Bugün Gazetesi-Irgatlar-Ameleler-Tarım İşçileri Ucuz ve Kolay Emeklilik Acele Edin

28 Ağustos 2006

            Irgatlar-Ameleler-Tarım İşçileri


            Ucuz ve Kolay Emeklilik Acele Edin


 


            75 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 45’i Tarımda çalışan ülkemizde önemli bir sayıyı ifade eden tarım çalışanlarının sosyal güvenliği 2925 Sayılı Kanunla korunmuştur.


            17.10.1983 günü TBMM’de kabul edilen ve 20.10.1983 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun önemli bir bölümü 01.01.2007 günü yürürlükten kalkacak ve yerine 5510 Sayılı Sosyal Sigorta (SS) ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelecek.


            5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girinceye kadar Tarım SSK’lı olanların uygulamaları ve emeklilikte beklenen hakları devam edecek ama 01.01.2007 gününden sonra kimse Tarım SSK’lı olamayacak.


            Kamuoyunda bilinen adıyla, ırgat, amele denilen, tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların emeklilik şartları diğer çalışanlara göre daha kolay ve daha ucuz.


 


            -Ödedikleri Prim Daha Düşük


            2925 Sayılı Kanuna göre, dilekçe verdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren tarım SSK’lı sayılan ameleler her ay asgari ücretin yarısı kadar kazandıkları (265,5 YTL.) varsayılmakta ve bu rakamın yüzde 30’u kadar yani 79,65 YTL. prim ödemektedirler.


            Bu primleri her ay ödeyebilecekleri gibi para bulamazlarsa bütün bir yılın primlerini takip edene yılın şubat ayı sonuna kadar faizsiz olarak da ödeme hakları vardır.


            Aylık yaklaşık 80 YTL. ödeyerek hem emeklilik hem de sağlık yardımı hakları olan Tarım Çalışanları hem kendileri, hem eşleri hem de çocukları ile bakmakla yükümlü iseler ana-babalarına bile bir sigortalı üzerinden sağlık karnesi alabilmektedirler.


            Asgari ücretin yarısı kadar kazandıkları varsayılan ırgatların ödedikleri her ayın primi 30 değil 15 gün ve yıl da 360 gün değil 180 gün olarak hesaplanmaktadır.


 


            Emekli Olmaları Daha Kolay


            SSK’ya 2925 Sayılı Kanun gereğince, isteğe Bağlı Tarım Sigortası kapsamında prim ödeyenlerin emeklilik şartları ise diğer SSK’lılardan bile daha kolaydır.


SSK Tarım sigortalılarının aylık ödemeleri yarım kabul edildiğinden aylar 15 gün ve yıllık prim ödemeleri de 180 gün olarak hesaba dahil edilir. Bu nedenle 3600 günü tamamlamak için en az 20 tam yıl prim ödemek gerekir.


 


            Buna göre ise tarım sigortalıları 3600 günü ancak 20 yılda tamamlayabilmektedir ama bunlarında daha önce normal SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı hizmetleri olabileceği gibi borçlanılmış askerlik süreleri da olabilir. O nedenle 3600 günü 20 yıldan daha kısa sürede tamamlama imkanları da var.


 


           
 


1. Şart


2. Şart


3. Şart


 


İşe Başlama Tarihi


Sigortalılık Süresi


YAŞ


Prim Ödeme Günü


 


Kadın veya erkek


 


Erkek


Kadın


Erkek


Kadın


Erkek


Kadın


 


08.09.1986 ve daha öncesi


 


15


15


YOK


YOK


3600


3600


 


09.09.1986-23.05.1989


 


15


15


44


40


3600


3600


 


24.05.1989-23.02.1990


 


15


15


45


41


3600


3600


 


24.02.1990-23.11.1990


 


15


15


46


42


3600


3600


 


24.11.1990-23.08.1991


 


15


15


47


43


3600


3600


 


24.08.1991-23.05.1992


 


15


15


48


44


3600


3600


 


24.05.1992-23.02.1993


 


15


15


49


45


3600


3600


 


24.02.1993-23.11.1993


 


15


15


50


46


3600


3600


 


24.11.1993-23.08.1994


 


15


15


51


47


3600


3600


 


24.08.1994-23.05.1995


 


15


15


52


48


3600


3600


 


24.05.1995-23.02.1996


 


15


15


53


49


3600


3600


 


24.02.1996-23.11.1996


 


15


15


54


50


3600


3600


 


24.11.1996-23.08.1997


 


15


15


55


51


3600


3600


 


24.08.1997-23.05.1998


 


15


15


56


52


3600


3600


 


24.05.1998-23.02.1999


 


15


15


57


53


3600


3600


 


24.02.1999-08.09.1999


 


15


15


58


54


3600


3600


 


09.09.1999 sonra


 
60


58


3600


3600


 


 


 


            Elinizi Çabuk Tutun


            01.01.2007 günü öncesinde Tarım SSK’lı olup da primlerini muntazaman ödeyenler Tarım SSK’nın yukarıdaki tablosuna göre emekli edileceklerdir ama 2007 yılından itibaren hiç kimse Tarım SSK’ya giriş yapamayacak ve aylık kazancı asgari ücretten az ise emeklilik primi ödeyemeyecek ve emekliliği unutacaktır. Aylık kazancı asgari ücretten fazla ise bu kere herkes gibi aylık kazancının yüzde 33,5 oranında, bugünkü rakamlarla yaklaşık 177 YTL. prim ödeyecektir.


            Bu nedenle Tarım SSK’lı olmak için son 5 ay, 31.12.2006 tarihinden sonra Tarım SSK’lı olamazsınız haberiniz ola…..


 


 


Kısa  Kısa  Kısa


Kamuran Dalaman-T.C. Emekli Sandığı’ndan en az 15 tam yıl kesenek ödemek şartıyla 61 yaşından sonra emekli olursunuz. Memur iken emeklilik dilekçesi vermeyeceğiniz için emekli olduğunuzda ikramiye alamazsınız. Emekli oluncaya kadar sağlık hizmeti alamazsınız ama emekli olunca alırsınız. İsteğe bağlı iştirakçilikten vazgeçerseniz 61 yaşına gelince ödediklerinizi geri alabilirsiniz.


 


İsmail Kavruk-Verdiğiniz bilgilere göre SSK ve Bağ-Kur çakışması var ama 1987-1996 arasındaki vergi mükellefiyetiniz gereğince hiç Bağ-Kur kaydınız (numaranız) yoksa bir sorun olmaz. Şayet, Bağ-Kur numaranız varsa çakışmadan kurtulamazsınız.


 


Ayşe Baran-3600 gün sayısı ile 58 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. 5900 gün sayısı ile ise 53 yaşında emekli olursunuz.


 


Halit Karaburun-Bağ-Kur’a devam ederseniz, SSK ve öderseniz askerlik ile yurtdışı süresi ile birlikte 9000 gün (25 tam yıl) ile 48 yaşından sonra emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’ya geçer ve 3,5 yıl (1260 gün) prim öderseniz bu kere askerlik ve yurtdışı borçlanmasına gerek kalmadan 3,5 yılın sonunda SSK’dan emekli olursunuz.


 


NOT DEFTERİ


Bayanların, SSK’dan yetim aylığı alabilmesi için, evli olmamaları, çalışmamaları ve kendi çalışmalarından dolayı emekli olmamaları şarttır.