Bugün Gazetesi-İsteğe Bağlı SSK Sigortası

4 Ekim 2006

İsteğe Bağlı SSK Sigortası


506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 85. maddesinin değiştirilmesi ile daha önce bir gün dahi olsa sigortalı (SSK’lı) olanlar diledikleri takdirde isteğe bağlı sigortalı olabiliyorlardı, 2003 yılında yapılan  değişiklik sonrasında 01.05.2003 den sonra ise isteğe bağlı prim ödemek isteyeceklerin daha önce en az 1080 gün SSK primi ödemiş olmaları gerekiyor. Ancak, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için 1080 gün şartı aranmaz.


Bahsi geçen değişikliğe kadar sigorta primine esas kazancın %20’si olan aylık isteğe bağlı prim ödemeleri önce %30 olarak uygulanmış bilahare %25’e düşürülmüştür. Halen %25 olarak uygulanmaktadır.


Yapılan bir başka değişiklik ile daha önce isteğe bağlı oldukları halde istedikleri kadar süre prim ödemeden bekleyenler daha sonra faizi ile bu primleri ödeyebiliyorlardı, 2003 yılından beridir ise 3 ay üst üste prim ödemeyenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları iptal edilmektedir.


İsteğe bağlı SSK sigortalısı olabilmek için;


1- En az 1080 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,


2- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış olmak,


3- İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemek,


4- Örneği Kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma müracaatta bulunmak,


gerekir.


Dilekçenin alındığı tarihi takip eden aybaşından itibaren başlayan isteğe bağlı sigorta için sigortalılar, her ay en az asgari ücretin yüzde yirmi beşi olan 122.125.000 TL. ile bu rakamın altı buçuk katı olan 794.137.500 TL. arasında olmak üzere diledikleri kadar prim ödemek zorundadırlar. Bu ödemeler her ay aynı olmak zorunda da değildir bir ay 125 YTL ödeyen kişi ertesi ay 500 YTL bir sonraki ay ise 300 YTL ödeyebilir. İsteğe bağlı sigorta primlerinin, en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi zorunludur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için, gecikme zammı uygulanır.


            İsteğe bağlı sigortalılık;


a) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları günden,


b) İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurumca alındığı tarihten önceki primi ödenmiş son ayın bitiminden,


c) İsteğe bağlı sigorta primini art arda üç ay ödemeyenlerin primi ödenmiş son ayın bitiminden,


d) Tahsis talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile tahsis talep tarihinden,


e) Ölen sigortalının ölüm tarihinden,


İtibaren sona erer.


Şu anki uygulamaya göre, (2007 yılında değişecek) isteğe bağlı SSK’ya prim ödeyenler, prim ödeme süreleri boyunca SSK’dan kendi adlarına sağlık hizmeti alamazlar ama emekli oldukları tarihten sonra alabilirler.


 


Kısa Kısa Kısa


N. D.-1993 yılından beri müteveffa annesi üzerinden yetim aylığı alan anneniz bu arada ödeme yaptığı isteğe bağlı SSK nedeniyle SSK’ya yaptığı emeklilik müracaatında (beyan ve taahhüt belgesinde) SSK’dan ayrıca yetim aylığı aldığını da belirtmiş ama buna rağmen SSK 9 yıl boyunca hem yetim aylığı hem de emekli aylığını vermiş ise yukarıda ana konuda da belirtildiği üzere SSK sizden  fazla ödenen paraları  (yetim aylıklarını) alamaz. Tabi bunun için iş mahkemesinde dava açmanız gerekir. Bu arada davayı kaybetseniz bile çıkacak olan borç sadece annenizin borcudur, asla sizin adınıza kayıtlı dairelere kimse dokunamaz.


 


Mehmet Karul-24.09.1953 doğum tarihi, 24.11.1987 sigorta başlangıcı ile 6 yıl Bağ-Kur, 8 yıl SSK ve  prim ödemesi ile bir işe girip, işvereniniz aracılığıyla defterdarlıktan vergi indirim belgesi alırsanız hemen emekli olursunuz. Bu arada 2007 yılından itibaren vergi indirim belgesi şartı kalkıyor ve hastanelerin birinden yüzde 40 oranlı rapor alırsanız yine hemen emekli olursunuz. Bu raporları veya belgeyi alamazsanız çok az prim ödeyip 5000 günü tamamlayınca (24.11.2007 gününden sonra ) hemen emekli olursunuz. Prim ödemezseniz var olan prim günleriyle 58 yaşında (24.09.2011) emekli olursunuz.


 


İsmail Cebeci-Komşunuz olan 15.06.1964 doğumlu dul bayan, 1980 ile 1989 arasındaki 16 aylık çalışma süresini (ayrıca boş geçen sürenin en fazla bir yıllığını) SSK’ya ve geri kalan çalışmadan ev hanımı olarak geçirdiği süreleri ise Bağ-Kur’a yurtdışı borçlanması yapabilir. Bu arada SSK borçlanmayı kabul eder Bağ-Kur ise reddeder ama Bağ-Kuru mahkemeye verirseniz kazanır. Borçlanma parasını yatırdıktan sonra, 1989*1996 arasındaki 1398 günlük SSK’sı ile birlikte SSK’dan emekli olur.


 


M. Paksoy-1963 doğumlu ve 1984-1998 yılları arasında 7 yıl, 10 17, 17 gün SSK’lı çalışan bir bayan, 1998 ekim ayından itibaren çalışmaya başladığı memuriyet nedeniyle toplam da 20 tam yılı yani 7200 günü tamamlamak şartıyla 50 yaşında T.C. Emekli Sandığından emekli olur. Şayet bundan sonra SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün işçi olarak prim öderse bu kere SSK’dan 1260 günün sonunda emekli olur.


 


Mehmet Diler-20.04.1983 başlangıcıyla 47 yaşından ve 20.04.2008 gününden sonra en az 5150 günle emekli olursunuz. Askerliği borçlanırsanız bu kere başlangıcınız 20 ay geriye gidip, 20.08.1981 olur ki bu durumda da 46 yaşından sonra en az 5075 günle emekli olursunuz.


 


Adem Şimşek-11.08.1971 işe girişli ve 1945 doğumlu akrabanız şayet SSK’lı ise 10 tam yıl yani 3600 gün prim ödemek şartıyla SSK’dan emekli olur.


Gökhan Günaydın-17.12.1966 doğum tarihi, 01.12.1980 işe başlama tarihi ve 3230 gün SSK primi, 4041 gün Bağ-Kur primi ile son yedi yıllık (2520 günlük) sürede en çok SSK’ya prim ödemiş durumdaysanız 46 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. Bağ-Kura prim ödemiş durumdaysanız bu kere 9000 günle 49 yaşında Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Bağ-Kur’dan önceki SSK günlerinizi Bağ-Kura bildirmediğinizden basamak farkı ödemeniz gerekir.


Mustafa Gören-1960 doğum tarihi, 29.01.1979 işe başlama tarihi ile 5000 günü tamamladığınız gün emekli olursunuz. Askerliği 18 ay olarak ödeyebilirsiniz, 90 güne kadar hava değişimleri askerlikten sayılır.


 


NOT DEFTERİ


2007 yılından itibaren isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olan hastaneye, istemeyen de anlaşması olmayan başka bir hastaneye gidebilirsiniz.