne zaman neyin primini ödeyeceğim. Kendim muhasebeci olduğum halde işin içinden çıkamadım. Bana yardımcı olursanız ve yol gösterirseniz çok sevinirim. Rasim ALTIN


 


3917 Sayılı Kanun gereğince 01.01.1994 gününden beri asgari işçilik uygulanmaktadır. Buna göre nerede çalışırsa çalışsın işçiler için SSK’ya prim ödemek zorundaydınız ve 1997 yılında ruhsatsız dahi olsa SSK’ya işyeri bildirgesi verip inşaatta çalışan işçilerinizi bu işyeri sicil numarasından bildirecektiniz. İnşaat bitince de inşaatın Bayındırlık Bakanlığı’nca açıklanan bilgilere göre hesaplanacak metrekare maliyetinin en az yüzde 9 oranı kadar (SSK müdürlüğü yüzde 25 uzlaşma hakkı uygulayıp yüzde 6,75 oranı kadar) işçilik bildirip bildirmediğiniz SSK tarafından kontrol edilecek ve az ise tamamlatılacaktı. Ayrıca, yine 2006 yılında çatıda tadilata başlayınca ruhsatsız dahi olsa orada çalışan işçileri kaçak çalıştırmamak için yine SSK’da inşaat dosyası açtırmanız gerekirdi. Velhasıla, biz sizin sorunuza göre inşaattan bahsediyoruz ama asgari işçilik uygulaması bütün sektörler için geçerlidir ve kaçak işçi çalıştırılmasına-kayıtdışı ekonomiye karşı alınmış bir tedbirdir. Gerek Pendik Belediyesi ve Gerek Pendik SSK Müdürlüğü doğru iş ve işlem yapmışlar. Şimdi, SSK’da açılmış olan inşaat işyeri dosyanızla ilgili inşaat yeni başlamış gibi işlem yapılmış ama siz bir dilekçe verip inşaatın 1993 yılında başlayıp-1997 yılında bittiğini ve 2006’da sadece tadilat yaptığınızı ifade ederseniz olay incelemeye alınır ve doğrusu bulunmaya çalışılır. Şimdi size iki seçenek kalıyor ya doğrusunu söyleyecek eski yılların metrekare maliyeti ile hesaplanan rakama gecikme zammı hesaplanacak bir rakamı mı yoksa inşaat 2006 yılında başlamış gibi yeni inşaat maliyetleri üzerinden ama gecikme zammı ödemeden mi belirlenen bir rakamı mı tercih edeceksiniz. Konuya uzak olmayan bir meslekten olduğunuzdan bu hesaplamayı kendiniz yapabilir ve tercihinizi belirleyebilirsiniz.


 


Doğum İznindeki İşçi İşten Çıkartılamaz


Doğum iznine gönderilen bayan personelin işveren tarafından iş akdi feshedilebilir mi? Burak Gezer


 


Sayın okurum, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin (I) inci bendinin (b) alt bendi gereğince, “(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.” Öyleyse, doğum iznine çıkmış bir işçi bu süre boyunca işinden çıkartılamayacağı gibi işyerindeki kıdem süresine göre hesaplanacak süreleri 6 hafta aşmadan da çıkartılamaz.


 


 


Kısa Kısa Kısa


Tayfun Çağlayan-İzmir-01.03.1963 doğum tarihiniz, 01.08.1978’den 17.07.2004 gününe kadar devam etmiş Almanya çalışmalarınızı SSK’ya borçlanıp sigorta başlangıcınızı 02.03.1981 olarak tescillendirmişsiniz. 01.03.2005 gününden beridir de isteğe bağlı SSK’ya devam edip,  var olan 9105 gün sayısı ile 46 yaşını tamamlayınca yani 01.03.2009 günü SSK’dan emekli olursunuz. İsteğe bağlı primleri tabandan veya tabana yakın ödüyorsanız ödemeyin. Yüksekten ödüyorsanız ödeyin diyeceğim ama sizin yeterince priminiz zaten var ödememeniz daha avantajlıdırç. 18 yaşından küçük olan süreleriniz borçlanmaya dahil edilemez.


 


Ender Vatansever-15.06.1962 doğum tarihiniz, 15.10.1980 sigorta başlangıcı ve var olan 8500 gün sayısı ile 45 yaşında (15.06.2007) emekli olursunuz. Askerliği işe girdikten sonra ifa ettiğinizden borçlanmanız sadece gün sayınızı arttırır bunun için de ödemeye değmez. Son 10 yıldır tavandan ödeme yaptığınızdan ve prim ödeme gün sayınız epey fazla olduğundan emekli aylığınız tabi ki yüksek olur ama esasen 1990 (dahil) yılından sonraki bütün yıllar emekli aylığınızın rakamını etkiler. Emeklilik gününüz geldiği an (en geç 30.06.2007 günü) SSK’ya dilekçe vermenizi tavsiye ederim. Emeklilik için yaş hariç diğer şartları tamamladığınızdan SSK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp, işinizden tazminatla ayrılabilirsiniz. Daha sonra bir başka işyerinde çalışmanıza da kimse karışamaz.


 


Musa Erok-01.03.1993 ile 31.07.1994 arasında yedeksubay olarak ifa ettiğiniz askerlik sürenizin yedek subay okulunda geçen 3 veya 4 aylık süreniz hariç yedeksubay nasbedildiğiniz günden sonrası T.C. Emekli Sandığı’na tabi olduğunuz için borçlanamazsınız, ilerde emekli olurken bu süre hizmetinize eklenir. Sadece yedeksubay okulunda geçen sürenizi borçlanabilirsiniz. 01.06.1993 olan subaylık başlangıcınıza göre 54 yaşında en az 5675 günle, 3 aylık (01.03.1993) yedeksubaylık okulu devrenizi borçlanmanız ise emeklilik yaşınızı değiştirmiyor.


 


Mustafa Öztürk-2926 Sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu gereğince Tarım Bağ-Kur emeklisi olanlar yine tarım işine devam ediyorlarsa, herhangi bir yere sosyal güvenlik destek primi (SGDP)ödemek zorunda değillerdir. Bunlar, esnaflık yaparlarsa, (vergi mükellefi olurlarsa) şirket ortağı olurlarsa, işçi olurlarsa SGDP ödemek zorunda kalırlar.


 


Mustafa Aydın-Konuyu bir avukata taşımanızı tavsiye ederim.


 


Kemal Alver-Sosyal güvenlik reformu şayet değişmeden yürürlüğe girerse, yürürlük tarihinden sonraki isteğe bağlı ödemeleri Bağ-Kur’lu gibi değerlendirileceği doğrudur. Eşiniz isteğe bağlı SSK’ya devam edip 2012 yılında prim ödeme gün sayısını tamamlayacak ise reformun yürürlüğe girmesinden sonra en az fazla 3 yıl 5 ay isteğe bağlı prim ödesin, sonra bir işyerinde çalışarak işçi gibi prim ödesin.